Blog

TĚŽKÁ OSOBNÍ TÉMATA - DÁREK PRO VÁS, MOJI MILÍ FARNÍCI

TĚŽKÁ OSOBNÍ TÉMATA - DÁREK PRO VÁS, MOJI MILÍ FARNÍCI

Zde "Bez filtru" o životě kněze po mrtvicích, další půlka v bonusové části na "Hero Hero" povídání o sociálních sítích, mé službě pedagoga a vězeňského duchovního a životě v adopci. A pak také na tato témata zpracovaný článek na "Proboha.cz".

Číst dál
MYSLÍME NA VÁS!

MYSLÍME NA VÁS!

Svátostné návštěvy nemocných se prolínaly s náročnými jednáními ohledně dokončení kaple...

Číst dál
DĚTEM

DĚTEM

Dnes nás bylo pomálu, když řádí ty nemoci. Ale vždy platí slova papeže Františka dětem:

Číst dál
SBĚR POSLEDNÍCH DNÍ

SBĚR POSLEDNÍCH DNÍ

Svátostí pomazání nemocných Pán dal sílu.

Číst dál
Další etapa synodálního procesu

Další etapa synodálního procesu

Číst dál
ZAJÍMAVÁ MÍSTA V ČESKU – TIP NA PŘÍRODNÍ KAPLI NA PERIFÉRII BRNA

ZAJÍMAVÁ MÍSTA V ČESKU – TIP NA PŘÍRODNÍ KAPLI NA PERIFÉRII BRNA

V Nesvačilce na Brněnsku finišuje stavba architektonicky unikátní kaple Panny Marie bolestné. Pěšky, kolmo, auty se dostavují stále noví zájemci o její zhlédnutí. A rádi bychom pozvali právě vás!

Číst dál
CHRAŇ SI, CO MÁŠ ;-)

CHRAŇ SI, CO MÁŠ ;-)

Toužíš po světlu, když je ho málo...

Číst dál
Modlitby vhodné k pátečnímu zvonění v 15 hodin

Modlitby vhodné k pátečnímu zvonění v 15 hodin

- Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět (Křížová cesta).
- Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste (mešní liturgie)...

Číst dál
JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

JEŽÍŠ UZDRAVUJE NAŠE SRDCE

Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se v nás chce rozvinout...

Číst dál
Doba milosti

Doba milosti

Číst dál
Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Drazí bratři a sestry,

 

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle...

Číst dál
LÉČBA CELÉHO ČLOVĚKA

LÉČBA CELÉHO ČLOVĚKA

Svět nemocného je tolik jiný než ten, který žijí všichni kolem. V nemoci poznáváme, jak velký dar je mít zdraví. Taková dispozice sestává z několika faktorů, které se navzájem silně podmiňují.

Číst dál
PROŽÍJME VÍKEND HLAVNĚ DUCHOVNĚ

PROŽÍJME VÍKEND HLAVNĚ DUCHOVNĚ

* Když držíš v rukou růženec, je jako bys držel za ruku Pannu Marii.
* Být na mši svaté rozmetá všechno, co u tebe ďábel získal.

Číst dál
POZVÁNKA – ZA 3 MĚSÍCE

POZVÁNKA – ZA 3 MĚSÍCE

Vážení a milí, máme dnes 8. února. Za tři měsíce – 8. května – se uskuteční vysvěcení kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce na okraji Brna, a to v 14 hodin...

Číst dál
NA DOBROU NOC

NA DOBROU NOC

„Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
Čtyři rohy postele,
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas.“
/Lidová z Anglie/

Číst dál