Blog farnosti

OSVĚTA K POPELCI

OSVĚTA K POPELCI

PRO VÁS, MILÍ PŘÁTELÉ, KAPIČKU OSVĚTY O DNEŠNÍ POPELEČNÍ STŘEDĚ

Číst dál
DŮVĚRA

DŮVĚRA

"Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

Číst dál
NEDĚLE – DEN RADOSTI Z PŘIJETÍ EUCHARISTIE

NEDĚLE – DEN RADOSTI Z PŘIJETÍ EUCHARISTIE

"Vejdi pod střechu, Pane můj,
toužím po dobrém příteli,
jsem zarmoucen, v zármutku mém trpkém
ty jsi pro mne lék.

Číst dál
ZE SRDCE FARNÍKŮM

ZE SRDCE FARNÍKŮM

Já aspoň na vás myslím ve farní kapli, kde mohu celebrovat bohoslužby, jak mi zdravotní stav dovolí. Jsem za to rád. To ostatní, jako jsou pastorační akce, práce ve věznicích, činnost na univerzitách, je pro mě fajn, ale nemíří to tolik k identitě kněze.

Číst dál
CO TÝDEN NA KAPLI DAL...

CO TÝDEN NA KAPLI DAL...

Pokračuje se na výrobě věže, dokončilo se osvětlení 55 oken s rozvody, pracuje se na 5m vstupních dveřích a liturgickém mobiliáři.
Jak pomoci s dostavbou:

Číst dál
Pátek. Je prospěšné jej prožívat jako den kajícnosti a vděčnosti. Díky Pánu za každou tu Jeho svatou ránu!

Pátek. Je prospěšné jej prožívat jako den kajícnosti a vděčnosti. Díky Pánu za každou tu Jeho svatou ránu!

Pátek. Je prospěšné jej prožívat jako den kajícnosti a vděčnosti. Díky Pánu za každou tu Jeho svatou ránu!

Číst dál
15.2.: PAMÁTKA ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ

15.2.: PAMÁTKA ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ


Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února povražděni rozzuřeným davem.

Číst dál
OTEC BISKUP PAVEL KONZBUL K POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

OTEC BISKUP PAVEL KONZBUL K POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milí přátelé,
v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme dnes slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství.

Číst dál
DÍKY PÁNU ZA ZÍSKANÉ NEBE!

DÍKY PÁNU ZA ZÍSKANÉ NEBE!

Z dnešní posvátné liturgie: „Ale – jak stojí v Písmu – (my zvěstujeme) to, co `oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'.“ (1 Kor 2, 9)

Číst dál
Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Vhodné je přijmout tuto posilu v případě závažné operace, nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Číst dál
KE KŮRŮM ANDĚLSKÝM

KE KŮRŮM ANDĚLSKÝM

V novostavbě kaple se pracuje na kruchtě (neboli kůru či chóru), což vyvýšená konstrukce v zadní části kostela určená pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky.

Číst dál
PARADOXY MODLITBY...

PARADOXY MODLITBY...

"Požádal jsem o sílu
a Bůh mi dal potíže, aby mě učinil silným.
Požádal jsem o moudrost
a Bůh mi dal problémy k řešení.

Číst dál
PRÝ NECHOĎ DO TOHO KOSTELA!

PRÝ NECHOĎ DO TOHO KOSTELA!

Paní sedí u televizní obrazovky a dívá se na ní. Manžel vedle do pokoje slyší, co si povídá: „Nedělej to. Ty huso, nechoď do toho kostela!“

Číst dál
AKTUÁLNĚ Z NOVOSTAVBY KAPLE - SVĚTLA JSOU OSAZENA, DĚLÁ SE NA VĚŽI, VSTUPNÍCH 5M DVEŘÍCH, MOBILIÁŘI

AKTUÁLNĚ Z NOVOSTAVBY KAPLE - SVĚTLA JSOU OSAZENA, DĚLÁ SE NA VĚŽI, VSTUPNÍCH 5M DVEŘÍCH, MOBILIÁŘI

Postavil si pre mňa

tento Boží chrám,

s tebou sa tu stále zhováram,

či radosť, bolesť, alebo iné

v srdci mám,

vždy sa len tebe spovedám.

Ty počúvaš moje slová,

aj keď sú tie isté,

znova a znova.

Číst dál
AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

"Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Číst dál