Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
22.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za farníky
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Jiřího Hrouzka, rodiče, duše v očistci a za zemřelou a žijící rodinu
18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Májová pobožnost
Pondělí
23.5.
pondělí 6. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
úterý
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně Dnes mše sv. není
Středa
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
čtvrtek
26.5.
slavnost Nanebevstoupení Páně Dnes mše sv. není
Pátek
27.5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) Dnes mše sv. není
Sobota
28.5.
sobota 6. velikonočního týdne 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Marii a Josefa Zvonkovy, jejich rodiče, syna, dceru a duše v očistci
Neděle
29.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Marii a Štěpána Bělíkovy, dvoje rodiče a dceru Alenku
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za farníky
18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Májová pobožnost
  • sobota 28.5.: v 7 hodin sraz u fary na ministrantský výlet kolmo.
  • neděle 29.5.: poslední májová bude na faře u mariánské zahrady.
  • farní sbírka: 14.419 Kč.
  • POVZBUZENÍ: PROSÍM, VEĎTE SVÉ DĚTI A VNOUČATA K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠE A SPÁSE.
  • poděkování: za práci v kostele i na faře, modlitby a dary pro farnost!
  • za farnost: sláva otci.