Blog farnosti

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal.

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal.

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal. Můžeš Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby Tě měl rád. Můžeš se rozhodnout proti Kristu, ale On se na Golgotě rozhodl pro Tebe. Sv. Jan Pavel II.

 

Číst dál
Panna Maria, která mi rozumí bez hluku a slov, je mou velkou útěchou. Před ní složím své mlčení. (svatý Rafael Arnáiz)

Panna Maria, která mi rozumí bez hluku a slov, je mou velkou útěchou. Před ní složím své mlčení. (svatý Rafael Arnáiz)

21.10.: KARLA I. HABSBURSKÉHO  Byl blahořečen i za to, že svou politickou roli vnímal jako mírotvůrce během války, zvláště pak po roce 1917.

21.10.: KARLA I. HABSBURSKÉHO Byl blahořečen i za to, že svou politickou roli vnímal jako mírotvůrce během války, zvláště pak po roce 1917.

Číst dál
Ježíš řekl: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“  /Lukáš 12:15/

Ježíš řekl: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ /Lukáš 12:15/

;-)

;-)

Číst dál
El Greco, svatý Lukáš

El Greco, svatý Lukáš

V příručkách duchovního života se klade velký důraz na četbu Písma. A těm, kteří dosud soustavně nepročetli Nový zákon, se zpravidla doporučuje: Začněte evangeliem sv. Lukáše. Evangelista Lukáš píše čtivě, vytříbeným slohem a se smyslem pro konkrétní situace. Ze všech evangelistů se zabývá nejpodrobněji událostmi Ježíšova mládí, hojně hovoří o Ježíšově matce Marii i o ženách, které jej doprovázely. U Lukáše najdeme více zázraků i podobenství než u Matouše či Marka a jen od Lukáše známe působivé podobenství o marnotratném synu.
 
 

Číst dál
Farní poutní výlet do Prahy

Farní poutní výlet do Prahy

HEZKÝ FARNÍ POUTNÍ VÝLET DO BENEDIKTINSKÝCH KLÁŠTERŮ V PRAZE - VELKÉ DÍKY ORGANIZÁTORŮM! Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Bible, Žl 119,105)

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii nebo po kliknutí na tlačítko "ČÍST DÁL".

Číst dál
Mše svaté v době nemoci otce Reného

Mše svaté v době nemoci otce Reného

Vážení farníci,

mše svaté o tomto víkendu (15. a 16.10.) budou takto:

  • v sobotu 15.10. v 18:00
  • v neděli 16.10. jen v 10:30

Pozor, ranní mše svatá v neděli nebude.

 

Číst dál
15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

Když jsem dnes snažně prosila našeho Pána, aby skrze mne promlouval – protože já nepřicházela na nic, co bych mohla říci – nabídlo se mi to, co nyní uvedu, abych začala na nějakém základu: tím je považovat naši duši za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čirého křišťálu, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků.
 

Číst dál
Pro povzbuzení

Pro povzbuzení

A kdykoli na vás dolehne nějaké trápení, soužení nebo křivda, řekněte si sami pro sebe: „Přijmi, co ti posílá nejsvětější Srdce Ježíše Krista, aby si tě k sobě přitáhlo.“ / Z dopisů svaté Markéty Marie Alacoque/
 
 

Číst dál
 S BOHEM ČI BEZ NĚHO

S BOHEM ČI BEZ NĚHO

"Mezi společností s Bohem a bez Boha je propastný rozdíl. Společnost bez Boha staví do centra člověka, který se zoufale snaží za všech okolností držet v ruce kontrolu nad životem. Společnost ponechávající prostor Bohu – nejen jako vzdálené myšlence, ale jako účastníku přítomnému v životě – staví na místo iluzorního přesvědčení o lidské kontrole důvěru. Důvěru v Boha, kterou jsem si nedal sám, ale která povstala ve mně. Důvěru, že jsem součástí dobrého plánu také ve chvíli, která vyžaduje utrpení a oběť z lásky. Stojíme před prastarou potíží, kterou má člověk, když musí přiznat, že Boha potřebuje, je na něm závislý, ba dokonce je jeho dlužníkem."
- Rádio Vatikán

 

Číst dál
Nové služby ministrantů

Nové služby ministrantů

Milý ministranti,

v sekci “Služby > Služby ministrantů” jsou vloženy nové služby na měsíc říjen 2022. 

 

Číst dál
Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Milí farníci, po dobu hospitalizace v nemocnici budou jen víkendové bohoslužby a během týdne případné pohřby.

Aktuálně takto:

  • sobota 8.10. v 18h
  • neděle 9.10. pouze v 10.30h
  • středa 12.10. v 15 h pohřební
  • sobota 15.10. v 18h
  • neděle 16.10. v 7.30 a 10.30h

 

Výuky odpoledních i večerních náboženství odpadají.

 

Číst dál
7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Číst dál
ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

"Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas."
 

Číst dál