Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MOUTNICE
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25.9.
26. neděle v mezidobí 07:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za farníky
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodiče Josefku Husákovou, manžela, dva syny, tři dcery a Boží ochranu pro celou rodinu
Pondělí
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Na poděkování
Úterý
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
Středa
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 07:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za duše v očistci, zejména kněží
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za ministranty, akolyty a kostelníky
Čtvrtek
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodinu Formánkovu a Gábrišovu a za Boží ochranu celé rodiny
Pátek
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Františka Cagaše, manželku, bratra a dvoje rodiče
Sobota
1.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18:00
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za rodiče Fialovy, dva syny, Jindřišku Sedláčkovou, za dar zdraví a za duše v očistci
Neděle
2.10.
27. neděle v mezidobí 07:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za farnost, zvláště za členy živého růžence
10:30
farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)
Za Otýlii a Annu Kulhánkovy, manžela, duše v očistci a za zemřelou a žijící rodinu
  • úterý 27.9.: v 17:30 hodin v kostele zkouška schóly našeho kostela. Prosíme děti a mládež, aby se přidaly. Je to důležité a záslužné.
  • středa 28.9.: velký církevní svátek.
  • pátek 30.9.: od 17 hodin setkání dětí na faře, poté mše svatá pro děti a rodiny, po mši sv. adorace za mír.
  • sobota 1.10.: Začíná růžencový měsíc. od 17 hodin měsíční zpovídání, po mši sv. pobožnost první soboty.
  • poutní zájezd naší farní rodiny: Je možné se přihlásit už jen do 30.9.
  • povzbuzení: prosím, veďte své děti a vnoučata k dobrému pánu Ježíši a spáse.
  • poděkování: za práci v kostele i na faře, za modlitby a dary ve prospěch farnosti!
  • za farnost: sláva otci.