Blog farnosti

Z NAŠICH SILNIC: PADAJÍ SILNÁ SLOVA I FACKY!

Z NAŠICH SILNIC: PADAJÍ SILNÁ SLOVA I FACKY!

Letní cesty mohou řidičům přinést radosti i zklamání: třeba v Belgii si mohou přihnout do 0,5 , v Dánsku ovšem mimo obec musí přibrzdit jen na 80 km/h. Doma i mimo vlast pak zamrzí jedno - arogance.

Číst dál
Večer tichounce

Večer tichounce

  1. Večer tichounce se sklání, / denní skončena činnost, / zdravím, můj Ježíši, tebe / a prosím, dej dobrou noc.

     

Číst dál
DAR VŠECH DARŮ

DAR VŠECH DARŮ

Svatý Maxmilián Kolbe: Kdyby andělé mohli žárlit na lidi, žárlili by z jediného důvodu: pro svaté přijímání.

Svatý Jan Maria Vianney: Vrhám se k podnoži svatostánku jako pes k nohám svého pána.

Číst dál
PROTOŽE JSME MILOVÁNI

PROTOŽE JSME MILOVÁNI

Víra není hotový dům na klíč. Je to proces. Něco jako manželství. Je ale za ty roky správné se ptát, zda se s Ježíšem známe osobně nebo jen „pracovně“. Jaký vlastně je? Děvčátko v náboženství odpovědělo: „Je zamilovaný.“ Totiž do nás.
 

Číst dál
POTĚŠÍ TĚ MARIA

POTĚŠÍ TĚ MARIA

Máme dnes mariánskou sobotu - památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie a první sobotu v měsíci.

Číst dál
3U

3U

Máme počátek měsíce. Přijďte opět k měsíční svátosti smíření! Je pro nás 3U:
- úklid v duši,
- uzdravení duše,
- usmíření se s Bohem.

Číst dál
ROM, UKRAJINEC, RUS, AMERIČAN? VŠECHNO ŠPATNĚ?

ROM, UKRAJINEC, RUS, AMERIČAN? VŠECHNO ŠPATNĚ?

Xenofobní kolbiště v Česku nabírá na síle a stává se nepřehledné. Čí propaganda se nám vnucuje? Kdo proti komu si začal? Kdo na čí pobírá dávky? Ke komu se přiklonit a zůstat spravedlivý?
Konflikty mezi námi lidmi bývají častou realitou. Přirozeně rovněž mezi etniky. Minimálně o tom prvním víme každý své. Ale dá se jim čelit?

Číst dál
PŮDA POSVÁTNÁ MEZI NEBEM A ZEMÍ – KRAJINA MILOSTI

PŮDA POSVÁTNÁ MEZI NEBEM A ZEMÍ – KRAJINA MILOSTI

Milí farníci, ve středu 2.8. se na novostavbě spustilo pravidelné zvonění zvonu do krajiny, který nese titul Panny Marie bolestné, a instalovalo světlo ve světlíku střechy, které současně osvěcuje věž s křížem venku a prostor nad kněžištěm uvnitř.

Číst dál
MARIA

MARIA

„Duše Marie je to nejkrásnější, co Bůh stvořil. Z ní se Kristus narodil.“
- sv. Alfons Maria z Liguori

Číst dál
ZAČNI S BOHEM KAŽDÉ DÍLO - PODAŘÍ SE TI AŽ MILO

ZAČNI S BOHEM KAŽDÉ DÍLO - PODAŘÍ SE TI AŽ MILO

/Anglické sestry se modlí za své pacienty před začátkem směny - Leeds, Yorkshire, 1956/

Číst dál
31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

Jeho heslem bylo: K větší cti a slávě Boží! (Ad maiorem Dei gloriam!)

Číst dál
ZDRAVÍ JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL

ZDRAVÍ JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL

Že je možné nechat se uzdravit v obecní knihovně, slyšeli letos obyvatelé nejmenované vsi na Moravském Slovácku v hlášení místního rozhlasu. Léčitel avizoval vstupné jako dobrovolné - tož proč ne?

Číst dál
NEDĚLNÍ POVINNOST

NEDĚLNÍ POVINNOST

„První křesťané dali svátečnímu dni krásný název: dies Dominica - den Páně. Byl to zpočátku státně pracovní den, ale to jim nevadilo; po práci se shromaždovali ke slavení a radovali se z toho, že toho dne Pán vstal z hrobu a přemohl smrt, že toho dne sestoupil Duch svatý na apoštoly. Bratrská láska je vedla, aby se scházeli do společenství. Láska k Pánu Ježíši je vedla k naslouchání jeho slovu, ke slavení eucharistie.

Číst dál
PAN FARÁŘ FARNÍKŮM - K STAVU NEMOCNÝCH

PAN FARÁŘ FARNÍKŮM - K STAVU NEMOCNÝCH

Drazí farníci, tak jsem na naší milé moutnické faře, akorát to není žádná hitparáda.

Číst dál
KDYŽ HOŘÍ LÉTO A OHŘÍVÁ SE SVATEBNÍ SVÍČKOVÁ

KDYŽ HOŘÍ LÉTO A OHŘÍVÁ SE SVATEBNÍ SVÍČKOVÁ

Horka ne horka - léto je přece období svateb! S dobrými pokrmy u prostřeného stolu včetně klasické svíčkové. Ovšem je skutečně potřeba nějaké oslavy a nota bene obřadu, když se dva lidé mají rádi?

Číst dál