Blog farnosti

V růženci je poklad, který se ovšem odhaluje těm, kdo se jej modlí

V růženci je poklad, který se ovšem odhaluje těm, kdo se jej modlí

NĚMÝ MINISTRANT?

NĚMÝ MINISTRANT?

Tři nožky -  Otec, Syn, Duch.
Jedna nožka - čtyři části - Matouš, Marek, Lukáš, Jan.
Dohromady dvanáct kulatin - dvanáct apoštolů.

KONCERT

KONCERT

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

Milí moutničtí farníci!
Socha Krista z Moutnic je zpět u hlavního oltáře, avšak práce ještě nejsou úplně u konce.  Na soše Krista je nyní dokončené snímání mladších přemaleb. Původní polychromní úprava byla asi devětkrát přemalována a osm těchto přemaleb bylo při restaurování odstraněno. Reálně socha „zhubla“ o 3-5 milimetrů barevných nátěrů. Pocitově mnohem více. Objevily se krásy a jemnosti původních tvarů, což jde vidět především na vlasech a fousech.

Číst dál
VÍKEND

VÍKEND

V neděli 1.5. při mši svaté v 10:30 hodin, která bude celebrována za naše hasiče při příležitosti svátku jejich patrona sv. Floriána, požehnáme nový hasičský vůz. A začnou nám májové pobožnosti k naší společné Mamince. Ta první bude rovněž 1.5., a to v 18:30 hodin.

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

„Pak vzkříšený a živý Pán / sbor přátel svých navštívil sám, / zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.“
/píseň „O filii et filiae“ - velikonoční hymnus z 15. století, autorem františkán Jean Tisserand; Kancionál 411/

NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ

Tak už se to blíží. Třeba si poznačíte do svých diářů a my vás rádi přivítáme: https://www.nockostelu.cz/kostel/8696/

 

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

Dozrál - Marka nezajímalo nic jiného než Ježíšovo evangelium. Apoštol Petr jej nazýval svým synem - opravdová víra totiž dává rodinné vztahy. S apoštolem Pavlem měli složitý vztah - nakonec chtěl, aby Marek byl u něho před jeho smrtí. Dal kdysi Markovi novou šanci - umíme dávat nové a nové šance a umíme a máme pokoru o novou šanci poprosit...?
 

Fotografie z letošních Velikonoc

Fotografie z letošních Velikonoc

Vážení farnici,

zde se můžete podívat na fotografie z letošních Velikonoc. 

Číst dál
Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Možnost rezervace čtení na všední dny

Možnost rezervace čtení na všední dny

Vážení farníci, 

Systém lektorů na nedělní mše máme dobře zavedený a funguje. Bohužel čtení při mších ve všední dny často obstarávají ministranti nebo kostelník. Byli bychom moc rádi, kdyby si i čtení při mších ve všedních dnech vzal někdo z Vás. Naše nové farní stránky umožňují rezervace čtení na mších svatých. Jak na to najdete v návodu níže.

Číst dál
Fotografie z Květné neděle 2022

Fotografie z Květné neděle 2022

Vážení farníci,

zde si můžete prohlédnout fotografie z letošní Květné neděle.

Číst dál
KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

„A tak skončil Nero. Stejně jako končívá vichřice, bouře, požár, válka nebo mor. Ale Petrova bazilika vládne dosud z vatikánských výšin městu i světu.“ – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Náš Král!

Náš Král!

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Když Bohu dáš něco, na čem Mu záleží, dostaneš zpátky to, na čem záleží tobě.