Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Annu a Františka Putnovy, dva syny, vnuka, dvoje rodiče a Boží ochranu, pomoc a dar zdraví pro celou rodinu

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Marii Hrdličkovou, dva manžele, za syna a dceru a za duše v očistci

322. neděle v mezidobí
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:15
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za stárky a farníky

4pondělí 22. týdne v mezidobí
5sv. Terezie z Kalkaty
6středa 22. týdne v mezidobí
 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Adorace

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za manžele Aloise a Marii Dohnálkovy

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za žáky, studenty a pedagogy

8Narození Panny Marie
9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Marii Dohnálkovou, dvoje rodiče, manžele Chmelařovy a Boží pomoc pro žijící rodinu

1023. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Antonína Springinsfelda, bratra, dvoje rodiče, Boží ochranu, pomoc a dar zdraví pro celou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • kaple Panny Marie Bolestné
  • Označení: kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce (Nesvačilka)

  Za stárky, farníky a dobrodince kaple - u kaple v Nesvačilce

11pondělí 23. týdne v mezidobí
12Jména Panny Marie
13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Adorace

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Na úmysl dárce

14Povýšení svatého Kříže
15Panny Marie Bolestné
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za zemřelou Hedviku Husákovou, manžela, dvoje rodiče, dvě sestry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodiče Fialovy, dva syny, Jindřišku Sedláčkovou, za dar zdraví a za duše v očistci

1724. neděle v mezidobí
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:15
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Josefku a Josefa Husákovy, dva syny, čtyři dcery a Boží ochranu pro celou rodinu

18pondělí 24. týdne v mezidobí
19sv. Januária, biskupa a mučedníka
20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodinu Čermákovu a Kaňovu s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou rodinu

21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
22pátek 24. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodinu Janouškovu, Buchtovu, Josefa Hájka, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Antonína Randulu, Josefa Krumpolce, zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu

2425. neděle v mezidobí
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodiče Vokounovy a Nekvapilovy, zemřelé sourozence a dar zdraví pro živou rodinu

25pondělí 25. týdne v mezidobí
26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27sv. Vincence z Pauly, kněze
28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:15
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za celou živou rodinu

29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodiče Hruškovy a Nekvapilovy, živou a zemřelou rodinu

30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Ludmilu Flodrovou, rodinu Ryšavých   a Flodrovu a dar zdraví pro živou rodinu