Blog farnosti

Když se opravdově modlí otec, má to pro syna váhu...

Když se opravdově modlí otec, má to pro syna váhu...

S PÁNEM BOHEM DOBROU NOC, ANDĚLÍČKA NA POMOC! ;-)

S PÁNEM BOHEM DOBROU NOC, ANDĚLÍČKA NA POMOC! ;-)

Večer nad krajem se sklání,
denní skončena činnost,
zdravím, můj Ježíši, tebe
a prosím, dej dobrou noc.
 

Číst dál
V evangeliích se s Ježíšem….

V evangeliích se s Ježíšem….

V evangeliích se s Ježíšem jeho protivníci střetávají nejprve v intelektuální rovině. Když tento zápas prohrávají, sahají posléze k násilí a odstraňují jej pomocí hrubé síly a světské moci.
Dunning-Krugerův efekt je psychologickým paradoxem, se kterým se v životě často setkáváme: méně kompetentní lidé se považují za profesionály a pěstují v sobě vědomí své nadřazenosti.
Ježíš ale vždy řekne to své a jediné správné a už takové lidi ponechá jejich osudu. Jako vždy je to vzor hodný následování pro nás – nemá smysl si dlouze vyměňovat názory s těmi, kdo trpí takovým syndromem, ať již na sociálních sítích nebo u obchodu či v hospodě. 

Číst dál
;-)

;-)

Číst dál
"K misiím se připojím, dobro v sobě probudím." Srdečně zveme! :-)

"K misiím se připojím, dobro v sobě probudím." Srdečně zveme! :-)

Číst dál
NA CESTĚ K BOŽÍ BLÍZKOSTI... Příběh písně "Blíž k Tobě, Bože můj"

NA CESTĚ K BOŽÍ BLÍZKOSTI... Příběh písně "Blíž k Tobě, Bože můj"

Blíž k tobě, Bože můj je jedna z nejznámějších křesťanských písní. Byla převzata do většiny světových jazyků (včetně finštiny, maďarštiny, vietnamštiny a japonštiny). Původně jde o anglickou báseň “Nearer, My God, to Thee” od Sarah Flower Adamsové z roku 1841, volně inspirovanou Jákobovým snem o žebříku do nebe (Gn 28,11–19).
 

Číst dál
1.11.: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1.11.: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Je to oslava, která shrnuje a soustřeďuje v jeden den všechny oslavy světců a světic roku, ale hlavně připomíná anonymní svaté bez výslovného jmenování v misálu nebo zobrazení na oltářích. Věrných svědků evangelia je Bohu díky nespočet. A ke všemu to jsou naši přátelé a pomocníci. ;-)

Věříme v „šťastného Boha“. Otce, který se dívá na všechna svá stvoření s láskou. V Boha, který je přítelem života, a ne smrti.

Věříme v „šťastného Boha“. Otce, který se dívá na všechna svá stvoření s láskou. V Boha, který je přítelem života, a ne smrti.

LIDÉ BOŽÍ NADĚJE Nebylo třeba projít nocí, a dospět tak ke světlu?

LIDÉ BOŽÍ NADĚJE Nebylo třeba projít nocí, a dospět tak ke světlu?

 

 

Číst dál
A TEN CHRÁM ZDĚNÝ JE TU JEN A JEN PROTO, ABYCHOM NALEZLI CHRÁM SAMI V SOBĚ...

A TEN CHRÁM ZDĚNÝ JE TU JEN A JEN PROTO, ABYCHOM NALEZLI CHRÁM SAMI V SOBĚ...

Číst dál
My křesťané nemusíme být přece u všeho pohanského. ;-) Má to své nedozírné důsledky...

My křesťané nemusíme být přece u všeho pohanského. ;-) Má to své nedozírné důsledky...

 

 

Číst dál
ZA VLAST...

ZA VLAST...

NAŠE SPOLEČNOST JE HODNĚ ROZDĚLENÁ A TÍM ZRANĚNÁ. ALE SJEDNOTIT V MODLITBĚ SE MŮŽEME A MÁME.
Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.
Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný.
 
 

Než uděláš životní rozhodnutí, nejprve si promluv s Bohem.

Než uděláš životní rozhodnutí, nejprve si promluv s Bohem.

Číst dál
POZVÁNÍ PREZIDENTSKÉ… & NENÍ RECEPCE JAKO RECEPCE

POZVÁNÍ PREZIDENTSKÉ… & NENÍ RECEPCE JAKO RECEPCE

Drazí farníci, nevím, byl-li jsem kdy tak rozpačitý jako z tohoto pozvání. Je to sice pocta pro naši farnost a způsob vnímání kněžské činnosti, ale nelze se s tím ztotožnit.

 

 

Číst dál
24.10.: SV. ANTONÍNA MARIA KLARETA NEVŠEDNÍ BISKUP V NEKLIDNÉ DOBĚ

24.10.: SV. ANTONÍNA MARIA KLARETA NEVŠEDNÍ BISKUP V NEKLIDNÉ DOBĚ

NAROZEN DO NEKLIDNÉ DOBY
Antonín Klaret se narodil dne 23. prosince roku 1807 poblíž Barcelony v tkalcovské rodině. Pro Španělsko to byla obzvlášť neklidná a těžká léta. Vyhlášením nezávislosti Venezuely, Argentiny, Chile, Peru a Ekvádoru ztratilo v uplynulých desetiletích velkou část kolonií v Jižní Americe. A o španělský trůn bojovaly liberální a reakční kliky. V roce 1812 došlo pogromům, při kterých vyhořelo mnoho klášterů a bylo povražděno mnoho řeholníků.
 
 

Číst dál