Blog farnosti

Paráda. Přidejte se. ;-)

Paráda. Přidejte se. ;-)

Číst dál
15. 9. Panna Maria Sedmibolestná

15. 9. Panna Maria Sedmibolestná

Den po svátku Povýšení svatého kříže si křesťané připomínají bolestné události, která prožila a protrpěla ve spojení se svým Synem (resp. jen ty, které jsou nám známy z Bible Nového zákona).
 
Tento den je blízký především (ale nejen) všem matkám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě. Ale připomínka jejích bolestí je povzbuzením a posilou pro každého z nás, který nese ve svém životě svůj kříž...

Číst dál
14.9.: POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

14.9.: POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Jan Pavel II. ve své těžké nemoci věděl jedno: z kříže se nesestupuje. Chtěl zachránit, koho jen mohl.
A konečně: žádný vztah bez kříže neexistuje a kříž bez Lásky /Boha/ neuneseme.

Číst dál
VOLBY

VOLBY

Drazí věřící, sestry a bratři,

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).

Číst dál
Bude to super. Je dobře přihlásit se co nejdříve.

Bude to super. Je dobře přihlásit se co nejdříve.

Číst dál
12.9.: JMÉNA PANNY MARIE

12.9.: JMÉNA PANNY MARIE

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení.

Číst dál
! ;-)

! ;-)

Bůh odmítá hříchy. Hříšník se však může kdykoli vrátit k Bohu jako marnotratný syn k milosrdnému otci. Boží láska k němu nikdy nepřestává. Jen musíš vyjít. A to hned.

Číst dál
9.9.: DNEŠNÍ SVATÝ PETR KLAVER - ZASTÁNCE OTROKŮ

9.9.: DNEŠNÍ SVATÝ PETR KLAVER - ZASTÁNCE OTROKŮ

Z jeho strhujícího dopisu:
Včera, 30. května roku 1627, o svátku Nejsvětější Trojice, vystoupilo z ohromné lodi množství černochů přivlečených od afrických řek. Běželi jsme k nim a každý ve dvou koších jsme jim přinášeli kdoulová jablka, citrusové plody, sladké pečivo a všelicos jiného. Přišli jsme k jejich chatrčím a připadalo nám, že jsme vstoupili do nějaké druhé Guineje. Museli jsme se prodírat středem zástupu, abychom se dostali k nemocným. Těch bylo obrovské množství a leželi na vlhké, vlastně spíš blátivé zemi. Aby to mokro nebylo příliš velké, měl kdosi nápad posypat zemi úlomky tašek a cihel. Tam tedy byli nemocní nadmíru nepohodlně uloženi; nepohodlně nejen pro vlhkost, ale především proto, že byli nazí a nechránil je žádný šat.

Číst dál
EUCHARISTICKÝ PŮST

EUCHARISTICKÝ PŮST

V knize "O Karlu IV. a jeho době" stojí citace Otce vlasti o jeho pobytu ve městě Pavii. Otrávila se tam jeho družina jedem v jídle, který tam poručil přimíchat milánský náměstek Azza Visconti. Karel IV. otráven nebyl, neboť nechtěl pozřít jídla před bohoslužbou.

Číst dál
KŘÍŽ NA VĚŽ ČEKÁ JEŠTĚ ZLACENÍ A NA VŠEM OSTATNÍM SE PRACUJE

KŘÍŽ NA VĚŽ ČEKÁ JEŠTĚ ZLACENÍ A NA VŠEM OSTATNÍM SE PRACUJE

Vážení a milí farníci, co nejsrdečněji zveme na
 
poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné
v Nesvačilce u Brna
11. září 2022 v 10:30 hodin
* Celebruje biblista SSLic Peter Olas
* Zazní Lukášova Missa Brevis v podání Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
* Po bohoslužbě bude možné zhlédnout věž, zvon i prostor kaple s artefakty mobiliáře.

Srdečně zveme!! :-)

Srdečně zveme!! :-)

Číst dál
DNES 1. ZÁŘÍ JE SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ

DNES 1. ZÁŘÍ JE SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ

Je to dnes dobrý podnět k jeho ochraně, angažovanosti (třeba výsadbě stromů a keřů či třídění odpadů) i modlitbě ve společenství s milovníkem přírody sv. Františkem z Assisi:

Číst dál
"Mé štěstí však je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu." Žalm 73,28

"Mé štěstí však je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu." Žalm 73,28

 

Číst dál
29.8.: UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE & CHARAKTER VERSUS MSTA S INTRIKAMI

29.8.: UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE & CHARAKTER VERSUS MSTA S INTRIKAMI

Karel Kryl:
"Něžná i proradná,
krutá i bezradná,
plamen i červánek,
ďábel i beránek,
cukr i sůl.

Číst dál
27.8.: SV. MONIKY Mnoho let se modlila, než vyprosila obrácení své rodině. Její syn Augustinus Aurelius se nejen nechal pokřtít, ale stal se z něho biskup a zejména světec. Žádná modlitba, ani jedna, není zbytečná. Každou Bůh požije k našemu dobru.

27.8.: SV. MONIKY Mnoho let se modlila, než vyprosila obrácení své rodině. Její syn Augustinus Aurelius se nejen nechal pokřtít, ale stal se z něho biskup a zejména světec. Žádná modlitba, ani jedna, není zbytečná. Každou Bůh požije k našemu dobru.

Číst dál