Blog

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.

Číst dál
POKOJNÉ NOCI!

POKOJNÉ NOCI!

Číst dál
Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy

Vážení farníci,

máme tu pro Vás další novinku. Nově si můžete stáhnout do vašeho chytrého telefonu aplikaci Farnost do kapsy.

Číst dál
Žalm 41,2:

Žalm 41,2:

Číst dál
INTRONIZAČNÍ KÁZÁNÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA A PRVNÍ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA

INTRONIZAČNÍ KÁZÁNÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA A PRVNÍ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA

Intronizační kázání arcibiskupa Jana Graubnera

Eminence, Excelence, milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, drazí řeholníci a řeholnice, sestry a bratři, představitelé ekumény, politického a kulturního života, vážení hosté a především drazí diecezáni, dovolte, abych začal podobnou myšlenkou, s jakou jsem před 30 lety přijímal poslání arcibiskupa olomouckého.

Číst dál
CM mají 5. července velký den. Díky těm, kdo jejich sousoší umyli a vyzdobili! Kluci z toho mají jistě velkou radost! :-)

CM mají 5. července velký den. Díky těm, kdo jejich sousoší umyli a vyzdobili! Kluci z toho mají jistě velkou radost! :-)

Modlitba ke sv. Cyrilu a Metodějovi
Svatí Cyrile a Metoději, vy, kteří jste s obdivuhodnou obětavostí nesli víru národům toužícím po pravdě a světlu, vyproste nám, aby celá církev vždycky zvěstovala Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, Vykupitele lidstva.

Číst dál
PŘÁNÍ

PŘÁNÍ

VZKŘÍŠENÝ se svým pokojem, který svět nemůže dát ani vzít... Požehnanou neděli!

!

!

Kdybychom mohli vidět něhu, se kterou se k nám chová náš anděl strážný, tolik bychom na něj nezapomínali.

HLASUJ A SDÍLEJ

HLASUJ A SDÍLEJ

Objev pozdně gotické sochy Ukřižování v Moutnicích - Národní památkový ústav (npu.cz)

NEVADÍ RŮZNOST NÁZORŮ, DOKUD JE JEDNOTA V LÁSCE

NEVADÍ RŮZNOST NÁZORŮ, DOKUD JE JEDNOTA V LÁSCE

Svatý Petr a svatý Pavel

Nemůžeme oddělovat od sebe. Jsou dva pilíře církve a nikdy je tradice církve neslavila bez jednoho bez druhého.

Byly to osobnosti značně odlišné. Dalo by se říci, že každý z nich byl přímo typickým představitelem jed­noho ze dvou směrů v církvi, a přece si po celý život zachovali vzájemnou úctu a svornou lásku. Takový příklad jednoty v různosti je pro nás stejně potřebný jako v dřívějších dobách církve.

Ano, byli hodně rozdílní, na oltářích je však máme vedle sebe. Podívejme se na velmi rozdílné typy třeba z veřejného života - kdy je vidíme vedle sebe?" Nevadí různost názorů, dokud je jednota v lásce.

VĚCI VEŘEJNÉ...

VĚCI VEŘEJNÉ...

Co rozhodne volby, nejen v Brně, ale i okolí? Podívejte se, jak na otázku odpovídají obyvatelé a známé osobnosti.

René Václav Strouhal
Vnímám, že na venkově jsou komunální volby především o tom, kdo má co nabídnout, jakým se pochlubí programem. Byl bych rád, kdyby se politici zaměřili na bytovou politiku, protože na jižní Moravu proudí z ostatních lokalit hodně lidí a bydlení je dlouhodobě nedostatek. Zároveň by bylo dobré vytvářet nové kvalitní pracovní příležitosti a zaměřit se na pomoc mladým rodinám. V neposlední řadě by se tématem mělo stát řešení intenzivního sucha, které nás každoročně sužuje čím dál víc.

DĚTI A VÍRA

DĚTI A VÍRA

„Jak řeknete slova „dítě“ a „náboženství“ v jedné větě, začnou se nejspíš vaši blízcí křižovat. Ani ne tak z nábožného vytržení, ale spíš naopak.
Víra totiž patří do lidské přirozenosti, kdybychom nevěřili, že život má nějaký smysl, mohli bychom se rovnou picnout.
Výchova, to je příklad. Když nejdete příkladem, nevychováte nikoho k ničemu. Jestli vás nebaví chodit neděli co neděli do kostela, jak k tomu vést své potomky? Pokud si ale chodíte do kostela pro společenství spřízněných duší, osobní prožitek blízkosti k Bohu, jestli to prostě žijete opravdově, děti se k vám přidají. Protože je to nebude otravovat. Dejte jim možnost být s vámi, což k neděli tradičně patří, že rodiny jsou spolu.“
- Martin Groman

Nový rozpis lektorských služeb

Nový rozpis lektorských služeb

Vážení lektoři,

zde je nový rozpis čtení na druhé pololetí roku 2022.

Najdete ho i v sekci Služby ministrantů a lektorů > Služby lektorů.

Číst dál
PÉČE BOŽÍ

PÉČE BOŽÍ

Ramena Dobrého Pastýře jsou "svatá", protože je to Bůh, kdo nás nese. Deuteronomium lidem připomíná: „Hospodin, tvůj Bůh, tě nesl jako syna celou cestu“ (Dt 1,31b). V milosrdenství máme zážitek Boha, velmi intimní a stálý, jako děti v Etiopii, Eritrei a Bolívii, jež maminky nosí celý den na zádech, účastní se všeho, co máma dělá. Pán dělá právě toto, je zcela oddaný tomu, aby nás vzal na ramena, je to jeho práce, jeho exkluzivní činnost. Vskutku, nechal všechno, aby se věnoval hledání a nošení ztracených ovcí.

- José Luis Navarro

 

ZASVĚCENÍ DĚTÍ A OSTATNÍCH NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

ZASVĚCENÍ DĚTÍ A OSTATNÍCH NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

Jedna z možných forem, jak se přiblížit Kristu a zůstávat pod Jeho ochranou a v Jeho milosti...
„Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky.
AMEN.“