Blog farnosti

AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

"Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Číst dál
„NEBOJ SE, JÁ JSEM TĚ VYKOUPIL!" (IZ 43,1)

„NEBOJ SE, JÁ JSEM TĚ VYKOUPIL!" (IZ 43,1)

Poděkování
Pana Jiřího Janouška jsme rádi potkávali: nikdy nikoho neodmítl, rád věnoval čas spolufarníkům a spoluobčanům. 

Číst dál
SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

Svatý Blažej, lékař, který léčil lidi i zvířata, mimo jiné vložil ruce na mladého muže, kterému uvízla v krku rybí kost, a modlil se k Bohu za jeho uzdravení.
 

Číst dál
2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU LIDOVĚ HROMNIC

2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU LIDOVĚ HROMNIC

Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení - Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším.
 

Číst dál
JEŽÍŠ NIKDY NIKOHO NEODMÍTL - NEODMÍTNE ANI TEBE

JEŽÍŠ NIKDY NIKOHO NEODMÍTL - NEODMÍTNE ANI TEBE

Číst dál
Nemusíš spasit svět - to už udělal Ježíš. Ale můžeš ukazovat směr.

Nemusíš spasit svět - to už udělal Ježíš. Ale můžeš ukazovat směr.

PŘÍMLUVY Z VÝCHODNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

PŘÍMLUVY Z VÝCHODNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

Z byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého
(podle Velké ektenie, zvané Irinika; Cařihrad, asi 5. století)
Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se.

Číst dál
SVĚTLO VE SVĚTLÍKU STROPU KAPLE A VYSOKÉ SCHODIŠTĚ NA JEJÍ KŮR

SVĚTLO VE SVĚTLÍKU STROPU KAPLE A VYSOKÉ SCHODIŠTĚ NA JEJÍ KŮR

Děkujeme za podporu naší přírodní kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce na periférii Brna, která má se svým parkem sloužit a dělat radost širokému okolí!
Podporovat k jejímu dokončení se dá:
- brigádou;
- sebemenším přímým finančním darem na veřejný účet monitorovaný krajským úřadem: 2300338440 / 2010;
- koupí knihy glos Proudem času vhod i nevhod René Strouhala s fotografiemi Daniela Žáka na el. adrese: [email protected];
- modlitbou.
Ještě jednou ze srdce obrovitánské díky!! Velmi si toho vážíme!

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

MY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

MY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

I toto po nás může Ježíš chtít: "Opusťte své sítě a následujte mě!"

24.1. SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO – PRAVÁ ZBOŽNOST NENÍ VYŠINUTÁ, ALE NAŠE SNAŽENÍ VYLEPŠUJE

24.1. SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO – PRAVÁ ZBOŽNOST NENÍ VYŠINUTÁ, ALE NAŠE SNAŽENÍ VYLEPŠUJE

     

Číst dál
NEBUĎME K BUDOUCNOSTI NAŠÍ ZEMĚ LEŽÉRNÍ ;-)

NEBUĎME K BUDOUCNOSTI NAŠÍ ZEMĚ LEŽÉRNÍ ;-)

Přinášíme slovo brněnského biskupa Pavla Konzbula k druhému kolu prezidentských voleb:
„V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit.
Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“

Deník Právo 21.1. 2023

Deník Právo 21.1. 2023

Modlitební triduum

Modlitební triduum

Společenství modliteb matek vás zve na modlitební triduum.

Číst dál
DALŠÍ KROKY

DALŠÍ KROKY

MOHLO BY BÝT HŮŘ

Číst dál