Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Annu Poláčkovou, Annu Bradovou, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu
18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Májová pobožnost
Pondělí
22.5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice Dnes mše sv. není
Úterý
23.5.
úterý 7. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Blaženu Husákovou a živou rodinu
Čtvrtek
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Pátek
26.5.
památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodinu Janouškovu, Buchtovu, Josefa Hájka  a jeho rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu
Sobota
27.5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Lubomíra Krejčího, zetě Radka Kašparce, dvoje rodiče a živou rodinu
Neděle
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Jiřího Hrouzka, rodiče, duše v očistci a za zemřelou a žijící rodinu
18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Májová pobožnost
  • pátek 26.5.: od 17 hodin setkání dětí ve farním centru, poté dětská mše svatá.
  • sobota 27.5.: svatodušní vigilie. Přijďte společně prosit o dary božího ducha.
  • ORGANIZACE PASTORACE: ZVEME DO SCHOLY A MINISTRANTSKÉ SKUPINY NOVÉ ČLENY. JSOU POTŘEBA. DĚKUJEME! DOVOLÍ-LI TO ZDRAVOTNÍ STAV PANA FARÁŘE, BUDOU OD ČERVNA O NEDĚLÍCH I RANNÍ MŠE SV., ABY FARNÍCI NEMUSELI JEZDIT PO CELÉM REGIONU NEBO DOKONCE BYLI BEZ NICH, COŽ JE TĚŽKÝ HŘÍCH. NA ZVÁŽENÍ VŠAK ZŮSTÁVÁ, ŽE SE V TOMTO VŽDY V RODINÁCH VŠE PODŘIZOVALO BOHOSLUŽBĚ A FARNÍ RODINĚ A VŠE OSTATNÍ SE POŽEHNANĚ STIHLO.
  • farní sbírka: 16.138 Kč.
  • HOSPODÁŘSKÉ VĚCI: V KOSTELE BUDEME POKRAČOVAT V RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ A SOCH. PRO MALÉ I VELKÉ FARNÍKY SE DOPLŇUJÍ NOVÉ PRVKY NA FARNÍ ZAHRADĚ – AKTUÁLNĚ VENKOVNÍ STOLNÍ TENIS. VE ČTVRTEK 25.5. SE NA TUBUS KAPLE USADÍ VĚŽ S KŘÍŽEM, ZVONEM A PAMĚTNÍ LISTINOU V BÁNI.
  • POVZBUZENÍ: PŘIVÁDĚJTE SVÉ DĚTI A VNOUČATA DO KOSTELA ZA PÁNEM JEŽÍŠEM A K JEJICH SPÁSE.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA VAŠI PRÁCI V KOSTELE I NA FAŘE, ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST A KAŽDIČKÝ DAR PRO NI!
  • ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.