Blog farnosti

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7)

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:

■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. ■ Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. ■ Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. ■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. ■ Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. ■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN

PÍSNĚ I KVĚTINY - PRO MAMINKU TO NEJLEPŠÍ... BAVORSKÁ LITANIE

PÍSNĚ I KVĚTINY - PRO MAMINKU TO NEJLEPŠÍ... BAVORSKÁ LITANIE

Kněžno máje, buď pozdravena
Sbor cherubů v radosti jásá. Maria buď pozdravena
Tvou krásu zpěv serafů hlásá. Maria buď pozdravena
Dav světců své Královně volá. Maria buď pozdravena
hlas Matky i hněv Syna zdolá. Maria buď pozdravena
Duch Moudrosti v duši Tvé trůní. Maria buď...
Ráj vdechuje Tvých ctností vůni. Maria buď...
A NĚKOMU K NEDĚLNÍ NEÚČASTI NA MŠI SVATÉ POSTAČÍ LENOST...

A NĚKOMU K NEDĚLNÍ NEÚČASTI NA MŠI SVATÉ POSTAČÍ LENOST...

Otec Karam Shamasha, chaldejský kněz z mosulu v Iráku, vyjádřil svou radost ze 126 dětí z iráckých měst Alqosh a Telskuf, které přijaly své první svaté přijímání v Iráku. "Země, která byla před několika lety napadena militanty Islámského státu, kteří chtěli vymýtit křesťany, se dnes hlasitě raduje.”

/Zdroj - Editorial (12.05.2022 16:45, Gaudium Press/

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Číst dál
NOVÝ PRIMAS ČESKÝ

NOVÝ PRIMAS ČESKÝ

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner - Církev.cz (cirkev.cz)

ČRTA MOBILIÁŘE KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ V NESVAČILCE

ČRTA MOBILIÁŘE KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ V NESVAČILCE

Jan Zahradníček -Znamení moci:
Roste a má
a zmnožuje ustavičně sám v sobě svou blaženost
ustavičně se vrací k svým věčným pramenům, k své hluboké noci
sám plný, sám ze sebe naplňuje spásu člověka, spásu světa

Z jeho kostelů rostou domy
z jeho tajemství věda
z jeho poslušnosti svoboda

V jeho jediných rukou zadarmo dávajících
v jeho žehnajících rukou probodených
jediná opravdová, jediná skutečná moc a vláda
jediná opravdová, jediná skutečná vláda nad světem

[: Svatého nám otce, Bože, / v lásce chraň a zachovej. :]

[: Svatého nám otce, Bože, / v lásce chraň a zachovej. :]

Papež František se svým nerozlučným „El Mate“ (typickým nápojem Argentinců) vlastní sošku Panny Marie z Lujánu (Nuestra Seňora de Luján), která ho doprovází v jeho pokojích.
"Svatého nám otce, Bože, / v lásce chraň a zachovej."
- z papežské hymny

“Je napsáno: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit." Lk 4,8 Požehnanou neděli Dobrého Pastýře!

“Je napsáno: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit." Lk 4,8 Požehnanou neděli Dobrého Pastýře!

BYL JEDNOU JEDEN ČLOVÍČEK NA ZEMI... A BŮH, KTERÝ HO ŠÍLENĚ MILOVAL

BYL JEDNOU JEDEN ČLOVÍČEK NA ZEMI... A BŮH, KTERÝ HO ŠÍLENĚ MILOVAL

„Když jsem tě poprvé uviděl, můj Bože,
co bych Ti povídal?
Tiše schovám čelo do Tvého klína...
a budu brečet, jako když jsem byl dítě.
Tvé oči se budou dívat na všechny mé boláky...
Budu Ti to vyprávět i později, celý život...
i když už to znáš!
A vy, abyste usnuli, pomalu naslouchejte příběhu, který začíná takto:
Byl jednou jeden človíček na zemi...
A Bůh, který ho šíleně miloval“
- básník Paul Claude

V růženci je poklad, který se ovšem odhaluje těm, kdo se jej modlí

V růženci je poklad, který se ovšem odhaluje těm, kdo se jej modlí

NĚMÝ MINISTRANT?

NĚMÝ MINISTRANT?

Tři nožky -  Otec, Syn, Duch.
Jedna nožka - čtyři části - Matouš, Marek, Lukáš, Jan.
Dohromady dvanáct kulatin - dvanáct apoštolů.

KONCERT

KONCERT

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

Milí moutničtí farníci!
Socha Krista z Moutnic je zpět u hlavního oltáře, avšak práce ještě nejsou úplně u konce.  Na soše Krista je nyní dokončené snímání mladších přemaleb. Původní polychromní úprava byla asi devětkrát přemalována a osm těchto přemaleb bylo při restaurování odstraněno. Reálně socha „zhubla“ o 3-5 milimetrů barevných nátěrů. Pocitově mnohem více. Objevily se krásy a jemnosti původních tvarů, což jde vidět především na vlasech a fousech.

Číst dál
VÍKEND

VÍKEND

V neděli 1.5. při mši svaté v 10:30 hodin, která bude celebrována za naše hasiče při příležitosti svátku jejich patrona sv. Floriána, požehnáme nový hasičský vůz. A začnou nám májové pobožnosti k naší společné Mamince. Ta první bude rovněž 1.5., a to v 18:30 hodin.

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

„Pak vzkříšený a živý Pán / sbor přátel svých navštívil sám, / zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.“
/píseň „O filii et filiae“ - velikonoční hymnus z 15. století, autorem františkán Jean Tisserand; Kancionál 411/