Blog

NEBOJME SE...!

NEBOJME SE...!

Můžeme prožívat různé strachy, ale krok za krokem s Ježíšem vše zvládneme.
"Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
- Jan 16,33
JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!
 

Číst dál
VÝTĚŽKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

VÝTĚŽKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Moutnice 86.268 Kč
Nesvačilka 21.002 Kč
Jako vždy na počet obyvatel hezké výsledky; velké díky organizátorům, vedoucím skupinek, koledníkům a samozřejmě dárcům!

Číst dál
NABÍDNOU SEBE (NEJEN KE KOLEDĚ) JAKO ČTVRTÝ KRÁL...

NABÍDNOU SEBE (NEJEN KE KOLEDĚ) JAKO ČTVRTÝ KRÁL...

Jedna legenda hovoří o tom, že králové nebyli pouze tři, ale čtyři. A ten čtvrtý nenesl ani zlato, ani kadidlo, ani myrhu, ale nesl tři drahé kameny, které chtěl obětovat nově narozenému králi židovskému.

Číst dál
DĚKUJEME!!

DĚKUJEME!!

* REPORTÁŽE Z NOVOSTAVBY KAPLE: REPORTÁŽ NA TV NOE V RÁMCI ZPRAVODAJSKÝCH NOEVIN V ÚTERÝ 9.1. V 18:50 H A SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ REPORTÁŽ NA RADIOŽURNÁLU A ČESKÉM ROZHLASE BRNO NALEZNETE NA NAŠEM FARNÍM WEBU.
* VÝTĚŽKY NA KAPLI: NA KONCERTĚ V ŽATČANECH 39.194 KČ, NA KONCERTĚ V SAMOTNÉ KAPLI 23.530 KČ.

Číst dál
SRDEČNĚ ZVEME!

SRDEČNĚ ZVEME!

Architektonicky jedinečná kaple v Nesvačilce zve na koncert

Takřka za dveřmi je Tříkrálový koncert v prostorách novostavby kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce na Brněnsku, který se uskuteční v sobotu 6. ledna v 14:30 hodin.

Číst dál
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
Nikdo si nezaslouží tolik pozornosti jako náš Ježíš! Je dobře, že každý první pátek zvláště uctíváme Jeho Srdce, v němž má každý z nás nezastupitelné místo, a pro mnohé je to den duchovní obnovy /sv. zpověď, sv. přijímání, zasvěcení se Božskému Srdci Páně).

Číst dál
"TŘÍKRÁLOVÝ VÍKEND"

"TŘÍKRÁLOVÝ VÍKEND"

Srdečně zveme a těšíme se! :-)
SOBOTA 6.1.:
- v 14:30 h v nesvačilské kapli Tříkrálový koncert
- v 18 h v moutnickém kostele bohoslužba s žehnáním vody, křídy a kadidla i návštěvou Tří králů
NEDĚLE 7.1.:
- 10:30 h moutnickém kostele bohoslužba ze svátku Křtu Páně s žehnáním tříkrálovým koledníkům

Číst dál
3.1.: NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

3.1.: NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

Ježíšovo jméno je mocné, v něm se dějí uzdravení a zázraky. Mrzí nás, když někdo vyslovuje jméno našeho Pána s neúctou...

Číst dál
ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ

„Ó Paní má, co řeknu a co učiním? V temnotách jsem a světlo nebeské nevidím, protože takový jsem a takový jsem se učinil, nad něhož horšího nemá svět, a proto takovou hledám pomocnici, nad kterou mocnější nelze nalézt...

Číst dál
VDĚČNOST ZA MARIINO MATEŘSTVÍ

VDĚČNOST ZA MARIINO MATEŘSTVÍ

„Maria, chtěla bych zpívat, proč miluji tě,
proč při tvém jménu se mé srdce rozplesá
a proč se nevylekám, pomyslím-li skrytě
na velikost, kterou ti dala nebesa...

Číst dál
PŘÁNÍ

PŘÁNÍ

Moji drazí farníci,

když nic jiného, býval jsem a jsem přejícný...

Číst dál
SVÁTEK SVATÉ RODINY – UČÍME SE VZTAHŮM, SPRÁVNĚ JEDNAT, MILOVAT

SVÁTEK SVATÉ RODINY – UČÍME SE VZTAHŮM, SPRÁVNĚ JEDNAT, MILOVAT

„Mimoto tu poznáváme způsob domácího života...

Číst dál
TA RADOST POSILUJE

TA RADOST POSILUJE

Něco tak velkého, jako jsou "narozky" našeho Pána, Spasitele světa, nemůžeme slavit pouze jeden den.
Vánoční bohoslužby, svatojánské žehnání vína a vánoční koncert oslavy krásně podtrhly!
Ať vás ta radost provází a naplňuje!

Číst dál
OBAVY Z NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU? RADY, JAK JE PŘEKONAT.

OBAVY Z NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU? RADY, JAK JE PŘEKONAT.

Premiér Fiala předpovídá úlevný a nadějný rok 2024. Ale nejen stran politiky lidé pociťují úzkost: jaká hora obtíží se na nás navalí? Mluvit o naději v lepší období se nedá bez notné dávky optimismu.

Číst dál
DŮVĚRA

DŮVĚRA

Já ale, Hospodine, doufám v tebe,
o tobě říkám: „Můj Bůh jsi ty!“

Číst dál