Blog farnosti

STÁVÁ SE. ZA KAŽDÉ TAKOVÉ ZAVŘENÍ HOSANA!!

STÁVÁ SE. ZA KAŽDÉ TAKOVÉ ZAVŘENÍ HOSANA!!

CORPUS CHRISTI V MOUTNICÍCH

CORPUS CHRISTI V MOUTNICÍCH

„K svátku tajemnému vroucně přistupujme, / z hloubi duše k němu píseň zanotujme. / Starého se vzdejme, všechno obnovujme, / srdce, řeč i skutky změňme.

Z chleba andělského pro lid chléb se stává, / pod způsobou jeho skutečnost je pravá. / Ó div předivoucí: Nejchudším se dává, / v pokrm Kristus všemohoucí.“

Svatý Tomáš z Akvina

OSLAVA BOŽÍHO TĚLA - NEDĚLE 19.6. V 10 H NA FARNÍ ZAHRADĚ V MOUTNICÍCH.

OSLAVA BOŽÍHO TĚLA - NEDĚLE 19.6. V 10 H NA FARNÍ ZAHRADĚ V MOUTNICÍCH.

Otvírám ti srdce své. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a posvěť mne, přijď ke mně, Pane Ježíši, a posilni mne, přijď ke mně, Pane Ježíši, a živ mne  k životu věčnému. Amen. 

;-)

;-)

PRO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE JAK RÁDI!

PRO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE JAK RÁDI!

KLENOT V NAŠEM KOSTELE

KLENOT V NAŠEM KOSTELE

Objev pozdně gotické sochy Ukřižování v Moutnicích - Národní památkový ústav (npu.cz)

Rozhovor pro časopis Claudia č. 24/2022 – Praha, 14.6. 2022

Rozhovor pro časopis Claudia č. 24/2022 – Praha, 14.6. 2022

Číst dál
SV. ANTONÍNA

SV. ANTONÍNA

Antonín patří k mimořádným postavám v dějinách katolické církve. Jako „světec celého světa“ je patronem Lisabonu, Padovy, patronem zamilovaných, manželství, žen, dětí, ubohých, cestujících, pekařů a horníků, vyzýván modlitbou o nalezení ztracených věcí a o šťastné vyřešení; v případě neplodnosti a horečky; o záchranu lodi před ztroskotáním; v případě neštěstí; o odstranění nemoci dobytka; v případě válečných neštěstí a nákazy; je patronem ve všech potřebách.

Zobrazován bývá téměř vždy jako mladý františkán, často při kázání. Lze ho vidět s Ježíškem na ruce. Antonín je často představován s Matkou Boží. Jinými atributy světce jsou: lilie, osel a ryby, hostie, krabička, oheň, kříž.

A UZDRAVENA BUDE DUŠE MÁ...

A UZDRAVENA BUDE DUŠE MÁ...

Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po dobrém příteli,
jsem zarmoucen, v zármutku mém trpkém
ty jsi pro mne lék.
Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po ruce mateřské,
jsem nemocen, v bolesti mé těžké
ty jsi pro mne lék.
Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po slově upřímném,
jsem tolik sám, v samotě mé lidské
ty jsi pro mne lék.

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V MOUTNICKÉM KOSTELE – SOBOTA V 18 H – NEDĚLE V 7:30 A 10:30 H (PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V MOUTNICKÉM KOSTELE – SOBOTA V 18 H – NEDĚLE V 7:30 A 10:30 H (PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

Ikona Nejsvětější Trojice je jedna z nejproslulejších ikon na světě. Namaloval ji v 1. čtvrtině 15. století Andrej Rubljov, nejvýznamnější malíř ikon ruského středověku.
SYMBOLICKÉ ZOBRAZENÍ NEVIDITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Číst dál
DŮVĚRA

DŮVĚRA

“Jen málokdo to ví: byli jsme v letadle mířícím do Senegalu. Hned za Itálii jsme vletěli do ledového mraku ve Středomoří a našemu letadlu nefungoval systém proti zmrzlým křídlům. Všichni jsme byli velmi nervózní, klesali jsme o tisíce metrů níž a níž a vypadalo to, že letadlo spadne.

Místo toho byl papež tichý, modlil se breviář, seděl na svém místě.

Jakmile letadlo opět získalo správnou výšku, podíval se z okna, přikývl a jako by se nic nestalo, usmál se a řekl: "Problémy?".“

(vzpomínky Artura Mariho, papežova fotografa)

TAK ZÍTRA V PÁTEK 10.6., JU? :-)

TAK ZÍTRA V PÁTEK 10.6., JU? :-)

Dovolujeme si každého z vás srdečně pozvat k nám na Noc kostelů.
S poděkováním farníci, stavitelé a účinkující

MATKA CÍRKVE /pater Pavel Jančík/

MATKA CÍRKVE /pater Pavel Jančík/

Slyšelas, jak z kříže volal,
ta slova nezapomínáš,
za Matku tě v Janovi nám dal.
Budeš Matkou lidu jeho,
často velmi nevěrného,
víš, že v tom všem rány Syna jsou.
Tak, jak svého Syna držíš,
od jeho ran se neodvracíš,
stejně s láskou přijímáš i nás.

ODVAHU!

ODVAHU!

Ministrantské služby na květen - červenec 2022

Ministrantské služby na květen - červenec 2022

Milí ministranti,

zde najdete nové ministrantské služby. Samozřejmě je najdete i v sekci Služby ministrantů a lektorů > Služby ministrantů.

Číst dál