Blog farnosti

23.8.: SV. RŮŽENY Z LIMY

23.8.: SV. RŮŽENY Z LIMY

Vedla kajícný život za obrácení svých krajanů a na usmíření za krvavé činy španělských dobyvatelů. To je ale láska, to je ale oběť!

Číst dál
22.8.: PANNY MARIE, KRÁLOVNY

22.8.: PANNY MARIE, KRÁLOVNY

Matce Krále králů duchovní kytička a gratulace na nebesa. Po Boží lásce není nad její lásku nikde větší.

Číst dál
DOPIS FARNÍKŮM K PASTORACI

DOPIS FARNÍKŮM K PASTORACI

Číst dál
20.8.: 20. neděle v mezidobí cyklu A

20.8.: 20. neděle v mezidobí cyklu A

K dnešnímu pozvání do společenství židů také ostatním národům (1. čtení) i k uzdravování Ježíše v pohanských městech Tyru a Sidonu, kterými ti "pravověrní a konzervativní ve víře" pohrdali (evangelium), o otevřenosti dveří církve a kostelů může inspirovat přiložená fotografie. ;-)

Číst dál
HODOVÉ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI

HODOVÉ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI

Kroj ukazuje, že život je něco neobyčejného a že je k Boží slávě.
27.8. - moutnický kostel v 10:30 h mše svatá s poděkováním za úrodu, v 14 h Te Deum a svátostné požehnání
3.9. - moutnická farní zahrada v 14:30 h rozařínská mše svatá, po ní zábava s občerstvením
10.9. - před nesvačilskou novostavbou kaple v 10:30 h, po ní prohlídka objektu

Číst dál
DOVOLENÁ UTEKLA JAKO VODA – PRÁCI ZDAR!

DOVOLENÁ UTEKLA JAKO VODA – PRÁCI ZDAR!

Je velice zajímavé sledovat vývoj představ o vztahu křesťanství a práce. To si je vědomo, že sám Ježíš po vzoru svého pěstouna sv. Josefa pracoval jako tesař. Podobně Ježíšovi učedníci si na živobytí vydělávali fyzickou prací, zejména jako rybáři. U pouštních Otců i svatého Pavla máme jasný důraz kladený na fyzickou aktivitu.

Číst dál
POZVÁNKA

POZVÁNKA

Milí fandové novostavby kaple!
Zde máte několik záběrů z výroby 5 metrových vstupních dveří:

Číst dál
U NEBESKÉ SLÁVY MARIINY: KRISTUS KRÁL, MARIA U NĚHO. KDE BUDU ASI JÁ?

U NEBESKÉ SLÁVY MARIINY: KRISTUS KRÁL, MARIA U NĚHO. KDE BUDU ASI JÁ?

Všechny naše kostely, na západě i na východě, zaznívají dnes oslavou Panny Marie. Je to jeden z nejstarších mariánských svátků. Začínal již v předvečer. V Římě např. celou noc trvaly modlitby věřících. Přicházel papež s kardinály, přicházel bos. Byl vystaven obraz vzkříšeného Ježíše. A tento obraz byl nesen do hlavní mariánské baziliky, kde byla sloužena mše sv. - Ježíš vzkříšený se setkával se svou matkou, jako by si přišel pro svou matku a vzal ji na nebesa.

Číst dál
14.8.: SV. MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, VĚZEŇ ČÍSLO 16670

14.8.: SV. MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, VĚZEŇ ČÍSLO 16670

Osud mučedníka Maxmiliána Kolbeho oslovuje lidi dodnes, několik desetiletí po jeho smrti. Kdosi o něm řekl: "Tělo patera Kolbeho bylo spáleno a jeho popel rozprášen. Maxmilián Kolbe nemá nikde svůj hrob, ale žije v srdcích lidí na celém světě." Položil totiž svůj život za druhého člověka.

Číst dál
ZMĚNY KNĚŽSKÝCH PŮSOBIŠŤ

ZMĚNY KNĚŽSKÝCH PŮSOBIŠŤ

oMK: "Náš úkol je vymezen časem.
A vracet se znamená strhávat Boží lid zpět.

Číst dál
SKUTEČNÝ VZTAH K BOHU A LIDEM

SKUTEČNÝ VZTAH K BOHU A LIDEM

Láska znamená být věrný v temnotách tomu, co jsme viděli ve světle.
/L. Evely/

Číst dál
PÍSEŇ NA DNEŠNÍ DEN

PÍSEŇ NA DNEŠNÍ DEN

Píseň na dnešní den

sv. Terezie z Lisieux (tedy sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře)
foto: Alena Kaňová

Číst dál
DRAHÝM FARNÍKŮM - „ZVOŇTE ZVONY NA VŠE STRANY, PROBOUZEJTE MORAVANY“

DRAHÝM FARNÍKŮM - „ZVOŇTE ZVONY NA VŠE STRANY, PROBOUZEJTE MORAVANY“

MOJI MILÍ FARNÍCI, rád bych vás v krátkém videu pozval: https://www.facebook.com/100007525995007/videos/972153694009140

Číst dál
10.8.: SVATÉHO JÁHNA VAVŘINCE

10.8.: SVATÉHO JÁHNA VAVŘINCE

Modleme se:

Svatý Vavřinče,
chraň nás před ohněm, co statky boří,
jen v našich srdcích láska ať hoří.

Číst dál
9.8.: SVATÉ TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE (EDITH STEIN, 1891–1942)

9.8.: SVATÉ TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE (EDITH STEIN, 1891–1942)

* Prošla cestou víry od judaismu přes ateismus po řeholnici katolického Karmelu.

* Byla vědkyně po boku filosofa Edmunda Husserla.

Číst dál