Drazí farníci, nevím, byl-li jsem kdy tak rozpačitý jako z tohoto pozvání. Je to sice pocta pro naši farnost a způsob vnímání kněžské činnosti, ale nelze se s tím ztotožnit.

I když pan premiér tvrdí, že jde o účast na oficiální oslavě státního svátku země, nelze nebrat v potaz, že nebyli pozváni ti, kterým to přísluší z titulu funkce. Běžně něco takového bývá společensky považováno za faux pas.
Na každém pozvaném je zvážit úmysly pozvání na jedné straně a důsledky své účasti na druhé. Za sebe zdvořile poděkuji a omluvím se.
S úctou a respektem k pozívajícím i jinakosti vašich názorů PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D.