Blog

PŮDA POSVÁTNÁ MEZI NEBEM A ZEMÍ – KRAJINA MILOSTI

PŮDA POSVÁTNÁ MEZI NEBEM A ZEMÍ – KRAJINA MILOSTI

Milí farníci, ve středu 2.8. se na novostavbě spustilo pravidelné zvonění zvonu do krajiny, který nese titul Panny Marie bolestné, a instalovalo světlo ve světlíku střechy, které současně osvěcuje věž s křížem venku a prostor nad kněžištěm uvnitř.

Číst dál
MARIA

MARIA

„Duše Marie je to nejkrásnější, co Bůh stvořil. Z ní se Kristus narodil.“
- sv. Alfons Maria z Liguori

Číst dál
ZAČNI S BOHEM KAŽDÉ DÍLO - PODAŘÍ SE TI AŽ MILO

ZAČNI S BOHEM KAŽDÉ DÍLO - PODAŘÍ SE TI AŽ MILO

/Anglické sestry se modlí za své pacienty před začátkem směny - Leeds, Yorkshire, 1956/

Číst dál
31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

Jeho heslem bylo: K větší cti a slávě Boží! (Ad maiorem Dei gloriam!)

Číst dál
ZDRAVÍ JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL

ZDRAVÍ JAKO DUCHOVNÍ ÚKOL

Že je možné nechat se uzdravit v obecní knihovně, slyšeli letos obyvatelé nejmenované vsi na Moravském Slovácku v hlášení místního rozhlasu. Léčitel avizoval vstupné jako dobrovolné - tož proč ne?

Číst dál
NEDĚLNÍ POVINNOST

NEDĚLNÍ POVINNOST

„První křesťané dali svátečnímu dni krásný název: dies Dominica - den Páně. Byl to zpočátku státně pracovní den, ale to jim nevadilo; po práci se shromaždovali ke slavení a radovali se z toho, že toho dne Pán vstal z hrobu a přemohl smrt, že toho dne sestoupil Duch svatý na apoštoly. Bratrská láska je vedla, aby se scházeli do společenství. Láska k Pánu Ježíši je vedla k naslouchání jeho slovu, ke slavení eucharistie.

Číst dál
PAN FARÁŘ FARNÍKŮM - K STAVU NEMOCNÝCH

PAN FARÁŘ FARNÍKŮM - K STAVU NEMOCNÝCH

Drazí farníci, tak jsem na naší milé moutnické faře, akorát to není žádná hitparáda.

Číst dál
KDYŽ HOŘÍ LÉTO A OHŘÍVÁ SE SVATEBNÍ SVÍČKOVÁ

KDYŽ HOŘÍ LÉTO A OHŘÍVÁ SE SVATEBNÍ SVÍČKOVÁ

Horka ne horka - léto je přece období svateb! S dobrými pokrmy u prostřeného stolu včetně klasické svíčkové. Ovšem je skutečně potřeba nějaké oslavy a nota bene obřadu, když se dva lidé mají rádi?

Číst dál
A TADY JE MÁME S JEŽÍŠEM HEZKY POHROMADĚ: TY, KTERÉ NAZÝVAL RODIČI A PRARODIČI

A TADY JE MÁME S JEŽÍŠEM HEZKY POHROMADĚ: TY, KTERÉ NAZÝVAL RODIČI A PRARODIČI

Jména rodičů Panny Marie, Jáchyma a Anny, jsou známa z apokryfního spisu z 2. století, tzv. »protoevangelia podle Jakuba« (1). Na východě je kult sv. Anny doložen již v 6. století, na západě v 10. století; kult sv. Jáchyma teprve ve 14. století. Roku 1481 přijal papež Sixtus IV. Annu do římského kalendáře. V byzantském ritu nám datum 25. července připomíná zasvěcení basiliky sv. Anny v Konstantinopoli. Původně se oba svátky slavily odděleně, společnou liturgickou památku stanovil až druhý vatikánský koncil.

Číst dál
...

...

Modlitba je být hluboce a sladce milován. Modlitba není jen vyslovení slov a myšlení myšlenek. Je to spíše vztah. Je to způsob žití v Přítomnosti, žití ve vědomí Přítomnosti a… těšení se z Přítomnosti.
- Richard Rohr

DIALOG S KRISTEM OPUŠTĚNÝM

DIALOG S KRISTEM OPUŠTĚNÝM

„PO STALETÍ TOMU TAK JE: KDYŽ LIDÉ ZASVĚCENÍ BOHU TIŠE ROZMLOUVAJÍ SE SVÝM PÁNEM, PŘIPRAVUJÍ SE UDÁLOSTI CÍRKEVNÍCH DĚJIN S VELKÝM DOSAHEM.“
- sv. Terezie Benedikta od Kříže

Číst dál
Třetí Světový den prarodičů a seniorů

Třetí Světový den prarodičů a seniorů

Připadá na 23. července 2023. Papež František, který jej vyhlásil, obrací pozornost na početnou a někdy opomíjenou skupinu populace. Ač někde je hýčkána pozorností a vděkem, jinde se ocitá mimo zájem.

Číst dál
DĚLAT POŘÁDNĚ, CO MÁME, ZNAMENÁ PLNIT BOŽÍ VŮLI  ;-)

DĚLAT POŘÁDNĚ, CO MÁME, ZNAMENÁ PLNIT BOŽÍ VŮLI ;-)

Svět se neobnoví, pokud budou lidé považovat za svatost něco odlišného, co po nich vyžaduje jejich životní stav.

Číst dál
I SVĚTCI POTŘEBOVALI OCHRANU & DOBRO PROVOKUJE

I SVĚTCI POTŘEBOVALI OCHRANU & DOBRO PROVOKUJE

Jednou seděl Šedivák před vstupem do Oratoře a nechtěl pustit Dona Boska ven. Jeho matka Markéta to komentovala: „Vidíš, mě nechceš poslechnout, tak poslechni aspoň toho psa a zůstaň doma.

Číst dál
RŮŽENEC

RŮŽENEC

Andrea Bocelli se v Lurdech pomodlil růženec.
"Když se modlíme růženec...

Číst dál