Blog farnosti

NĚMÝ MINISTRANT?

NĚMÝ MINISTRANT?

Tři nožky -  Otec, Syn, Duch.
Jedna nožka - čtyři části - Matouš, Marek, Lukáš, Jan.
Dohromady dvanáct kulatin - dvanáct apoštolů.

KONCERT

KONCERT

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ SOCHY KRISTA

Milí moutničtí farníci!
Socha Krista z Moutnic je zpět u hlavního oltáře, avšak práce ještě nejsou úplně u konce.  Na soše Krista je nyní dokončené snímání mladších přemaleb. Původní polychromní úprava byla asi devětkrát přemalována a osm těchto přemaleb bylo při restaurování odstraněno. Reálně socha „zhubla“ o 3-5 milimetrů barevných nátěrů. Pocitově mnohem více. Objevily se krásy a jemnosti původních tvarů, což jde vidět především na vlasech a fousech.

Číst dál
VÍKEND

VÍKEND

V neděli 1.5. při mši svaté v 10:30 hodin, která bude celebrována za naše hasiče při příležitosti svátku jejich patrona sv. Floriána, požehnáme nový hasičský vůz. A začnou nám májové pobožnosti k naší společné Mamince. Ta první bude rovněž 1.5., a to v 18:30 hodin.

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

VELIKONOČNÍ DOBA STÁLE TRVÁ

„Pak vzkříšený a živý Pán / sbor přátel svých navštívil sám, / zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.“
/píseň „O filii et filiae“ - velikonoční hymnus z 15. století, autorem františkán Jean Tisserand; Kancionál 411/

NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ

Tak už se to blíží. Třeba si poznačíte do svých diářů a my vás rádi přivítáme: https://www.nockostelu.cz/kostel/8696/

 

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

Dozrál - Marka nezajímalo nic jiného než Ježíšovo evangelium. Apoštol Petr jej nazýval svým synem - opravdová víra totiž dává rodinné vztahy. S apoštolem Pavlem měli složitý vztah - nakonec chtěl, aby Marek byl u něho před jeho smrtí. Dal kdysi Markovi novou šanci - umíme dávat nové a nové šance a umíme a máme pokoru o novou šanci poprosit...?
 

Fotografie z letošních Velikonoc

Fotografie z letošních Velikonoc

Vážení farnici,

zde se můžete podívat na fotografie z letošních Velikonoc. 

Číst dál
Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Fotografie z Květné neděle 2022

Fotografie z Květné neděle 2022

Vážení farníci,

zde si můžete prohlédnout fotografie z letošní Květné neděle.

Číst dál
KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

„A tak skončil Nero. Stejně jako končívá vichřice, bouře, požár, válka nebo mor. Ale Petrova bazilika vládne dosud z vatikánských výšin městu i světu.“ – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Náš Král!

Náš Král!

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Když Bohu dáš něco, na čem Mu záleží, dostaneš zpátky to, na čem záleží tobě.

NEJVĚTŠÍ MUŽ V HISTORII

NEJVĚTŠÍ MUŽ V HISTORII

Neměl žádné sluhy, přesto mu říkali mistře.
Neměl žádný titul, přesto mu říkali učitel.
Neměl žádné léky, přesto mu říkali léčitel.
Neměl žádnou armádu, přesto se ho králové báli.
Nevyhrál žádné vojenské bitvy, přesto dobyl svět.
Nespáchal žádný zločin, přesto ho ukřižovali.
Byl pohřben v hrobce, přesto dnes žije.
Jmenuje se Ježíš.
/Restaurovaný kříž za Moutnicemi směrem k Telnici/

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

Mladý člověk: "Překvapuje mě, že Ježíš svůj odchod připravoval. Nezmocnili se ho překvapeného."

Matka rodiny: "Pro mne je Zelený čtvrtek velký den. Zařídím si to, abych mohla jít večer na mši. Myslím na to, co se stalo tehdy a co se stalo od té doby."

Nově pokřtěný: "Když nejdu na mši, cítím se podvyživeně."