Blog farnosti

Zjevení sv. Jana 3:20

Zjevení sv. Jana 3:20

  • "Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou."
  • "Vejdi, Ježíši, a zůstaň u nás ne jako host, ale jako Přítel a Pán. Navždy."

Číst dál
ZA DVA TÝDNY...

ZA DVA TÝDNY...

Milí farníci a poutníci, co nejsrdečněji zveme na
 
poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné
 
v Nesvačilce u Brna
 
11. září 2022 v 10:30 hodin
 
* Celebruje biblista SSLic Peter Olas
 
* Zazní Lukášova Missa Brevis v podání Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
 
* Po bohoslužbě bude možné zhlédnout věž, zvon i prostor kaple s artefakty mobiliáře.
 
Těšíme se na viděnou! farníci a stavitelé kaple

https://www.facebook.com/KapleNesvacilka/videos/611981407158597

Číst dál
24.8.: SV. BARTOLOMĚJE

24.8.: SV. BARTOLOMĚJE

Dnes slaví církev svátek sv. Bartoloměje, apoštola a mučedníka, který z úst samotného Krista obdržel chválu za to, že je čestný muž a Izraelec bez podvodu a pochybností.

Číst dál
Srdečně zveme, přijďte!

Srdečně zveme, přijďte!

Číst dál
Drazí farníci, zdravím vás z nemocnice a prosím, zapište si do diářů a zvěte dále. Díky moc! ;-)

Drazí farníci, zdravím vás z nemocnice a prosím, zapište si do diářů a zvěte dále. Díky moc! ;-)

Číst dál
20.8.: SV. BERNARDA

20.8.: SV. BERNARDA

Pamatuj, láskyhodná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.

Číst dál
TAK UŽ SE NÁM TITULÁRNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA BLÍŽÍ. AŤ SE ZA KAŽDÉHO Z VÁS SV.  JILJÍ PŘIMLOUVÁ!

TAK UŽ SE NÁM TITULÁRNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA BLÍŽÍ. AŤ SE ZA KAŽDÉHO Z VÁS SV. JILJÍ PŘIMLOUVÁ!

Příběh svatého Jiljího má mnoho rovin a bohatou symboliku. Především Jiljí miluje přírodu, miluje stvoření a žije v symbióze se stvořením – to připomíná především laň. Mléko je potom symbolem nevinnosti a je vnímáno jako božský nápoj. Psi v našem životě představují agresivitu. Světci ale neublíží, protože on žije ve spojení s Bohem.

Číst dál
"VZHRŮRU SRDCE - MÁME JE U PÁNA!" ;-)

"VZHRŮRU SRDCE - MÁME JE U PÁNA!" ;-)

Číst dál
! :-)

! :-)

Co nejsrdečněji zveme na

poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné

v Nesvačilce u Brna

  1. září 2022 v 10:30 hodin

* Celebruje biblista SSLic Peter Olas

* Zazní Lukášova Missa Brevis v podání Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

* Po bohoslužbě bude možné vše zhlédnout.

Těšíme se na viděnou! farníci a stavitelé kaple

DĚKUJEME ZA ŠÍŘENÍ!

O stavu prací – viz video, které sem tam vidíváte na TV Noe.

 

 

https://www.facebook.com/KapleNesvacilka/videos/590398119453722

 

Číst dál
MOC ZVEME A DĚKUJEME ZA ŠÍŘENÍ!

MOC ZVEME A DĚKUJEME ZA ŠÍŘENÍ!

Co nejsrdečněji zveme na

poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné

v Nesvačilce u Brna

Číst dál
TOP titul českých chrámů? Jednoznačně Nanebevzetí Panny Marie!

TOP titul českých chrámů? Jednoznačně Nanebevzetí Panny Marie!

Když se člověk narodí, dostane jméno a nezřídka je i pokřtěn. Obdobně je tomu s kostely. Dostanou své jakoby jméno – nesou nějaký titul, jsou zasvěceny nějakému světci, kupříkladu se mluví o kostelu „svatého Václava“, nebo nějaké události z evangelií, například se tak na jihu země nachází chrám „Vzkříšení Páně“ a podobně.  Když pak během roku přijde na oslavu jména, jež nese označení svatyně, bývají v obcích a městech patřičné oslavy nazývané „pouť“ či „pout“ anebo „hody“. Křtu člověka odpovídá posvěcení kostela, kdy je stavba vyňata ze všeho profánního a zasvěcena pouze posvátnému. Připomínka této události se lidově nazývá „posvícení“.

 

Číst dál
MODLITBA NA DOBROU NOC

MODLITBA NA DOBROU NOC

Přichází noc, aby nás přijala,
ticho je plné tebe,
můžeme usnout v pokoji a radosti.

Číst dál
KRIZE VÍRY A CÍRKVE?

KRIZE VÍRY A CÍRKVE?

/JE DOBŘE VĚNOVAT TOMU ČLÁNKU ČAS…/
Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno

Číst dál
10.8.: SV. VAVŘINCE

10.8.: SV. VAVŘINCE

Tento Španěl, který byl přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým, a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Zde je naše věčné bohatství, které vždycky vynáší." To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z rozžhaveného roštu.

Číst dál
9.8.: SVATÍ, JEJICHŽ OSTATKY (VČETNĚ TĚCH SV. JANA PAVLA II., SV. ŠARBELA, SV. MAXMILINÁNA MARIA KOLBEHO) MÁME V NAŠEM KOSTELE: BL. MICHAEL A ZBIGNIEW

9.8.: SVATÍ, JEJICHŽ OSTATKY (VČETNĚ TĚCH SV. JANA PAVLA II., SV. ŠARBELA, SV. MAXMILINÁNA MARIA KOLBEHO) MÁME V NAŠEM KOSTELE: BL. MICHAEL A ZBIGNIEW

Polští kněží Michael Tomaszek a Zbigniew Strzalkowski po ukončení teologických studií odjeli na misi do peruánských And. Byli zabiti kvůli své misijní činnosti kázání.

Číst dál