Blog farnosti

Reportáž ČT 24 pro vás

Reportáž ČT 24 pro vás

Hezká poutní slavnost, hezká atmosféra, hezká práce České televize.

Děkujeme!!

Reportáž ČT 24 pro vás zde:

Odkaz ZDE

Číst dál
ŽIVOT S JEŽÍŠEM A MARIÍ

ŽIVOT S JEŽÍŠEM A MARIÍ

"Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná." ♬ ♫ ♪

Pozvánka a info zde: Odkaz zde

Číst dál
KDYŽ DUŠE HOŘÍ, AŽ VYHOŘÍ /JAK NEVYHOŘET/

KDYŽ DUŠE HOŘÍ, AŽ VYHOŘÍ /JAK NEVYHOŘET/

S mobilem pořád u ucha. Musí se přece využít hluchá místa během dne. Vydojit každou minutu. V autobusu, obchodě, před ordinací. Bez empatie k okolí. Bez celkového efektu: vyhoření vás vrátí na start.

Číst dál
Tak dnes to roztočíme! Přijďte, vše s láskou přichystáno... ❤️

Tak dnes to roztočíme! Přijďte, vše s láskou přichystáno... ❤️

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUTNÍ BOHOSLUŽBU A NÁSLEDNOU PROHLÍDKU 10.9.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUTNÍ BOHOSLUŽBU A NÁSLEDNOU PROHLÍDKU 10.9.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUTNÍ BOHOSLUŽBU A NÁSLEDNOU PROHLÍDKU 10.9. v 10:30 h u originální novostavby nesvačilské kaple!
Krojovaní, uniformovaní, ministranti, ministrantky, jáhni apod. odkudkoliv sraz u vjezdu.

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/prace-na-kapli-v-nesvacilce-miri-do-cilove-rovinky-pristi-poutni-mse-by-mohla-byt-v-ni/

Číst dál
PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

PŘED JÍDLEM JDEME NA TO JINAK ;-)

Číst dál
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Díky všem za krásné Rozařínské hody!

Pán tomu požehnal. Bylo hezké vidět, že jste spolu rádi. A pěkné počasí navzdory předpovědím na několika meteorologickým serverům byla pro nás krásná pozornost od Něho. 

Ať se i naší silou stane Boží slovo té neděle:  "Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm." /Jer 20,9/

Číst dál
SOUKROMÍ VE VÝPRODEJI: VAŽME SI SEBE I DRUHÝCH!

SOUKROMÍ VE VÝPRODEJI: VAŽME SI SEBE I DRUHÝCH!

Zvědavost druhých nikomu neimponuje. Ztěžka se například odpovídá na otázky typu: „Že ty ses nám nějak spravila, ne?“ či „Proč jste se rozešli, není to škoda?“  A tak nakonec na duši zranění lidé neurvale a stále dokola manifestují to lepší, když už je někdo dehonestoval. Ať to vidí ti neustálí kritici! Ztrátě soukromí jdou naproti.

Číst dál
FARNÍ RODINĚ

FARNÍ RODINĚ

Tak už zítra! :-) Farníci to chtěli namísto farního dne jako prostor setkání farní rodiny. Jistě se to povede. Podobně jako autobus do Žarošic či nový koberec do kostela. Na všem usilovně pracuji.

Číst dál
Už se to blíží. Tak přijďte. I se známými. Těšíme se na vás! ;-)

Už se to blíží. Tak přijďte. I se známými. Těšíme se na vás! ;-)

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

Číst dál
FARNÍKŮM!

FARNÍKŮM!

Milí farníci, v těchto dnech plánuji způsob výuky ve škole, nedělní školičku, pátky na faře. Prohlížel jsem seznamy – zase to bude přes 100 dětí a mládežníků. Čeká nás i příprava na biřmování. To budou další ovečky. Byl bych rád, kdyby se někdo těch pátků ujal, podobně jak to bývá v jiných farnostech.

Číst dál
29.9.: UMUČENÍ JANA KŘTITELE

29.9.: UMUČENÍ JANA KŘTITELE

Karel Kryl:
Něžná i proradná,
krutá i bezradná,
plamen i červánek,
ďábel i beránek,
cukr i sůl.

Číst dál
28.8.: SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

28.8.: SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

z jeho (spisu) Vyznání
"Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová,
pozdě jsem si tě zamiloval!

Číst dál
CÍRKEV RÁDA SLAVÍ

CÍRKEV RÁDA SLAVÍ

...i naše farnost, její částečka. Dnes sv. Jiljího, příští neděli sv. Rozálii Palermskou, poté Pannu Marii Bolestnou.

Číst dál