Blog farnosti

KRUCHTA

KRUCHTA

Milí farníci, dodělalo se druhé schodiště na vysokou kruchtu. Tam se to bude ale zpívat…! :-) O koncerty v působivém místě už nyní projevuje zájem spousta umělců a sborů různých žánrů. Těšíme se, že vás na některém z nich přivítáme! ;-)

Číst dál
NA ROZLOUČENOU

NA ROZLOUČENOU

„Je po všem

já vím

v tom konci

každý za ruku rád by mě vzal

ale když šel jsem

šel jsem

sám“
/pobožnosti křížové cesty z Valašska/

Číst dál
MODLITBA ŽALMŮ

MODLITBA ŽALMŮ

Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!

Číst dál
FARNÍKŮM...

FARNÍKŮM...

Moji milí farníci, co vám tak napsat k přání na víkend…? Těšil jsem se, že jej prožiji s vámi.

Číst dál
ZMĚNA

ZMĚNA

Vážení rodiče a milé děti!
Koukejte: s radostí jsem vám koupil a nachystal k uvedení na přípravu 1. sv. přijímání míčky, svíčky, deníčky, připravil knihu prvokomunikantů a takové to kázání, kde si spolu hezky vykládáme.

Číst dál
KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

KRÁSA ČTYŘ POSTNÍCH PREFACÍ (MODLITBY PŘED PROMĚŇOVÁNÍM)

1: Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání.
2: Ty nás vždy znovu k sobě obracíš,
abychom se neuzavírali ve svém sobectví,
ale otvírali se tobě, Bože,
protože jenom v tobě je naše budoucnost.

Číst dál
NACTIUTRHÁNÍ A POMLUVA

NACTIUTRHÁNÍ A POMLUVA

Jedno z našich hesel s dětmi: pomluva je soudek jedu, v tomhle s vámi nepojedu. Půst jazyka patrně přinese větší plody, než odřeknout si desert a myslet si, že šířit od ucha k uchu nactiutrhání a pomluvy se tím před Boží Tváří jen tak smaže. ;-)

Číst dál
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými
- z 3. eucharistické modlitby

Číst dál
OSOBNÍ SVĚDECTVÍ

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ na zadání pro časopis Rodinný život (1/23). I když cílovou skupinou čtenářů byli věřící lidé v církvi, bude to třeba aspoň nějakou kapkou z toho zajímavé i pro ty, kdo se k církvi či jiným náboženským společnostem nehlásí.

Číst dál
JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

"Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se v nás chce rozvinout. Má to být obrácení a změny smýšlení.

Číst dál
Přihláška na Tábor

Přihláška na Tábor

Vážení farníci,

tábor bude.

Na stránce Tábor v horním menu je formulář pro přihlášení vašich dětí na Orelský sportovní tábor v Osové Bítýšce.

Číst dál
DĚKUJEME VÁM ZA JAKKOUKOLI PODPORU A SDÍLENÍ!

DĚKUJEME VÁM ZA JAKKOUKOLI PODPORU A SDÍLENÍ!

DOPORUČEJEME NEJEN VŠEM NAŠIM LEKTORŮM & A POZORNOST PRO VÁS - PROGLAS NÍŽE

DOPORUČEJEME NEJEN VŠEM NAŠIM LEKTORŮM & A POZORNOST PRO VÁS - PROGLAS NÍŽE

K překladu evangelií Cyril napsal veršovanou předmluvu, tzv. Proglas, která je nádherným chvalozpěvem na Boží slovo a zároveň perlou nejstaršího slovanského písemnictví.

Číst dál
VYNIKÁNÍ JEDNĚCH NAD DRUHÝMI?

VYNIKÁNÍ JEDNĚCH NAD DRUHÝMI?

Kristus, Hlava církve, je ovinutý trny, a ty bys chtěl pocty?
Stále aktuální nelaciné přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.

Číst dál
TAK ZASE V 21 HODIN, JU? ;-)

TAK ZASE V 21 HODIN, JU? ;-)

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA K POSTNÍ DOBĚ
„Objevujme krásu víry“
Milí přátelé,
Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při udělování popelce mohou být použity dvě výzvy: „Obrať se a věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“

Číst dál