Blog farnosti

PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

Číst dál
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Díky všem za krásné Rozařínské hody!

Pán tomu požehnal. Bylo hezké vidět, že jste spolu rádi. A pěkné počasí navzdory předpovědím na několika meteorologickým serverům byla pro nás krásná pozornost od Něho. 

Ať se i naší silou stane Boží slovo té neděle:  "Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm." /Jer 20,9/

Číst dál
SOUKROMÍ VE VÝPRODEJI: VAŽME SI SEBE I DRUHÝCH!

SOUKROMÍ VE VÝPRODEJI: VAŽME SI SEBE I DRUHÝCH!

Zvědavost druhých nikomu neimponuje. Ztěžka se například odpovídá na otázky typu: „Že ty ses nám nějak spravila, ne?“ či „Proč jste se rozešli, není to škoda?“  A tak nakonec na duši zranění lidé neurvale a stále dokola manifestují to lepší, když už je někdo dehonestoval. Ať to vidí ti neustálí kritici! Ztrátě soukromí jdou naproti.

Číst dál
FARNÍ RODINĚ

FARNÍ RODINĚ

Tak už zítra! :-) Farníci to chtěli namísto farního dne jako prostor setkání farní rodiny. Jistě se to povede. Podobně jako autobus do Žarošic či nový koberec do kostela. Na všem usilovně pracuji.

Číst dál
Už se to blíží. Tak přijďte. I se známými. Těšíme se na vás! ;-)

Už se to blíží. Tak přijďte. I se známými. Těšíme se na vás! ;-)

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

Číst dál
FARNÍKŮM!

FARNÍKŮM!

Milí farníci, v těchto dnech plánuji způsob výuky ve škole, nedělní školičku, pátky na faře. Prohlížel jsem seznamy – zase to bude přes 100 dětí a mládežníků. Čeká nás i příprava na biřmování. To budou další ovečky. Byl bych rád, kdyby se někdo těch pátků ujal, podobně jak to bývá v jiných farnostech.

Číst dál
29.9.: UMUČENÍ JANA KŘTITELE

29.9.: UMUČENÍ JANA KŘTITELE

Karel Kryl:
Něžná i proradná,
krutá i bezradná,
plamen i červánek,
ďábel i beránek,
cukr i sůl.

Číst dál
28.8.: SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

28.8.: SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

z jeho (spisu) Vyznání
"Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová,
pozdě jsem si tě zamiloval!

Číst dál
CÍRKEV RÁDA SLAVÍ

CÍRKEV RÁDA SLAVÍ

...i naše farnost, její částečka. Dnes sv. Jiljího, příští neděli sv. Rozálii Palermskou, poté Pannu Marii Bolestnou.

Číst dál
VIDEO POZVÁNKA

VIDEO POZVÁNKA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUTNÍ BOHOSLUŽBU A NÁSLEDNOU PROHLÍDKU. Viz video: https://www.facebook.com/KapleNesv.../videos/265704606243313

Číst dál
Ze srdce zveme a těšíme se na vás!

Ze srdce zveme a těšíme se na vás!

VÍRA NEJSOU PONOŽKY!

VÍRA NEJSOU PONOŽKY!

Víkend. Jako vždy je dnes v pátek sváteční den pro muslimy, v sobotu pro židy a v neděli pro křesťany. Každý v něco nebo někoho jistým způsobem věří. Důvěryhodný ve víře je pak ten, kdo má ryzí srdce.

Číst dál
24.8.: SV.BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA

24.8.: SV.BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA

1. Výzva: Tradičně se má za to, že Natanael, o kterém svatý Jan mluví, je sv. Bartoloměj apoštol. Natanael, stejně jako my všichni, přijímá povolání stát se apoštolem. V případě Natanaela nepřichází povolání přímo od Ježíše, ale od prostředníka Filipa, který mu dosvědčuje, kdo Ježíš je. Natanael nejprve pochybuje, ale neodmítá tuto myšlenku zcela a jde Ježíšovi vstříc. Kristus mnohé z nás volá skrze prostředníka: přítele, příbuzného, zasvěcenou osobu atd. I když mohou existovat pochybnosti, pokud je v nás nějaká otevřenost, Kristus je schopen pracovat a přiblížit nás k sobě.

Číst dál
UKVAPENOSTÍ MNOHÉ POKAZÍME

UKVAPENOSTÍ MNOHÉ POKAZÍME

Už je to tak na tom širém světě - všechno krásné trvá. Pro ono čekání je to krásné, jinak by to tak krásné nebylo. Matky po devět měsíců nosí pod srdcem plod svého života – a musí se čekat. V rostlinném a živočišném světě mnoho cyklů trvá – a musí se čekat. V umění se tvoří hezká díla – a musí se čekat. Tím je vše hodnotnější, jak čteme v Malém princi: „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“

Číst dál