Blog

3.1.: NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

3.1.: NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

Ježíšovo jméno je mocné, v něm se dějí uzdravení a zázraky. Mrzí nás, když někdo vyslovuje jméno našeho Pána s neúctou...

Číst dál
ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

„Ó Paní má, co řeknu a co učiním? V temnotách jsem a světlo nebeské nevidím, protože takový jsem a takový jsem se učinil, nad něhož horšího nemá svět, a proto takovou hledám pomocnici, nad kterou mocnější nelze nalézt...

Číst dál
VDĚČNOST ZA MARIINO MATEŘSTVÍ

VDĚČNOST ZA MARIINO MATEŘSTVÍ

„Maria, chtěla bych zpívat, proč miluji tě,
proč při tvém jménu se mé srdce rozplesá
a proč se nevylekám, pomyslím-li skrytě
na velikost, kterou ti dala nebesa...

Číst dál
PŘÁNÍ

PŘÁNÍ

Moji drazí farníci,

když nic jiného, býval jsem a jsem přejícný...

Číst dál
SVÁTEK SVATÉ RODINY – UČÍME SE VZTAHŮM, SPRÁVNĚ JEDNAT, MILOVAT

SVÁTEK SVATÉ RODINY – UČÍME SE VZTAHŮM, SPRÁVNĚ JEDNAT, MILOVAT

„Mimoto tu poznáváme způsob domácího života...

Číst dál
TA RADOST POSILUJE

TA RADOST POSILUJE

Něco tak velkého, jako jsou "narozky" našeho Pána, Spasitele světa, nemůžeme slavit pouze jeden den.
Vánoční bohoslužby, svatojánské žehnání vína a vánoční koncert oslavy krásně podtrhly!
Ať vás ta radost provází a naplňuje!

Číst dál
OBAVY Z NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU? RADY, JAK JE PŘEKONAT.

OBAVY Z NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU? RADY, JAK JE PŘEKONAT.

Premiér Fiala předpovídá úlevný a nadějný rok 2024. Ale nejen stran politiky lidé pociťují úzkost: jaká hora obtíží se na nás navalí? Mluvit o naději v lepší období se nedá bez notné dávky optimismu.

Číst dál
DŮVĚRA

DŮVĚRA

Já ale, Hospodine, doufám v tebe,
o tobě říkám: „Můj Bůh jsi ty!“

Číst dál
SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA…

SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA…

Odplácet dobro zlem, je ďábelské.
Odplácet zlo zlem je zvířecí.

Číst dál
INSPIRACE DVOU FRANTIŠKŮ

INSPIRACE DVOU FRANTIŠKŮ

"Je nádherné být před jesličkami a svěřovat tam Bohu svůj život, mluvit k Němu o lidech a situacích, které máme ve svém srdci."
- papež František

Číst dál
DRAHÝM FARNÍKŮM ZE SRDCE ♥

DRAHÝM FARNÍKŮM ZE SRDCE ♥

Číst dál
Z RŮŽE KVĚT

Z RŮŽE KVĚT

Už jen malinko a budeme zpívat: „z růže kvítek vykvet nám“. John Henry Newman napsal:
„Která z matek víc milovat může,

než miluje krásná Mystická Růže!

Číst dál
A O TO VÍCE BUDOU NYNÍ VÁNOCE JAKO POSELSTVÍ O MÍRU A LÁSCE DŮLEŽITĚJŠÍ…

A O TO VÍCE BUDOU NYNÍ VÁNOCE JAKO POSELSTVÍ O MÍRU A LÁSCE DŮLEŽITĚJŠÍ…

Hudební skladatel a zpěvák Vašo Patejdl v roce 2018 složil text s názvem Vánoční poselství, který se v tyto dny zdá být opravdu aktuální:

Číst dál
SRDEČNÉ POZVÁNÍ

SRDEČNÉ POZVÁNÍ

Přijďte, účinkující se na vás velmi těší!

Číst dál
DAR CHRÁMŮ…

DAR CHRÁMŮ…

Prosme za tento svatý chrám a za všechny, kteří do něj přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží.
- z byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého z 5. století

Číst dál