Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 14.7. do 21.7.2024 - 29. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14.7.
15. neděle v mezidobí 09:00
kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Za farníky a poutníky
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Annu Poláčkovou, manžela a žijící rodinu
Pondělí
15.7.
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Úterý
16.7.
Panny Marie Karmelské Dnes mše sv. není
Středa
17.7.
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží Dnes mše sv. není
Čtvrtek
18.7.
čtvrtek 15. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
19.7.
pátek 15. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Sobota
20.7.
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Vlastimila Fialu, manželku, bratra a rodiče Fialovy
Neděle
21.7.
16. neděle v mezidobí 09:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za farníky a poutníky
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za zemřelou rodinu Dohnálkovu a Husákovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu do dalších let
  • NEDĚLE 21.7.: FARNÍ CYKLO-POUŤ DO RAJHRADSKÉHO OPATSTVÍ. ODJEZD V 14 H OD FARY. VÍCE NA VÝVĚSCE NEBO FARNÍM WEBU.
  • RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM: NA SOCHÁCH VZDADU V KOSTELE NA OBOU STRANÁCH JE MNOHO NÁNOSŮ. POD NIMI JSOU KRÁSNÉ ALABASTROVÉ POVRCHY A POLYCHROMIE. PUSTÍME SE DO PRÁCE.
  • KAPLE: NA RADIU PROGLAS BĚŽÍ POZVÁNKY NA PROHLÍDKY A BOHOSLUŽBY. JE NATOČENA POZVÁNKA DO TV NOE I S NOVÝM ZÁMĚREM KOUPĚ VARHAN DO KAPLE.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA PRÁCI V KOSTELE, NA KAPLI I NA FAŘE, ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST A KAŽDIČKÝ DAR PRO NI!
  • ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY