Blog farnosti

„Zajímalo by mě, zda náš Pán netrpí více naší lhostejností než ukřižováním.“ - ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen

„Zajímalo by mě, zda náš Pán netrpí více naší lhostejností než ukřižováním.“ - ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen

NE KAŽDÝ STROM VÍTR ZLOMÍ & HEZKOU NEDĚLI, MILÍ FARNÍCI!

NE KAŽDÝ STROM VÍTR ZLOMÍ & HEZKOU NEDĚLI, MILÍ FARNÍCI!

Milí farníci, hezkou neděli! Ať vás posilní dnešní Boží slovo a přijetí Eucharistie! Pěkně zrelaxujte a občerstvěte duši i tělo. Dejte si něco dobrého, když je ta neděle.

Číst dál
Nazval jsem vás přáteli… Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. (srov. Jan 15, 15 – 16)

Nazval jsem vás přáteli… Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. (srov. Jan 15, 15 – 16)

Nazval jsem vás přáteli… Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. (srov. Jan 15, 15 – 16)

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

RESTAURUJE SE DÁLE OBRAZ PIETY A SOUSOŠÍ KŘEST PÁNĚ

RESTAURUJE SE DÁLE OBRAZ PIETY A SOUSOŠÍ KŘEST PÁNĚ

To má celkem tři vrstvy polychromie, poslední (dost amatérská) se odstraňuje a z primární – původní, se dochovaly jen fragmenty. Restaurovat se bude druhotná, ale i tato je výtvarně hodnotná. Samotná řezba je dílo pozdně barokní a je umístěna na křtitelnici moutnického chrámu.

Číst dál
Bůh je naší silou...

Bůh je naší silou...

KRUCHTA

KRUCHTA

Milí farníci, dodělalo se druhé schodiště na vysokou kruchtu. Tam se to bude ale zpívat…! :-) O koncerty v působivém místě už nyní projevuje zájem spousta umělců a sborů různých žánrů. Těšíme se, že vás na některém z nich přivítáme! ;-)

Číst dál
NA ROZLOUČENOU

NA ROZLOUČENOU

„Je po všem

já vím

v tom konci

každý za ruku rád by mě vzal

ale když šel jsem

šel jsem

sám“
/pobožnosti křížové cesty z Valašska/

Číst dál
MODLITBA ŽALMŮ

MODLITBA ŽALMŮ

Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!

Číst dál
FARNÍKŮM...

FARNÍKŮM...

Moji milí farníci, co vám tak napsat k přání na víkend…? Těšil jsem se, že jej prožiji s vámi.

Číst dál
ZMĚNA

ZMĚNA

Vážení rodiče a milé děti!
Koukejte: s radostí jsem vám koupil a nachystal k uvedení na přípravu 1. sv. přijímání míčky, svíčky, deníčky, připravil knihu prvokomunikantů a takové to kázání, kde si spolu hezky vykládáme.

Číst dál
KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

1: Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání.
2: Ty nás vždy znovu k sobě obracíš,
abychom se neuzavírali ve svém sobectví,
ale otvírali se tobě, Bože,
protože jenom v tobě je naše budoucnost.

Číst dál
NACTIUTRHÁNÍ A POMLUVA

NACTIUTRHÁNÍ A POMLUVA

Jedno z našich hesel s dětmi: pomluva je soudek jedu, v tomhle s vámi nepojedu. Půst jazyka patrně přinese větší plody, než odřeknout si desert a myslet si, že šířit od ucha k uchu nactiutrhání a pomluvy se tím před Boží Tváří jen tak smaže. ;-)

Číst dál
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými
- z 3. eucharistické modlitby

Číst dál
OSOBNÍ SVĚDECTVÍ

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ na zadání pro časopis Rodinný život (1/23). I když cílovou skupinou čtenářů byli věřící lidé v církvi, bude to třeba aspoň nějakou kapkou z toho zajímavé i pro ty, kdo se k církvi či jiným náboženským společnostem nehlásí.

Číst dál