Blog farnosti

TOP titul českých chrámů? Jednoznačně Nanebevzetí Panny Marie!

TOP titul českých chrámů? Jednoznačně Nanebevzetí Panny Marie!

Když se člověk narodí, dostane jméno a nezřídka je i pokřtěn. Obdobně je tomu s kostely. Dostanou své jakoby jméno – nesou nějaký titul, jsou zasvěceny nějakému světci, kupříkladu se mluví o kostelu „svatého Václava“, nebo nějaké události z evangelií, například se tak na jihu země nachází chrám „Vzkříšení Páně“ a podobně.  Když pak během roku přijde na oslavu jména, jež nese označení svatyně, bývají v obcích a městech patřičné oslavy nazývané „pouť“ či „pout“ anebo „hody“. Křtu člověka odpovídá posvěcení kostela, kdy je stavba vyňata ze všeho profánního a zasvěcena pouze posvátnému. Připomínka této události se lidově nazývá „posvícení“.

            Země požehnaná

Je faktem, že území České republiky je krajinou přirozeně křesťanskou. Vždyť je posetá kostely, kláštery, poutními místy, Božími mukami. Svým způsobem čeká na svou „renesanci“, znovuzrození a znovuobnovení. Je-li tedy plná kostelů a kaplí, je nasnadě hádat, jaký je jejich nejčastější titul. No schválně, zkuste to… Že by bylo v naší vlasti nejvíce kostelů sv. Ludmily či sv. Jana Nepomuckého anebo sv. Cyrila a Metoděje? Kdepak! Ten, kdo hádal zasvěcení Panně Marii, vyhrál. Ale konkrétněji ze všech mariánských titulů je to patrocinium Nanebevzetí Panny Marie. Současně se jedná o jeden z největších katolických církevních svátků, který se slaví 15. srpna každého roku a v sousedních zemích je umocněn i tím, že jej slaví jako státní svátek.

Cit lidu a historie

Co je psáno, to je dáno. Ale ne vždy. Úředního zapsaní do slavnostních listin Vatikánu a církve se nauka o nanebevzetí Marie dočkala v podstatě až dosti pozdě po rozšíření křesťanství. Stalo se tak přičiněním papeže Pia XII., který Matce Boží připisoval své zázračné uzdravení a snažil se jí tímto aspoň trochu splatit dluh.

Ovšem úřední dogmatizaci 1.11. roku 1950 dávno předcházelo všeobecné přesvědčení lidu, jemuž se říká „smysl pro víru“ („sensus fidei“). Věřící lidé o tom, že si Ježíš vzal svoji maminku k sobě, byli po dlouhá staletí skálopevně přesvědčeni. Měli za to, že tělo té, z jejíž buněk bylo spřádáno jeho tělo, nemohlo být porušené hříchem, že bylo Božím svatostánkem, a tudíž se nemohlo jen tak rozpadnout v prach. Například křesťané v Jeruzalémě společně oslavovali tento svátek již v 5. století, od 6. století jej slavil celý křesťanský Východ a od 7. století se začal oslavovat v Římě.

Cesta a cíl

Člověk podle mínění filosofa a teologa Dominika Pecky není „nula na dovolené“: že by se v nějakém čase a prostoru vynořil na tomto světě a poté skončil v propadlišti dějin. Odněkud totiž vzešel a někam směřuje. Je-li na cestě, nutně směřuje k cíli. Lidé hledají a vnímají mnoho různých cílů. Pro křesťany však právě slavnost Nanebevzetí Panny Marie má naprosto výmluvnou a jedinečnou hodnotu: svůj cíl spatřují v nebi. Vědí, že sami ze svých sil jej nedosáhnou a očekávají milost z nebe. Ano, české přísloví „člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“ v sobě skrývá velkou moudrost.

Vše dobré k výstupu tam nahoru! otec René

MODLITBA NA DOBROU NOC

MODLITBA NA DOBROU NOC

Přichází noc, aby nás přijala,
ticho je plné tebe,
můžeme usnout v pokoji a radosti.

Číst dál
KRIZE VÍRY A CÍRKVE?

KRIZE VÍRY A CÍRKVE?

/JE DOBŘE VĚNOVAT TOMU ČLÁNKU ČAS…/
Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno

Číst dál
10.8.: SV. VAVŘINCE

10.8.: SV. VAVŘINCE

Tento Španěl, který byl přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým, a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Zde je naše věčné bohatství, které vždycky vynáší." To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z rozžhaveného roštu.

Číst dál
9.8.: SVATÍ, JEJICHŽ OSTATKY (VČETNĚ TĚCH SV. JANA PAVLA II., SV. ŠARBELA, SV. MAXMILINÁNA MARIA KOLBEHO) MÁME V NAŠEM KOSTELE: BL. MICHAEL A ZBIGNIEW

9.8.: SVATÍ, JEJICHŽ OSTATKY (VČETNĚ TĚCH SV. JANA PAVLA II., SV. ŠARBELA, SV. MAXMILINÁNA MARIA KOLBEHO) MÁME V NAŠEM KOSTELE: BL. MICHAEL A ZBIGNIEW

Polští kněží Michael Tomaszek a Zbigniew Strzalkowski po ukončení teologických studií odjeli na misi do peruánských And. Byli zabiti kvůli své misijní činnosti kázání.

Číst dál
8.8.: SV. DOMINIKA

8.8.: SV. DOMINIKA

Říkali mu Domengo, to je muž Boží. Obrat v jeho životě způsobily dvě cesty do severního Německa. Ty podnikl v letech 1203 - 1206 jako průvodce biskupa Diega z Azeveda. Na zpáteční cestě se setkali s papežskými legáty - cisterciáckými opaty - neúspěšně působícími mezi albigenskými. Dominik i Diego pochopili, v čem spočívá neúspěch papežské mise - okázalost jejich života byla v příkrém rozporu se slovy, která jim zvěstovali.

Dominik s Diegem se oděli do chudého šatu a bosi se vydali na apoštolskou cestu.

Číst dál
K DNEŠNÍMU NEDĚLNÍMU EVANGELIU...:-D

K DNEŠNÍMU NEDĚLNÍMU EVANGELIU...:-D

"Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

Číst dál
Celostátní setkání mládeže na TV Noe

Celostátní setkání mládeže na TV Noe

Program vysílání TV NOE z Celostátního setkání mláděže v Hradci Králové.

Číst dál
5. srpen 2022: Posvěcení římské baziliky Panny Marie

5. srpen 2022: Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 

Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě. Dřívější název „Panny Marie Sněžné“ má původ v legendárním vyprávění, že místo, kde měl být kostel postaven, se v srpnu pokrylo sněhem (proto například v Praze a Olomouci máme chrámy Panny Marie Sněžné).

Číst dál
LETNÍ PRÁCE

LETNÍ PRÁCE

Všechny vstupní dveře jsou renovovány. Dokončují se lokální opravy omítek. A přivezli světla do 55 oken v tubusu novostavby kaple a 1 velké okno do jejího světlíku pod věží do stropu.

Číst dál
DÍKY ZA HLASOVÁNÍ!

DÍKY ZA HLASOVÁNÍ!

Z Katolického týdeníku...

Objev pozdně gotické sochy Ukřižování v Moutnicích - Národní památkový ústav (npu.cz)

Číst dál
I NA NAŠEM TÁBOŘE JE VŠE V NEJLEPŠÍM POŘÁDKU :-D

I NA NAŠEM TÁBOŘE JE VŠE V NEJLEPŠÍM POŘÁDKU :-D

Dopis z tábora

Ahoj mami a tati!!!
Nas skautsky vedouci nam povidal, aby jsme napsali rodicum, jestli jste jako videli ty zaplavy v telce a mate o nas strach. My jsme vsichni v poradku. Jen nam to odplavilo jeden stan a dva spacaky.

Číst dál
31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

31.7.: SV. IGNÁCE Z LOYOLY

Omnes ad maiorem Dei gloriam!
Všechno k větší cti a slávě Boží!
...vše ostatní nám bude přidáno.

Číst dál
Pokojné vědomí v rozkolísaném světě, které dává novou a novou sílu...

Pokojné vědomí v rozkolísaném světě, které dává novou a novou sílu...

Číst dál
NA VIDĚNOU NA BOHOSLUŽBÁCH

NA VIDĚNOU NA BOHOSLUŽBÁCH

Drazí farníci, pátek nepřestal být kající den (nepřipadne-li na něj třeba Boží hod vánoční apod.). Je možné postit se (od masa, sladkostí, alkoholu atd.) nebo vykonat skutek milosrdenství či pomodlit se něco navíc (například pobožnost křížové cesty) anebo to různě zkombinovat.

Číst dál