Blog farnosti

Píseň písní 8,6: "Silná jako smrt je láska."

Píseň písní 8,6: "Silná jako smrt je láska."

TAK NIKDY NEZAPOMEŇ ;-)

TAK NIKDY NEZAPOMEŇ ;-)

REPORTÁŽE PRO VÁS

REPORTÁŽE PRO VÁS

Vážení farníci, zde v článku je reportáže z působivé kaple:

Číst dál
MODLIT SE SPOLEČNĚ O DARY DUCHA SVATÉHO

MODLIT SE SPOLEČNĚ O DARY DUCHA SVATÉHO

Srdečně zveme do moutnického kostela na sobotní svatodušní vigilii 27.5. v 18 h i na slavnost Letnic v neděli 28.5. v 10:30 hodin!
A na povzbuzení citát od radostného pečovatele opuštěných dětí a mládeže v Římě - sv. Filipa Neriho:

Číst dál
A SLÍBENÁ REPOTRÁŽ

A SLÍBENÁ REPOTRÁŽ

Číst dál
ZPRAVODAJSTVÍ ŽIVĚ Z USAZOVÁNÍ VĚŽE (JEŠTĚ PAK DODÁME VEČERNÍ REPORTÁŽ)

ZPRAVODAJSTVÍ ŽIVĚ Z USAZOVÁNÍ VĚŽE (JEŠTĚ PAK DODÁME VEČERNÍ REPORTÁŽ)

ZPRAVODAJSTVÍ ŽIVĚ Z USAZOVÁNÍ VĚŽE (JEŠTĚ PAK DODÁME VEČERNÍ REPORTÁŽ) od 2 hodiny 50,26 minuty do 0,35 zde (poslední žlutý čtvereček v ose): https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/223411010100525/

 

Moc a moc vám děkujeme za podporu! Ani netušíte, jak si toho vážíme. ♥

Číst dál
VĚŽ, MEDIÁLNÍ REPORTÁŽE PRO VÁS A NOC KOSTELŮ

VĚŽ, MEDIÁLNÍ REPORTÁŽE PRO VÁS A NOC KOSTELŮ

Ve čtvrtek 25.5. bude na naší novostavbě kaple instalována věž s křížem, zvonem a pamětní listinou, kopií vkladní knížky z roku 1920 a dokumentem o požehnání základního kamene papežem Benediktem XVI. z roku 2009. Tak stavba dosáhne výšky 27,4 metrů a výmluvného znamení o jejím poslání.

Číst dál
PROSÍM, ZABERME... :-)

PROSÍM, ZABERME... :-)

Farní společenství má být duchovní rodinou rodin, které se spolu znají, modlí se a slaví i spolupracují, které mezi sebe rády pozvou i lidi zvenčí.

Číst dál
AKATIST (mariánská modlitba křesťanského východu) MARII KVĚTY V NAŠÍ FARNÍ ZAHRADĚ, MARII CHVÁLY V NAŠICH SRDCÍCH

AKATIST (mariánská modlitba křesťanského východu) MARII KVĚTY V NAŠÍ FARNÍ ZAHRADĚ, MARII CHVÁLY V NAŠICH SRDCÍCH

My, Tvé město, zbavené válečných hrůz, jsme vděčni za vítězství Tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme Tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k Tobě mohli volat: Raduj se, Nevěsto nesnoubená!

Číst dál
ROZHOVOR S PANEM NUNCIEM

ROZHOVOR S PANEM NUNCIEM

Nuncius Okolo: Obohacující je vaše opravdovost a sounáležitost - Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)

Číst dál
DŮLEŽITÝ ČAS MODLITEB PŘED LETNICEMI...

DŮLEŽITÝ ČAS MODLITEB PŘED LETNICEMI...

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám.
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , - přijď k nám.
Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám.

Číst dál
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Přišel jsi dolů jako člověk, abys mě uzdravil.
Povstal jsi z hrobu a k nebesům, abys mě pozvedl.

Číst dál
LIST BOŽÍ

LIST BOŽÍ

I básník Vladimír Holan věděl, že umírající a zemřelí potřebují něco více než jen naše slzy…:
„Poslední list se třese na platanu,
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné.
Třesu se, Bože můj, neboť tuším,
že brzy umřu a pevný měl bych být.

Číst dál
...

...

Pro Maminku květy (teprve ale rozkvétají), pro malé i velké farníky nový hrací prvek (venkovní stolní tenis). ;-)
"Kdo má víru, neztrácí nervy. Víra, to je radost, která přichází od Boha." (sv. Jan XXIII.) :-)

Číst dál
SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOU RUKU!

SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOU RUKU!

Sv. Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví.

Číst dál