Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24.9.
25. neděle v mezidobí 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodiče Vokounovy a Nekvapilovy, zemřelé sourozence a dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
25.9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Za farníky
Úterý
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Za ministranty, akolyty a kostelníky
Středa
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Na úmysl dárce
Čtvrtek
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za celou živou rodinu
Pátek
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodiče Hruškovy a Nekvapilovy, živou a zemřelou rodinu
Sobota
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Ludmilu Flodrovou, rodinu Ryšavých   a Flodrovu a dar zdraví pro živou rodinu
Neděle
1.10.
26. neděle v mezidobí 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za zemřelou rodinu Tugaňovu a Vozdeckou, za Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
  • ČTVRTEK 28.9.: velký církevní a národní svátek.
  • pátek 29.9.: od 17 h setkání dětí na faře, poté mše sv. s programem pro děti.
  • SOBOTA 30.9. – NEDĚLE 1.10.: DNY ARCHITEKTURY NA NOVOSTAVBĚ KAPLE.
  • INFO: FARNÍ ZÁJEZD SE ZA TÝDEN OBSADIL. FOTOVOLTAIKA VE FARNÍM CENTRU JE INSTALOVÁNA.
  • ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH: JE SNAHA VÁM ODSLOUŽIT VAŠE OSOBNÍ A RODINNÉ ÚMYSLY. OSTATNÍ SE SLOUŽÍ V KAPLI FARY BĚHEM TÝDNE. JIŽ OD VÁNOC.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA PRÁCI NA FAŘE I V KOSTELE, ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST A KAŽDIČKÝ DAR PRO NI!
  • ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.