Blog - Pro povzbuzení

NA DOBROU NOC

NA DOBROU NOC

„Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
Čtyři rohy postele,
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas.“
/Lidová z Anglie/

Číst dál
SVOBODA

SVOBODA

Cesta ke svobodě. A hlavně k dobrému Ježíšovi, plnosti všeho krásného, po čem touží lidský duch.

Číst dál
K MODLITBĚ

K MODLITBĚ

Věrnost modlitbě. Denně, bez okolků a velkých gest. Který velký člověk modlitby kdy vyznal, že jej modlitba zklamala?!
  • Vyobrazení: Jean-Francois Millet, L'Angélus

Číst dál
Obrácení - v Ježíšově rodné řeči "návrat domů". Hodně sil! ❤️

Obrácení - v Ježíšově rodné řeči "návrat domů". Hodně sil! ❤️

Číst dál
NEBOJ SE, NEBOJ...

NEBOJ SE, NEBOJ...

"Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále."
- Iz 49,16"

Číst dál
DŮVĚRA DO NOVÉHO TÝDNE

DŮVĚRA DO NOVÉHO TÝDNE

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.

Číst dál
LÁSKO, BOŽE LÁSKO, KDE ŤA ĽUDE BERÚ

LÁSKO, BOŽE LÁSKO, KDE ŤA ĽUDE BERÚ

„Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.“

– sv. Jan Pavel II.

Číst dál
NA CESTĚ K MILOSTI

NA CESTĚ K MILOSTI

Rostlý jsi tak
Jen rozpažíš
A kříž se tvoří
Neneseš sám /
- Jan Anastáz Opasek

Číst dál
K OBNOVENÍ HEZKÝCH VZTAHŮ NENÍ TŘEBA ČEKAT NA TĚŽKOU NEMOC, UDĚLEJTE SI ČAS TEĎ!

K OBNOVENÍ HEZKÝCH VZTAHŮ NENÍ TŘEBA ČEKAT NA TĚŽKOU NEMOC, UDĚLEJTE SI ČAS TEĎ!

Možná sledujete seriál Smysl pro tumor. Podobně jako zahraniční předloha se snaží mít nadhled nad tíživou situací v životě, když se nečekaně v nečekaném věku dostaví vážná nemoc. Kvůli ní musí hlavní protagonista Filip postupně opouštět vysněnou podobu lékařské dráhy i roli aktivního sportovního hráče. Nerad se ani jednoho vzdává. Ale má stále menší imunitu, která je limitující – a aspoň na čas mu tak nic jiného nezbývá.

Číst dál
JE ROZDÍL MEZI TÍM VŠE UNÉST S NÍM, ANEBO BEZ NĚHO

JE ROZDÍL MEZI TÍM VŠE UNÉST S NÍM, ANEBO BEZ NĚHO

Číst dál
JEŽIŠI, DŮVĚŘUJI TI!

JEŽIŠI, DŮVĚŘUJI TI!

V životě lepší rozhodnutí, než jít za dobrým Ježíšem, nemůžeme udělat.
Žádný strach: On nikdy nikoho neodmítl!

Číst dál
ZROVNA JEHO, ZROVNA TEBE

ZROVNA JEHO, ZROVNA TEBE

Krásné vyznání srbského tenisty Novaka Djokoviće, že je více než sportovec ortodoxní křesťan.

Číst dál
CO PŮSOBÍ MODLITBA

CO PŮSOBÍ MODLITBA

Zahlazuje viny, odhání pokušení, zastavuje pronásledování, ustrašeným dodává odvahy, velkodušné naplňuje štěstím, ty, kdo jsou na cestách, přivádí k cíli, utišuje vlnobití, ochromuje zločince, podporuje chudé, usměrňuje bohaté, pozvedá padlé, zachycuje padající, drží stojící.

Číst dál
NEBOJME SE...!

NEBOJME SE...!

Můžeme prožívat různé strachy, ale krok za krokem s Ježíšem vše zvládneme.
"Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
- Jan 16,33
JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!
 

Číst dál
ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

„Ó Paní má, co řeknu a co učiním? V temnotách jsem a světlo nebeské nevidím, protože takový jsem a takový jsem se učinil, nad něhož horšího nemá svět, a proto takovou hledám pomocnici, nad kterou mocnější nelze nalézt...

Číst dál