Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 18.2. do 25.2.2024 - 08. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18.2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za zemřelou rodinu Dohnálkovu a Randulovu a Boží ochranu pro žijící rodinu
14:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Pobožnost křížové cesty
Pondělí
19.2.
pondělí 1. postního týdne 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Za farníky
Úterý
20.2.
úterý 1. postního týdne 00:00
Farní kaple - bez přítomnosti věřících
Za rodinu Michálkovu
Středa
21.2.
středa 1. postního týdne 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodinu Holečkovu, Studýnkovu a Pelánkovu, za duše v očistci a dar zdraví pro žijící rodinu
Čtvrtek
22.2.
svátek Stolce sv. Petra, apoštola Dnes mše sv. není
Pátek
23.2.
pátek 1. postního týdne 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za zemřelou Hedviku Husákovou, manžela, dvoje rodiče, dvě sestry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
Sobota
24.2.
sobota 1. postního týdne 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodiče Palkovičovy, syna Josefa, za duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro žijící rodinu
Neděle
25.2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Karla Poláčka, jeho sestru Annu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
14:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Pobožnost křížové cesty

  • ÚTERÝ 20.2.: PŘIVEZENÍ OBRAZŮ DO KOSTELA, KONTROLNÍ DEN NA KAPLI.
  • STŘEDA 21.2.: PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ NA SLAVNOST SVĚCENÍ KAPLE – ORGANIZACE DOPRAVY, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, LITURGIE, STRAVOVÁNÍ APOD.
  • ČTVRTEK 22.2.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH V MOUTNICICÍCH A NESVAČILCE. A TO POUZE SKUTEČNĚ NEMOHOUCÍCH, OSTATNÍ VOZÍ DO KOSTELA A KE SVÁTOSTEM JEJICH RODINY NEBO PŘÁTELE VE VÍŘE. SLEDOVÁNÍ BOHOSLUŽEB V MÉDIÍCH JE ROVNĚŽ JEN PRO NEMOHOUCÍ, OSTATNÍ MAJÍ POVINNOST DOSTAVIT SE DO KOSTELA.
  • PÁTEK 23.2.: V 18 H MŠE SV. S PROGRAMEM PRO DĚTI.
  • NEDĚLE 25.2.: PŘI MŠI SV. SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVY K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ.
  • FARNÍ SBÍRKA: 13.501 KČ.
  • SLOVA OTCE BISKUPA SYNODÁLNÍM SKUPINKÁM: MILÍ PŘÁTELÉ, CHCI VÁS POZVAT, ABYSTE SE BĚHEM POSTNÍ DOBY OPĚT SETKALI. VÝSTUPY ZE SKUPINEK OČEKÁVÁM PO VELIKONOCÍCH, KONKRÉTNĚ DO 10. DUBNA. DALŠÍ INFORMACE O POSTUPU DOSTANOU FARNÍ KOORDINÁTOŘI.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA PRÁCI V KOSTELE, ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST A KAŽDIČKÝ DAR PRO NI!
  • ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY