Blog

Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Milí farníci, po dobu hospitalizace v nemocnici budou jen víkendové bohoslužby a během týdne případné pohřby.

Aktuálně takto:

  • sobota 8.10. v 18h
  • neděle 9.10. pouze v 10.30h
  • středa 12.10. v 15 h pohřební
  • sobota 15.10. v 18h
  • neděle 16.10. v 7.30 a 10.30h

 

Výuky odpoledních i večerních náboženství odpadají.

 

Číst dál
7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Číst dál
ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

"Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas."
 

Číst dál
5.10.: svaté Marie Faustyny Kowalské

5.10.: svaté Marie Faustyny Kowalské

Faustyna se narodila jako třetí z deseti dětí 25. srpna 1905 v polském Glogowieci, při křtu dostala jméno Helena.

 

Číst dál
Maminka pana biskupa. RIP!

Maminka pana biskupa. RIP!

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

 

 

Číst dál
1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

Bože, mnohými zkouškami a utrpením jsi tříbil víru svaté Terezie, že se stávala stále dokonalejším zrcadlem tvé milosrdné lásky, dej nám na její přímluvu stále více chápat, že bez víry jsme jako zblázněný kompas a loď bez lodivoda. Dej nám pochopit, že to ty nás svou čistou láskou tříbíš, když nás v těžkých dnech tohoto života necháváš procházet temnotami nocí zkoušek.

 

Číst dál
Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi - Církev.cz (cirkev.cz)

 

Číst dál
K SVATÉMU VÁCLAVOVI

K SVATÉMU VÁCLAVOVI

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.
 

Číst dál
27.9.: památka svatého Vincenta z Paula

27.9.: památka svatého Vincenta z Paula

- kněze, který žil v Paříži a viděl tvář Pána v každém truchlícím člověku
- osvojení si takového přístupu by vydalo za tisíc charitativních projektů

Číst dál
LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI

LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI

Dnes si připomínáme sv. Kosmy a Damiána, patronů lékařů, lékárníků a lékařských fakult. Stali se lékaři a pro nezištnou službu z milosrdné lásky byli nazýváni anargyry.
 

Číst dál
"NEBOJTE SE! JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT."

"NEBOJTE SE! JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT."

Věci, které si myslíme, že potřebujeme, a věci, které Bůh ví, že potřebujeme, jsou občas dvě různé věci.

Číst dál
PADRE PIO

PADRE PIO

Dnes spousta lidí na celém světě myslí na italského kněze padre Pia z Pietrelciny: jeho stigmata (rány, které kopírují rozložení ran na Kristově těle a které se nezaněcují ani neuzdravují) udivovala statisíce pozorovatelů podobně jako jeho kardiognóze či moc exorcismu, což je náročné téma.

Číst dál
Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému

Doporučení sv. Otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním.
Bude ti vnukat, co ti je ke spáse a bude při tobě s překvapivými myšlenkami a vnuknutími.“
 

Číst dál
;-)

;-)

Číst dál