Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby Tě hledal. Můžeš Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby Tě měl rád. Můžeš se rozhodnout proti Kristu, ale On se na Golgotě rozhodl pro Tebe. Sv. Jan Pavel II.