My křesťané nemusíme být přece u všeho pohanského. ;-) Má to své nedozírné důsledky...