Blog farnosti

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST

"Při tvé lásce neslýchané, / života i smrti Pane, / vzpomínáme v této chvíli / těch, kdo svět náš opustili.

Číst dál
FARNÍKŮM K VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA

FARNÍKŮM K VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA

Drazí farníci,

oslavujeme Výročí Posvěcení našeho kostela. Je to krásná slavnost. Jsme za chrám, v němž po tolik staletí je oslavován Bůh a na věřící se v něm snáší Jeho milost, velmi vděčni!

Krátce jen dovolte poděkovat za vaši pomoc ve prospěch misií. Dát tomu, kdo nemá, znamená vrátit Bohu to, co je Jeho. Výsledky byly zveřejněny na farních stránkách a příští neděli bude tak učiněno i v ohláškách.

Číst dál
KDYŽ JSEM ZAVŘENÝ VE VĚZNICI

KDYŽ JSEM ZAVŘENÝ VE VĚZNICI

/V Covidu to opravdu na pravidelné statusy a chatování i jinou komunikaci není, ale jeden dřívější text jsem pro vás rád vydal. ;-) /

Černý trh, pervitin, kvak, šikana, znásilnění. A co víc?

Život vězňů kromě formačních programů seshora má svůj vnitřní řád a pestrost. Destruktivní. A záleží na tom, kdo je s vámi na pokoji a oddělení. K vyšším hodnotám míří jen výjimky. I tak to má cenu.

Číst dál
NEMOCI SE STÁLE LEPÍ A LEPÍ, ODMLČENÍ SE & JAK OMLÁDNOUT NA DUŠI?

NEMOCI SE STÁLE LEPÍ A LEPÍ, ODMLČENÍ SE & JAK OMLÁDNOUT NA DUŠI?

Ano, život je o vznesení povzbudivého slova, dnes hodně a vhodně do vypjatého prostředí společnosti a sociálních sítí. Přes svoji nedokonalost se o to rád snažím, protože mně na vás, milí přátelé, záleží. Ale věřím, že se o to také snažíte.

Číst dál
Ježíši, mrzí mě to.

Ježíši, mrzí mě to.

Ano, kdyby naše víra byla odvislá od toho, kolik je nás katolíků, byla by slabá a my bychom byli hodně divní. Ale aspoň pro zajímavost.

Ano, kdyby naše víra byla odvislá od toho, kolik je nás katolíků, byla by slabá a my bychom byli hodně divní. Ale aspoň pro zajímavost.

 

Číst dál
DÍKY NEMOCI ZNÁME HODNOTU ZDRAVÍ - PÁR ŘÁDEK Z NEMOCNICE

DÍKY NEMOCI ZNÁME HODNOTU ZDRAVÍ - PÁR ŘÁDEK Z NEMOCNICE

Drazí farníci a příznivci farnosti, pražskou Nemocnici Na Homolce mám svým způsobem v oblibě. I tak každému z vás přeji, abyste nikdy sem ani do žádné jiné nemocnice a vůbec k lékaři nemuseli. Ovšem znáte to, život vypadá podobně, jak to kdysi popsal Dave Logan:

Číst dál
K MISIÍM SE PŘIPOJÍM, DOBRO V SOBĚ PROBUDÍM

K MISIÍM SE PŘIPOJÍM, DOBRO V SOBĚ PROBUDÍM

Drazí farníci!

Děkujeme organizátorům a vám všem za dnešní krásnou misijní neděli!

Číst dál
POMNI, ŽE NEBUDEŠ DO DÝNÍ KOPATI!

POMNI, ŽE NEBUDEŠ DO DÝNÍ KOPATI!

Nejen v moravské vísce Kurdějov se zvedla vlna odporu nad rozšlapáním dětmi vyřezaných dýní. Zpráva o tom se dostala až do britské BBC pod titulkem „Český vesnický farář se omluvil za zničení dýní“. 

Jak snadno a rázem se do jednoho koše se shnilými plody hodí všichni, kdo se hlásí k víře, a ti, kdo jsou jiného vyznání či světonázoru…!

Číst dál
JE TO ZA DVEŘMI. POČÍTÁME I S TEBOU! :-)

JE TO ZA DVEŘMI. POČÍTÁME I S TEBOU! :-)

K OPATŘENÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE

K OPATŘENÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE

FARNÍ ÚŘAD

Římskokatolické farnosti Moutnice

Úřední hodiny

Zavedení úředních hodin vychází z pokynu generálního vikáře diecéze v reakci na zdravotní stav a nařízenou prevenci v denním režimu faráře. Naléhavé záležitosti lze mimo stanovený úřední čas oznámit sms výzvou na mob. č. 602 589 195 nebo na e-mail [email protected], farář se co nejdříve sám ozve. Opatření jsou přijata i s ohledem na četné případy chronické telefonické a osobní komunikace zbytných a pro farnost okrajových témat veřejností bez ohledu na reálné potřeby farního společenství.

Úřední doba farního úřadu se s účinností od 1. listopadu 2023 stanovuje takto:

STŘEDA: 14:00 - 17:00 h

PÁTEK:    13:00 - 16:00 h

Číst dál
SMYSL NAŠÍ PRÁCE JEST??

SMYSL NAŠÍ PRÁCE JEST??

Dennodenně se na kapli pracuje. Už si tam můžete odskočit na toaletu. Až se tam přestane prášit od obráběcích nástrojů, smění se dočasné prvky na důstojnější. Také až v ní začne být chladno, zatopíme vám. Elektrokotel a rozvody podlahovky jsou hotové. Pracuje se stále na liturgickém mobiliáři a lavicích. Děkujeme vám za veškerou pomoc, které si velmi vážíme!!

Číst dál
POCIT KNĚŽSKÉ ZBYTEČNOSTI

POCIT KNĚŽSKÉ ZBYTEČNOSTI

Kněží jako chlapi mají za sebou rádi výsledek. Ten se dá vidět, když restaurujeme památky, opravujeme fary, píšeme do občasníků a podobně. Ano, víme, že plodnost kříže je efektivnější než práce samá. Ale přesto v péči o duše „dávat sto a sklízet jedno“ nás nenechává klidnými. Myslím, že většina nás kněží uvykla tomu, že nás někteří nemají rádi a jiní zase ano, a nějak zvlášť to neřeší. Je nám ovšem zdánlivý duchovní neúspěch líto kvůli Bohu, na němž nám záleží a jemuž přes všechny naše slabosti a hříchy rádi sloužíme. Nejen kněze, ale i mnohé z vás pak může povzbudit následující svědectví spolubratra kněze.

Číst dál
Na dnešek vyhlásil papež František den modlitby a půstu za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi.

Na dnešek vyhlásil papež František den modlitby a půstu za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi.

Na dnešek vyhlásil papež František den modlitby a půstu za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi.

15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

Když jsem dnes snažně prosila našeho Pána, aby skrze mne promlouval – protože já nepřicházela na nic, co bych mohla říci – nabídlo se mi to, co nyní uvedu, abych začala na nějakém základu: tím je považovat naši duši za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čirého křišťálu, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků.
 

Číst dál