Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodiče Dohnálkovy a Hrbatovy, za duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro žijící rodinu

4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:15
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodinu Čermákovu, Poláčkovu, bratra a duše v očistci

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
8středa 6. velikonočního týdne
9čtvrtek 6. velikonočního týdne
10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za manžele Josefa a Jenovéfu Kaňovy, rodinu Kaňovu a Valíčkovu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Marii Mackovou, manžela, dvě dcery, dvoje rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu

12Slavnost Nanebevstoupení Páně
13Panny Marie Fatimské
 • 00:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 00:00 - 00:30
  • Farní kaple - bez přítomnosti věřících

  Za zemřelou rodinu Vymazalovu, Bárkovu a Švábenskou, duše v očistci a dar zdraví  a víry pro živou rodinu

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Josefku Dohnálkovou, manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a za živou rodinu

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 00:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 00:00 - 00:30
  • Farní kaple - bez přítomnosti věřících

  Za zemřelou rodinu Rozkydalovu, Holečkovu a Navrátilovu a duše v očistci

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Emilii Svobodovou, manžela, zetě, zemřelou rodinu Svobodovu, Královu, Musilovu a duše v očistci

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Lubomíra Lízala, jeho rodiče, rodinu Kaňovu a Boží ochranu pro žijící rodinu

19Seslání Ducha Svatého
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:30
  • kaple Panny Marie Bolestné
  • Označení: kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce (Nesvačilka)

  Za farníky a poutníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Annu Poláčkovou, syna Miloše, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu

 • 18:00 Májová pobožnost
  Májová pobožnost
  • 18:00 - 18:20
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Májová pobožnost

20Panny Marie Matky Církve
21Výročí posvěcení katedrály
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Štěpána Fasoru, manželku, dvoje rodiče, Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Jiřího Janouška, dceru, rodiče a Boží požehnání pro žijící rodinu

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Jiřího Hrouzka, rodiče, duše v očistci a za zemřelou a žijící rodinu

26Nejsvětější Trojice
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 00:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 00:00 - 00:30
  • Farní kaple - bez přítomnosti věřících

  Za rodinu Poláčkovu, Srokovu a Čermákovu a dar zdraví pro žijící rodinu

29sv. Pavla VI., papeže
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za rodinu Buchtovu a Janouškovu, Josefa Hájka a rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Jiljí
  • Označení: farní kostel sv. Jiljí (Moutnice) (Moutnice)

  Za Františka Kroupu, manželku, syna, dceru, snachu, čtyři zetě, dvoje rodiče a Boží ochranu