LIDÉ BOŽÍ NADĚJE Nebylo třeba projít nocí, a dospět tak ke světlu?