Blog

El Greco, svatý Lukáš

El Greco, svatý Lukáš

V příručkách duchovního života se klade velký důraz na četbu Písma. A těm, kteří dosud soustavně nepročetli Nový zákon, se zpravidla doporučuje: Začněte evangeliem sv. Lukáše. Evangelista Lukáš píše čtivě, vytříbeným slohem a se smyslem pro konkrétní situace. Ze všech evangelistů se zabývá nejpodrobněji událostmi Ježíšova mládí, hojně hovoří o Ježíšově matce Marii i o ženách, které jej doprovázely. U Lukáše najdeme více zázraků i podobenství než u Matouše či Marka a jen od Lukáše známe působivé podobenství o marnotratném synu.
 
 

Číst dál
Farní poutní výlet do Prahy

Farní poutní výlet do Prahy

HEZKÝ FARNÍ POUTNÍ VÝLET DO BENEDIKTINSKÝCH KLÁŠTERŮ V PRAZE - VELKÉ DÍKY ORGANIZÁTORŮM! Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Bible, Žl 119,105)

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii nebo po kliknutí na tlačítko "ČÍST DÁL".

Číst dál
Mše svaté v době nemoci otce Reného

Mše svaté v době nemoci otce Reného

Vážení farníci,

mše svaté o tomto víkendu (15. a 16.10.) budou takto:

  • v sobotu 15.10. v 18:00
  • v neděli 16.10. jen v 10:30

Pozor, ranní mše svatá v neděli nebude.

 

Číst dál
15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

15.10.: SV. TEREZIE Z AVILY & BŮH V NAŠEM HRADU NITRU

Když jsem dnes snažně prosila našeho Pána, aby skrze mne promlouval – protože já nepřicházela na nic, co bych mohla říci – nabídlo se mi to, co nyní uvedu, abych začala na nějakém základu: tím je považovat naši duši za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čirého křišťálu, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků.
 

Číst dál
Pro povzbuzení

Pro povzbuzení

A kdykoli na vás dolehne nějaké trápení, soužení nebo křivda, řekněte si sami pro sebe: „Přijmi, co ti posílá nejsvětější Srdce Ježíše Krista, aby si tě k sobě přitáhlo.“ / Z dopisů svaté Markéty Marie Alacoque/
 
 

Číst dál
 S BOHEM ČI BEZ NĚHO

S BOHEM ČI BEZ NĚHO

"Mezi společností s Bohem a bez Boha je propastný rozdíl. Společnost bez Boha staví do centra člověka, který se zoufale snaží za všech okolností držet v ruce kontrolu nad životem. Společnost ponechávající prostor Bohu – nejen jako vzdálené myšlence, ale jako účastníku přítomnému v životě – staví na místo iluzorního přesvědčení o lidské kontrole důvěru. Důvěru v Boha, kterou jsem si nedal sám, ale která povstala ve mně. Důvěru, že jsem součástí dobrého plánu také ve chvíli, která vyžaduje utrpení a oběť z lásky. Stojíme před prastarou potíží, kterou má člověk, když musí přiznat, že Boha potřebuje, je na něm závislý, ba dokonce je jeho dlužníkem."
- Rádio Vatikán

 

Číst dál
Nové služby ministrantů

Nové služby ministrantů

Milý ministranti,

v sekci “Služby > Služby ministrantů” jsou vloženy nové služby na měsíc říjen 2022. 

 

Číst dál
Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Bohoslužby po dobu hospitalizace otce Reného

Milí farníci, po dobu hospitalizace v nemocnici budou jen víkendové bohoslužby a během týdne případné pohřby.

Aktuálně takto:

  • sobota 8.10. v 18h
  • neděle 9.10. pouze v 10.30h
  • středa 12.10. v 15 h pohřební
  • sobota 15.10. v 18h
  • neděle 16.10. v 7.30 a 10.30h

 

Výuky odpoledních i večerních náboženství odpadají.

 

Číst dál
7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

7.10.: PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Číst dál
ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

ANDĚL V BAZILICE V SAN GILES A LIDOVÁ MODLITBA Z ANGLIE PRO TEBE :

"Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas."
 

Číst dál
5.10.: svaté Marie Faustyny Kowalské

5.10.: svaté Marie Faustyny Kowalské

Faustyna se narodila jako třetí z deseti dětí 25. srpna 1905 v polském Glogowieci, při křtu dostala jméno Helena.

 

Číst dál
Maminka pana biskupa. RIP!

Maminka pana biskupa. RIP!

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

V měsíci říjnu - růžencovém měsíci - nové impulzy. Kdo se modlí, něco vymodlí. ;-)

 

 

Číst dál
1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

1.10.: SV. TEREZIE Z LISIEUX

Bože, mnohými zkouškami a utrpením jsi tříbil víru svaté Terezie, že se stávala stále dokonalejším zrcadlem tvé milosrdné lásky, dej nám na její přímluvu stále více chápat, že bez víry jsme jako zblázněný kompas a loď bez lodivoda. Dej nám pochopit, že to ty nás svou čistou láskou tříbíš, když nás v těžkých dnech tohoto života necháváš procházet temnotami nocí zkoušek.

 

Číst dál
Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi - Církev.cz (cirkev.cz)

 

Číst dál