Blog

ADVENT - VELKÉ FINÁLE

ADVENT - VELKÉ FINÁLE

Čtverý příchod Krista...a jeden z nich v okamžiku naší smrti (viz Kancionál č. 126: nejprvnější v těle, / druhé v duši celé, / třetí při skonání, / čtvrté o vzkříšení).

Číst dál
S DŮVĚROU K JEŽÍŠOVI!

S DŮVĚROU K JEŽÍŠOVI!

...a zpovědníci se vám rádi pověnují.

GERONTOLOGOVÉ MLUVÍ O TŘECH TYPECH STÁŘÍ - KE KTERÉMU BYSTE CHTĚLI PATŘIT?

GERONTOLOGOVÉ MLUVÍ O TŘECH TYPECH STÁŘÍ - KE KTERÉMU BYSTE CHTĚLI PATŘIT?

Říkají jim důchodci. Není to ale výstižné pojmenování. Závěrečná etapa života je přece více než pobírání důchodu – stává se výslednicí předchozích let a odvíjí se od vybudovaného přístupu k hodnotám.

Číst dál
Rady pro všední den - z deníku Jana XXIII.

Rady pro všední den - z deníku Jana XXIII.

Rady pro všední den - z deníku Jana XXIII.

Dnes se vynasnažím prožít den, v němž nebudu chtít vyřešit všechny problémy svého života najednou.

Dnes věnuji velkou péči svému vystupování. Budu se chovat důstojně. Nikoho nebudu kritizovat. Nebudu chování jiných opravovat a napravovat ...jen to svoje.

Číst dál
8.12.: NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

8.12.: NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

Číst dál
SPOČINOUT V BOHU

SPOČINOUT V BOHU

Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od myšlenek, které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku v něm spočiň.
Ze spisu „Proslogion“ od svatého Anselma
 

Číst dál
V Nesvačilské kapli se rozzářil vnitřní prostor svatostánku zlatem.

V Nesvačilské kapli se rozzářil vnitřní prostor svatostánku zlatem.

V Nesvačilské kapli se rozzářil vnitřní prostor svatostánku zlatem...

Číst dál
Jeden z dobrých prostředků k prožití adventu. ;-)

Jeden z dobrých prostředků k prožití adventu. ;-)

POTŘEBUJE VŮBEC NĚKDO ZAHRADNÍKA?

POTŘEBUJE VŮBEC NĚKDO ZAHRADNÍKA?

K adventu v řádcích jedné bezejmenné ženy:
Srdce člověka.
Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval bodláčí zloby...

Číst dál
PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND

PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND

Boží příroda nám nadělila hezkou a tichou sněhovou peřinu na počátek adventu. Dopolední žehnání adventních věnců a odpolední setkání sv. Mikulášem nás povzbudily. Nezbývá, než všem farníkům popřát pěkně prožitý čas milosti a Pánu Ježíšovi, dá-li se to tak pojmout, abychom Jej i díky adventu více poznávali a milovali!

Číst dál
NA POKÁLENÉHO I LATRÍNA SPADNE, ALE NEVZDÁVÁME SE!

NA POKÁLENÉHO I LATRÍNA SPADNE, ALE NEVZDÁVÁME SE!

V trefném rčení o dřevěné latríně, jak se na nás může všechno sesypat, nalézáme sebe, když se holt nedaří. Vyhojení z ran, které nám uštědřuje náš privát i stav světa, se bez dávky naděje neobejde.

Číst dál
ADORACE EUCHARISTIE (co vidíte x co se ve skutečnosti děje…) - ČTVRTHODINKA PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (viz níže)

ADORACE EUCHARISTIE (co vidíte x co se ve skutečnosti děje…) - ČTVRTHODINKA PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (viz níže)

NENÍ NUTNÉ MNOHO VĚDĚT, ABY SES MI LÍBIL – STAČÍ, ŽE MĚ VELMI MILUJEŠ. TAKŽE ZDE SE MNOU MLUV TAK, JAKO BYS MLUVIL SE SVÝM NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM.

Číst dál
30. 11.: SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

30. 11.: SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

Bývá nazýván "Protocletos" - tedy chronologicky první povolaný Pánem mezi apoštoly...

Číst dál
Má to háček. :-)

Má to háček. :-)

Panna Maria slzící, utři naše slzy a udělej je záslužnými… Amen.

Panna Maria slzící, utři naše slzy a udělej je záslužnými… Amen.

Utrpení, které nám přináší život sám, přijatá srdcem, nás uvádí do společenství s Ježíšem, Marií a se všemi lidmi, kteří trpí...

Číst dál