Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 26.5. do 2.6.2024 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
26.5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 09:00
kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Za farníky a poutníky
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za děti a vnoučata
18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Májová pobožnost
Pondělí
27.5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa Dnes mše sv. není
Úterý
28.5.
úterý 8. týdne v mezidobí 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Za rodinu Poláčkovu, Srokovu a Čermákovu a dar zdraví pro žijící rodinu
Středa
29.5.
sv. Pavla VI., papeže 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodinu Buchtovu a Janouškovu, Josefa Hájka a rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
Čtvrtek
30.5.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Na dobrý úmysl
Pátek
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Františka Kroupu, manželku, syna, dceru, snachu, čtyři zetě, dvoje rodiče a Boží ochranu
Sobota
1.6.
památka sv. Justina, mučedníka 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Marii a Aloise Novotných, syna  a celou rodinu
Neděle
2.6.
9. neděle v mezidobí 09:00
kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Za farníky a poutníky
10:30
Farní zahrada
Za Hedviku a Miroslava Janouškovy, zemřelou a živou rodinu a za duše v očistci
  • úterý 28.5.: v 16 h čištění oken ve farním centru, s poděkováním prosíme ženy a dívky o pomoc!
  • pátek 31.5.: v 17:30 h setkání dětí na faře a příprava prvokomunikantů. poté dětská mše sv.
  • sobota 1.6.: centrála Cestovního ruchu a farnost dobrá u Frýdku-Místku na kapli.
  • neděle 2.6.:
    • v 10:30 hodin slavnost božího těla na farní zahradě. při špatném počasí ve dvorním traktu. s poděkováním prosíme o zajištění dětí na rozhazování květů pro našeho Ježíše i krojované, ať to má náš pán hezké. chystání v 8:30 hodin. prosíme muže a chlapce o pomoc a děkujeme!
    • večer v 18 h na faře organizační schůzka na 1. sv. přijímání.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA PRÁCI V KOSTELE, kapli A NA FAŘE, ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST A KAŽDIČKÝ DAR PRO NI!
  • ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY