Chrámový sbor a schola

Chrámový sbor a schola

SCHOLA

Rád / ráda zpíváš anebo hraješ na nějaký hudební nástroj? Přidej se k nám! Hrajeme a zpíváme při dětských mších během školního roku, ale také na Vánoce, slavnostech prvního svatého přijímání, na hodech, svatbách, atd.

 


Hody 2023

 

 

První svaté přijímání - červen 2023

 

CHRÁMOVÝ SBOR

Doprovází zpěvem hlavní slavnosti církevního roku jako jsou Vánoce, Velikonoce, Seslání Ducha svatého apod. Po domluvě dále zpíváme také při pohřebních mších.
 
 
 
Kontakty:
Kristýna Běloušková, dirigent 
telefon: +420 725 461 164
 
Petra Vymazalová, varhaník 
telefon: +420 723 498 580

 
Návštěva sv. Mikuláše, prosinec 2022
 
 
Předvánoční soustředění sboru na obecním úřadě, prosinec 2022
 
 
Předvánoční soustředění sboru na obecním úřadě, prosinec 2022
 
 
Schola při děkovné mši svaté za uplynulý školní rok 2021/2022Schola při děkovné mši svaté za uplynulý školní rok 2021/2022
 
Chrámový sbor - Květná neděle 2022
 
 
Schola při štědrovečerní dětské mši 24. 12. 2021
Schola při štědrovečerní dětské mši 24. 12. 2021
 
 
Soutředění zpěváků na faře - listopad 2021
 
 
Chrámový sbor u kaple PMB v Nesvačilce - září 2021
 
 
Hudební doprovod mše Božího těla - červen 2021
 
 
Koncert chrámového sboru při příležitosti 720 let obce Moutnice - Říjen 2018