Blog - Pro povzbuzení

VZTAHY, LÁSKA, OSOBNOST – BĚHÁTE RADĚJI KRÁTKÉ NEBO DLOUHÉ TRATĚ?

VZTAHY, LÁSKA, OSOBNOST – BĚHÁTE RADĚJI KRÁTKÉ NEBO DLOUHÉ TRATĚ?

Dle tělocvikářů se oblíbenost jejich předmětu dost otočila. Na „obávanou“ hodinu nosí žáci a studenti stále víc omluvenek. Neochota k tělesné námaze může ale prozrazovat i nízkou odolnost ve vztazích. Sport, který učí člověka zdravé soutěživosti, překonávání sebe samého, spolupráci, hře fair play a podobně, rozvíjí vytrvalost. Na poli lidských vztahů se analogicky smysl pro vytrvalost často označuje jako věrnost. Rovněž zde můžeme být běžci na dlouhé tratě nebo žel jen na ty krátké.

Číst dál
SVOBODNĚ PSÁT A MLUVIT: DAR, KTERÝ NENÍ NAVĚKY

SVOBODNĚ PSÁT A MLUVIT: DAR, KTERÝ NENÍ NAVĚKY

Doba mediální. Čelíme rozlišování mezi pravdou a lží. Píše-li manipulátor, že kolečko je hranaté, nalezne řadu fandů. Přítomnost objektivních žurnalistů a korektních spisovatelů je zoufale důležitá!

Číst dál
PÁTEK - KAJÍCÍ DEN

PÁTEK - KAJÍCÍ DEN

"Vy kdo jste blízko Lásky
uvěřte tomu daru
dojdete utišení
jak v mladosti tak v stáru"

Číst dál
PŘICHÁZET K PRAMENI MILOSTI

PŘICHÁZET K PRAMENI MILOSTI

Mše svatá je souhrn Ježíšova života. Účastnit se jí v kostele znamená přijímat Milost, bez níž se neobejdeme. Nechat se umýt Ježíšovou Krví.
Vpravdě renesanční člověk Michalangelo Buonarotti napsal:
 

Číst dál
ÚTĚCHA Z MODLITBY

ÚTĚCHA Z MODLITBY

Podle Bible skutečný odpočinek a mír uprostřed utrpení často přicházejí po modlitebním zápasu.

Číst dál
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Někdy můžeme mít pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je však duchovní zbraň těžkého kalibru.

Číst dál
Kde najdeš pravý mír, slávu a lásku, když ne ve Mně?!

Kde najdeš pravý mír, slávu a lásku, když ne ve Mně?!

KDYŽ DUŠE HOŘÍ, AŽ VYHOŘÍ /JAK NEVYHOŘET/

KDYŽ DUŠE HOŘÍ, AŽ VYHOŘÍ /JAK NEVYHOŘET/

S mobilem pořád u ucha. Musí se přece využít hluchá místa během dne. Vydojit každou minutu. V autobusu, obchodě, před ordinací. Bez empatie k okolí. Bez celkového efektu: vyhoření vás vrátí na start.

Číst dál
PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

Číst dál
MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

Číst dál
VÍRA NEJSOU PONOŽKY!

VÍRA NEJSOU PONOŽKY!

Víkend. Jako vždy je dnes v pátek sváteční den pro muslimy, v sobotu pro židy a v neděli pro křesťany. Každý v něco nebo někoho jistým způsobem věří. Důvěryhodný ve víře je pak ten, kdo má ryzí srdce.

Číst dál
UKVAPENOSTÍ MNOHÉ POKAZÍME

UKVAPENOSTÍ MNOHÉ POKAZÍME

Už je to tak na tom širém světě - všechno krásné trvá. Pro ono čekání je to krásné, jinak by to tak krásné nebylo. Matky po devět měsíců nosí pod srdcem plod svého života – a musí se čekat. V rostlinném a živočišném světě mnoho cyklů trvá – a musí se čekat. V umění se tvoří hezká díla – a musí se čekat. Tím je vše hodnotnější, jak čteme v Malém princi: „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“

Číst dál
20.8.: 20. neděle v mezidobí cyklu A

20.8.: 20. neděle v mezidobí cyklu A

K dnešnímu pozvání do společenství židů také ostatním národům (1. čtení) i k uzdravování Ježíše v pohanských městech Tyru a Sidonu, kterými ti "pravověrní a konzervativní ve víře" pohrdali (evangelium), o otevřenosti dveří církve a kostelů může inspirovat přiložená fotografie. ;-)

Číst dál
DOVOLENÁ UTEKLA JAKO VODA – PRÁCI ZDAR!

DOVOLENÁ UTEKLA JAKO VODA – PRÁCI ZDAR!

Je velice zajímavé sledovat vývoj představ o vztahu křesťanství a práce. To si je vědomo, že sám Ježíš po vzoru svého pěstouna sv. Josefa pracoval jako tesař. Podobně Ježíšovi učedníci si na živobytí vydělávali fyzickou prací, zejména jako rybáři. U pouštních Otců i svatého Pavla máme jasný důraz kladený na fyzickou aktivitu.

Číst dál
ZMĚNY KNĚŽSKÝCH PŮSOBIŠŤ

ZMĚNY KNĚŽSKÝCH PŮSOBIŠŤ

oMK: "Náš úkol je vymezen časem.
A vracet se znamená strhávat Boží lid zpět.

Číst dál