Blog - Pro povzbuzení

PRO KAŽDÉHO: COPAK NEJSEM VAŠE MATKA?

PRO KAŽDÉHO: COPAK NEJSEM VAŠE MATKA?

Číst dál
DNEŠNÍ EVANGELIJNÍ UDÁLOSTI Z BETÁNIE ;-)

DNEŠNÍ EVANGELIJNÍ UDÁLOSTI Z BETÁNIE ;-)

Každý z nás potřebuje svoji osobní Betánii - přátele, s nimiž si odpočine, jimž nemusí nic dokazovat, kteří nás mají rádi takové, jací jsme, na něž je spolehnutí, když nám nikdo nechce pomoci.

Číst dál
MODLITBA DĚTÍ

MODLITBA DĚTÍ

Bože, ty jsi stvořil
oblohu i noc,
ať mě vždycky chrání
tvoje velká moc.

Číst dál
SÍLA MODLITBY RŮŽENCE

SÍLA MODLITBY RŮŽENCE

Když se modlíme růženec, je to jako by nás Maria vzala za ruku a řekla nám: „Pojď se mnou a podívej se, co pro tebe Ježíš udělal.“ Potom kráčejme s ní a ona nám umožní dívat se jejíma očima na to, co vidí, a zažít to, co zažila ona. (L. Richards)

Číst dál
„Zajímalo by mě, zda náš Pán netrpí více naší lhostejností než ukřižováním.“ - ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen

„Zajímalo by mě, zda náš Pán netrpí více naší lhostejností než ukřižováním.“ - ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

Pane, kdo jsem a kým bych byl, nebýt Tebe a nebýt Tebou milován?!

Bůh je naší silou...

Bůh je naší silou...

NA ROZLOUČENOU

NA ROZLOUČENOU

„Je po všem

já vím

v tom konci

každý za ruku rád by mě vzal

ale když šel jsem

šel jsem

sám“
/pobožnosti křížové cesty z Valašska/

Číst dál
MODLITBA ŽALMŮ

MODLITBA ŽALMŮ

Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!

Číst dál
KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

1: Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání.
2: Ty nás vždy znovu k sobě obracíš,
abychom se neuzavírali ve svém sobectví,
ale otvírali se tobě, Bože,
protože jenom v tobě je naše budoucnost.

Číst dál
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými
- z 3. eucharistické modlitby

Číst dál
JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

"Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se v nás chce rozvinout. Má to být obrácení a změny smýšlení.

Číst dál
VYNIKÁNÍ JEDNĚCH NAD DRUHÝMI?

VYNIKÁNÍ JEDNĚCH NAD DRUHÝMI?

Kristus, Hlava církve, je ovinutý trny, a ty bys chtěl pocty?
Stále aktuální nelaciné přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.

Číst dál
NEDĚLE – DEN RADOSTI Z PŘIJETÍ EUCHARISTIE

NEDĚLE – DEN RADOSTI Z PŘIJETÍ EUCHARISTIE

"Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po dobrém příteli,
jsem zarmoucen, v zármutku mém trpkém
ty jsi pro mne lék.

Číst dál
DÍKY PÁNU ZA ZÍSKANÉ NEBE!

DÍKY PÁNU ZA ZÍSKANÉ NEBE!

Z dnešní posvátné liturgie: „Ale – jak stojí v Písmu – (my zvěstujeme) to, co `oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'.“ (1 Kor 2, 9)

Číst dál