Blog farnosti

1.11.: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1.11.: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Je to oslava, která shrnuje a soustřeďuje v jeden den všechny oslavy světců a světic roku, ale hlavně připomíná anonymní svaté bez výslovného jmenování v misálu nebo zobrazení na oltářích. Věrných svědků evangelia je Bohu díky nespočet. A ke všemu to jsou naši přátelé a pomocníci. ;-)

Věříme v „šťastného Boha“. Otce, který se dívá na všechna svá stvoření s láskou. V Boha, který je přítelem života, a ne smrti.

Věříme v „šťastného Boha“. Otce, který se dívá na všechna svá stvoření s láskou. V Boha, který je přítelem života, a ne smrti.

LIDÉ BOŽÍ NADĚJE Nebylo třeba projít nocí, a dospět tak ke světlu?

LIDÉ BOŽÍ NADĚJE Nebylo třeba projít nocí, a dospět tak ke světlu?

 

 

Číst dál
A TEN CHRÁM ZDĚNÝ JE TU JEN A JEN PROTO, ABYCHOM NALEZLI CHRÁM SAMI V SOBĚ...

A TEN CHRÁM ZDĚNÝ JE TU JEN A JEN PROTO, ABYCHOM NALEZLI CHRÁM SAMI V SOBĚ...

Číst dál
My křesťané nemusíme být přece u všeho pohanského. ;-) Má to své nedozírné důsledky...

My křesťané nemusíme být přece u všeho pohanského. ;-) Má to své nedozírné důsledky...

 

 

Číst dál
ZA VLAST...

ZA VLAST...

NAŠE SPOLEČNOST JE HODNĚ ROZDĚLENÁ A TÍM ZRANĚNÁ. ALE SJEDNOTIT V MODLITBĚ SE MŮŽEME A MÁME.
Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.
Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný.
 
 

Než uděláš životní rozhodnutí, nejprve si promluv s Bohem.

Než uděláš životní rozhodnutí, nejprve si promluv s Bohem.

Číst dál
POZVÁNÍ PREZIDENTSKÉ… & NENÍ RECEPCE JAKO RECEPCE

POZVÁNÍ PREZIDENTSKÉ… & NENÍ RECEPCE JAKO RECEPCE

Drazí farníci, nevím, byl-li jsem kdy tak rozpačitý jako z tohoto pozvání. Je to sice pocta pro naši farnost a způsob vnímání kněžské činnosti, ale nelze se s tím ztotožnit.

 

 

Číst dál
24.10.: SV. ANTONÍNA MARIA KLARETA NEVŠEDNÍ BISKUP V NEKLIDNÉ DOBĚ

24.10.: SV. ANTONÍNA MARIA KLARETA NEVŠEDNÍ BISKUP V NEKLIDNÉ DOBĚ

NAROZEN DO NEKLIDNÉ DOBY
Antonín Klaret se narodil dne 23. prosince roku 1807 poblíž Barcelony v tkalcovské rodině. Pro Španělsko to byla obzvlášť neklidná a těžká léta. Vyhlášením nezávislosti Venezuely, Argentiny, Chile, Peru a Ekvádoru ztratilo v uplynulých desetiletích velkou část kolonií v Jižní Americe. A o španělský trůn bojovaly liberální a reakční kliky. V roce 1812 došlo pogromům, při kterých vyhořelo mnoho klášterů a bylo povražděno mnoho řeholníků.
 
 

Číst dál
Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal.

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal.

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal. Můžeš Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby Tě měl rád. Můžeš se rozhodnout proti Kristu, ale On se na Golgotě rozhodl pro Tebe. Sv. Jan Pavel II.

 

Číst dál
Panna Maria, která mi rozumí bez hluku a slov, je mou velkou útěchou. Před ní složím své mlčení. (svatý Rafael Arnáiz)

Panna Maria, která mi rozumí bez hluku a slov, je mou velkou útěchou. Před ní složím své mlčení. (svatý Rafael Arnáiz)

21.10.: KARLA I. HABSBURSKÉHO  Byl blahořečen i za to, že svou politickou roli vnímal jako mírotvůrce během války, zvláště pak po roce 1917.

21.10.: KARLA I. HABSBURSKÉHO Byl blahořečen i za to, že svou politickou roli vnímal jako mírotvůrce během války, zvláště pak po roce 1917.

Číst dál
Ježíš řekl: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“  /Lukáš 12:15/

Ježíš řekl: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ /Lukáš 12:15/

;-)

;-)

Číst dál
El Greco, svatý Lukáš

El Greco, svatý Lukáš

V příručkách duchovního života se klade velký důraz na četbu Písma. A těm, kteří dosud soustavně nepročetli Nový zákon, se zpravidla doporučuje: Začněte evangeliem sv. Lukáše. Evangelista Lukáš píše čtivě, vytříbeným slohem a se smyslem pro konkrétní situace. Ze všech evangelistů se zabývá nejpodrobněji událostmi Ježíšova mládí, hojně hovoří o Ježíšově matce Marii i o ženách, které jej doprovázely. U Lukáše najdeme více zázraků i podobenství než u Matouše či Marka a jen od Lukáše známe působivé podobenství o marnotratném synu.
 
 

Číst dál