Blog farnosti

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

 

 

Číst dál
1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

Bože, mnohými zkouškami a utrpením jsi tříbil víru svaté Terezie, že se stávala stále dokonalejším zrcadlem tvé milosrdné lásky, dej nám na její přímluvu stále více chápat, že bez víry jsme jako zblázněný kompas a loď bez lodivoda. Dej nám pochopit, že to ty nás svou čistou láskou tříbíš, když nás v těžkých dnech tohoto života necháváš procházet temnotami nocí zkoušek.

 

Číst dál
Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi - Církev.cz (cirkev.cz)

 

Číst dál
K SVATÉMU VÁCLAVOVI

K SVATÉMU VÁCLAVOVI

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.
 

Číst dál
27.9.: památka svatého Vincenta z Paula

27.9.: památka svatého Vincenta z Paula

- kněze, který žil v Paříži a viděl tvář Pána v každém truchlícím člověku
- osvojení si takového přístupu by vydalo za tisíc charitativních projektů

Číst dál
LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI

LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI

Dnes si připomínáme sv. Kosmy a Damiána, patronů lékařů, lékárníků a lékařských fakult. Stali se lékaři a pro nezištnou službu z milosrdné lásky byli nazýváni anargyry.
 

Číst dál
"NEBOJTE SE! JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT."

"NEBOJTE SE! JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT."

Věci, které si myslíme, že potřebujeme, a věci, které Bůh ví, že potřebujeme, jsou občas dvě různé věci.

Číst dál
PADRE PIO

PADRE PIO

Dnes spousta lidí na celém světě myslí na italského kněze padre Pia z Pietrelciny: jeho stigmata (rány, které kopírují rozložení ran na Kristově těle a které se nezaněcují ani neuzdravují) udivovala statisíce pozorovatelů podobně jako jeho kardiognóze či moc exorcismu, což je náročné téma.

Číst dál
Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému

Doporučení sv. Otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním.
Bude ti vnukat, co ti je ke spáse a bude při tobě s překvapivými myšlenkami a vnuknutími.“
 

Číst dál
;-)

;-)

Číst dál
JEJICH LÁSKA...

JEJICH LÁSKA...

Číst dál
V KOSTELE V PRAVO

V KOSTELE V PRAVO

Číst dál
Nové fotogalerie z naší farnosti

Nové fotogalerie z naší farnosti

Vážení farníci,

v sekci Fotografie > Fotogalerie - Nové jsou vloženy nové fotogalerie z uplynulých akcí.

Shlédnout je můžete i v tomto článku po kliknutí na tlačítko ČÍST DÁL níže.

Číst dál
Paráda. Přidejte se. ;-)

Paráda. Přidejte se. ;-)

Číst dál
15. 9. Panna Maria Sedmibolestná

15. 9. Panna Maria Sedmibolestná

Den po svátku Povýšení svatého kříže si křesťané připomínají bolestné události, která prožila a protrpěla ve spojení se svým Synem (resp. jen ty, které jsou nám známy z Bible Nového zákona).
 
Tento den je blízký především (ale nejen) všem matkám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě. Ale připomínka jejích bolestí je povzbuzením a posilou pro každého z nás, který nese ve svém životě svůj kříž...

Číst dál