Blog farnosti

DENNĚ

DENNĚ

„Vy jste sůl země“ (Mt 5,13). „Vy jste světlo světa“ (Mt 5,14).

My křesťané můžeme být solí a světlem jedině díky společenství s Ježíšem, a toto společenství je třeba každodenně obnovovat. 

- P. Vojtěch Kodet

K SOUDŮM A POSUZOVÁNÍ

K SOUDŮM A POSUZOVÁNÍ

Karel Čapek ve své povídce Poslední soud vtáhne čtenáře až do nebeských sfér, kde je souzen soudem, a to sice posledním, obžalovaný Ferdinand Kugler. Když se soudci odeberou k poradě před vynesením rozsudku, ptá se Kugler Boha, proč nesoudí on sám. Dostane odpověď, která odzbrojí každého z nás: „Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit. Jen by všemu rozuměli, až by jim srdce bolelo."

PRO JEŽÍŠE  – ANO A RÁD!

PRO JEŽÍŠE – ANO A RÁD!

Po nedělních dopoledních bohoslužbách – jedni reprezentace v ministrantském florbalovém turnaji a druzí modlitby pobožnosti křížové cesty. Díky! ;-)

DEJ SI ŠANCI ;-)

DEJ SI ŠANCI ;-)

Víkendové bohoslužby v moutnickém kostele sv. Jiljí:
- sobota 2.4. v 18 h mše svatá (s nedělní platností)
- neděle 3.4. v 7,30h a 10,30h mše svatá, v 14,30h pobožnost křížové cesty

JIŽ ZA TÝDEN!

JIŽ ZA TÝDEN!

UKŘIŽOVANÉ SRDCE

UKŘIŽOVANÉ SRDCE

Jiří Wolker - Ukřižované srdce

(Host do domu)

Srdce ukřižované na dřevěném kříži

předvčírem zemřelo.

I sňali je a do země vložili,

slzami zalili

a srdce vzklíčilo

dnes ráno.

Červený květ

chodí po zemi a po nebi,

Pánaboha velebí

v nevěstincích a kasárnách,

v předměstských domcích a továrnách

a říká celému světu:

"Jsem láska a kvetu

ranou otevřenou,

aby všichni nevěřící,

železným životem rozbití,

mohli v ni prsty vložiti."

JAKÁ CHYBA NEBO JAKÝ ROZDÍL MEZI NAŠIMI CÍRKVE NÁM MŮŽE ZABRÁNIT V TOM, ABYCHOM SE MĚLI RÁDI?

JAKÁ CHYBA NEBO JAKÝ ROZDÍL MEZI NAŠIMI CÍRKVE NÁM MŮŽE ZABRÁNIT V TOM, ABYCHOM SE MĚLI RÁDI?

Jaká chy­ba nebo jaký roz­díl mezi na­ši­mi církve­mi nám může za­brá­nit v tom, abychom se měli rádi?

Číst dál
OTEC A DÍTĚ

OTEC A DÍTĚ

Nikdo není sirotek - Bůh je Otec. A rozdávat milost Jej nikdy neunaví. To jenom my se s Ním moc nebavíme. K naší škodě...

POKORNÝ ČLOVĚK SI DARU VÁŽÍ. VÍRA JE NAŠÍ SILOU...

POKORNÝ ČLOVĚK SI DARU VÁŽÍ. VÍRA JE NAŠÍ SILOU...

SYNODNÍCI – DAR

SYNODNÍCI – DAR

(Závěry a plody práce synodních skupinek vám dodáme.)

„Drazí bratři a sestry, mějte dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc se svou láskou.“ – papež František

JAK REAGOVAT...

JAK REAGOVAT...

Ještě to vydržte: musíme promodlit, protrpět a promilovat, co je třeba. Výsledek – vzkříšení – bude stát za to!

ZMĚNA ČASU – HODINKY ZE SOBOTY NA NADĚLI DOPŘEDU! ⏩

ZMĚNA ČASU – HODINKY ZE SOBOTY NA NADĚLI DOPŘEDU! ⏩

„A ničemu ať nedávají přednost před Kristem. Ten kéž nás všechny dovede do věčného života.“ – sv. Bernard, Prologus

Bohoslužby v moutnickém kostele sv. Jiljí:

  • sobota 26.3. v 18 h mše svatá (s nedělní platností)
  • neděle 27.3. v 7,30h a 10,30h mše svatá, v 14,30h pobožnost křížové cesty

25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ...

25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ...

Eva se uzavře. X Maria zůstává otevřená.
Eva je přitahována věcmi. X Marii jde o vztahy.
Eva vezme ovoce. X Maria nabídne sebe.

NIKDO NENÍ KŘESŤANEM NÁHODOU

NIKDO NENÍ KŘESŤANEM NÁHODOU

NOVINKY

NOVINKY