Blog

KLENOT V NAŠEM KOSTELE

KLENOT V NAŠEM KOSTELE

Objev pozdně gotické sochy Ukřižování v Moutnicích - Národní památkový ústav (npu.cz)

Rozhovor pro časopis Claudia č. 24/2022 – Praha, 14.6. 2022

Rozhovor pro časopis Claudia č. 24/2022 – Praha, 14.6. 2022

Číst dál
SV. ANTONÍNA

SV. ANTONÍNA

Antonín patří k mimořádným postavám v dějinách katolické církve. Jako „světec celého světa“ je patronem Lisabonu, Padovy, patronem zamilovaných, manželství, žen, dětí, ubohých, cestujících, pekařů a horníků, vyzýván modlitbou o nalezení ztracených věcí a o šťastné vyřešení; v případě neplodnosti a horečky; o záchranu lodi před ztroskotáním; v případě neštěstí; o odstranění nemoci dobytka; v případě válečných neštěstí a nákazy; je patronem ve všech potřebách.

Zobrazován bývá téměř vždy jako mladý františkán, často při kázání. Lze ho vidět s Ježíškem na ruce. Antonín je často představován s Matkou Boží. Jinými atributy světce jsou: lilie, osel a ryby, hostie, krabička, oheň, kříž.

A UZDRAVENA BUDE DUŠE MÁ...

A UZDRAVENA BUDE DUŠE MÁ...

Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po dobrém příteli,
jsem zarmoucen, v zármutku mém trpkém
ty jsi pro mne lék.
Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po ruce mateřské,
jsem nemocen, v bolesti mé těžké
ty jsi pro mne lék.
Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po slově upřímném,
jsem tolik sám, v samotě mé lidské
ty jsi pro mne lék.

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V MOUTNICKÉM KOSTELE – SOBOTA V 18 H – NEDĚLE V 7:30 A 10:30 H (PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V MOUTNICKÉM KOSTELE – SOBOTA V 18 H – NEDĚLE V 7:30 A 10:30 H (PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ)

Ikona Nejsvětější Trojice je jedna z nejproslulejších ikon na světě. Namaloval ji v 1. čtvrtině 15. století Andrej Rubljov, nejvýznamnější malíř ikon ruského středověku.
SYMBOLICKÉ ZOBRAZENÍ NEVIDITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Číst dál
DŮVĚRA

DŮVĚRA

“Jen málokdo to ví: byli jsme v letadle mířícím do Senegalu. Hned za Itálii jsme vletěli do ledového mraku ve Středomoří a našemu letadlu nefungoval systém proti zmrzlým křídlům. Všichni jsme byli velmi nervózní, klesali jsme o tisíce metrů níž a níž a vypadalo to, že letadlo spadne.

Místo toho byl papež tichý, modlil se breviář, seděl na svém místě.

Jakmile letadlo opět získalo správnou výšku, podíval se z okna, přikývl a jako by se nic nestalo, usmál se a řekl: "Problémy?".“

(vzpomínky Artura Mariho, papežova fotografa)

TAK ZÍTRA V PÁTEK 10.6., JU? :-)

TAK ZÍTRA V PÁTEK 10.6., JU? :-)

Dovolujeme si každého z vás srdečně pozvat k nám na Noc kostelů.
S poděkováním farníci, stavitelé a účinkující

MATKA CÍRKVE /pater Pavel Jančík/

MATKA CÍRKVE /pater Pavel Jančík/

Slyšelas, jak z kříže volal,
ta slova nezapomínáš,
za Matku tě v Janovi nám dal.
Budeš Matkou lidu jeho,
často velmi nevěrného,
víš, že v tom všem rány Syna jsou.
Tak, jak svého Syna držíš,
od jeho ran se neodvracíš,
stejně s láskou přijímáš i nás.

ODVAHU!

ODVAHU!

Ministrantské služby na květen - červenec 2022

Ministrantské služby na květen - červenec 2022

Milí ministranti,

zde najdete nové ministrantské služby. Samozřejmě je najdete i v sekci Služby ministrantů a lektorů > Služby ministrantů.

Číst dál
;-)

;-)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ

NEDĚLE SVATODUŠNÍ

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladový, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznivý, přijď a osvěž mě.
Jsem slepý, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudý, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomý, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.
Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našel pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.

LETNICE

LETNICE

Krásné symboly Ducha Svatého: Oheň, který dává světlo, teplo lásky nejen rodinného krbu a očištění vzácných materiálů od špíny, Jazyk jednoty, Holubice míru a pokoje, Prst Boží pomoci, Světlo a Voda jako podmínky života na naší planetě, uzdravující Olej apod.

Kéž znovu o letošních Letnicích přijde a naplní vás!

/Celou událost vám aspoň trošku může přiblížit video níže./

Přijďte tedy do moutnického na svatodušní svátky léta Páně 2022!

  • sobota 4.6. v 18 hodin svatodušní vigilie
  • neděle 5.6. v 7:30 a 10:30 h slavnostní bohoslužby ze slavnosti Seslání Ducha Svatého.

https://www.youtube.com/watch?v=GhHEF6NhbmA

3. června: SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

3. června: SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

V 19. století byla Uganda zalita hojnou krví štědrých křesťanů, kteří nebyli ochotni dělat kompromis s hříchem a kacířstvím. Karel byl mimo jiné prohlášen za patrona africké katolické mládeže.

„Pane Ježíši Kriste,

Ty jsi úžasně posiloval svaté mučedníky z Ugandy v těžkém boji a dáváš nám je jako příklad víry a síly, cudnosti, dobročinnosti a věrnosti;

prosíme tě, aby na jejich přímluvu stejné ctnosti přebývaly v našem srdci.

Amen

 

SPOJENÍ

SPOJENÍ

"A přece: který muž modlitby kdy vyznal, že jej modlitba zklamala?" /Louis-Émile-Clément-Georges Bernanos/