Blog farnosti

Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Vhodné je přijmout tuto posilu v případě závažné operace, nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Číst dál
KE KŮRŮM ANDĚLSKÝM

KE KŮRŮM ANDĚLSKÝM

V novostavbě kaple se pracuje na kruchtě (neboli kůru či chóru), což vyvýšená konstrukce v zadní části kostela určená pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky.

Číst dál
PARADOXY MODLITBY...

PARADOXY MODLITBY...

"Požádal jsem o sílu
a Bůh mi dal potíže, aby mě učinil silným.
Požádal jsem o moudrost
a Bůh mi dal problémy k řešení.

Číst dál
PRÝ NECHOĎ DO TOHO KOSTELA!

PRÝ NECHOĎ DO TOHO KOSTELA!

Paní sedí u televizní obrazovky a dívá se na ní. Manžel vedle do pokoje slyší, co si povídá: „Nedělej to. Ty huso, nechoď do toho kostela!“

Číst dál
AKTUÁLNĚ Z NOVOSTAVBY KAPLE - SVĚTLA JSOU OSAZENA, DĚLÁ SE NA VĚŽI, VSTUPNÍCH 5M DVEŘÍCH, MOBILIÁŘI

AKTUÁLNĚ Z NOVOSTAVBY KAPLE - SVĚTLA JSOU OSAZENA, DĚLÁ SE NA VĚŽI, VSTUPNÍCH 5M DVEŘÍCH, MOBILIÁŘI

Postavil si pre mňa

tento Boží chrám,

s tebou sa tu stále zhováram,

či radosť, bolesť, alebo iné

v srdci mám,

vždy sa len tebe spovedám.

Ty počúvaš moje slová,

aj keď sú tie isté,

znova a znova.

Číst dál
AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

AŤ JE CHVÁLEN PÁN!

"Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Číst dál
„NEBOJ SE, JÁ JSEM TĚ VYKOUPIL!" (IZ 43,1)

„NEBOJ SE, JÁ JSEM TĚ VYKOUPIL!" (IZ 43,1)

Poděkování
Pana Jiřího Janouška jsme rádi potkávali: nikdy nikoho neodmítl, rád věnoval čas spolufarníkům a spoluobčanům. 

Číst dál
SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

Svatý Blažej, lékař, který léčil lidi i zvířata, mimo jiné vložil ruce na mladého muže, kterému uvízla v krku rybí kost, a modlil se k Bohu za jeho uzdravení.
 

Číst dál
2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU LIDOVĚ HROMNIC

2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU LIDOVĚ HROMNIC

Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení - Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším.
 

Číst dál
JEŽÍŠ NIKDY NIKOHO NEODMÍTL - NEODMÍTNE ANI TEBE

JEŽÍŠ NIKDY NIKOHO NEODMÍTL - NEODMÍTNE ANI TEBE

Číst dál
Nemusíš spasit svět - to už udělal Ježíš. Ale můžeš ukazovat směr.

Nemusíš spasit svět - to už udělal Ježíš. Ale můžeš ukazovat směr.

PŘÍMLUVY Z VÝCHODNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

PŘÍMLUVY Z VÝCHODNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

Z byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého
(podle Velké ektenie, zvané Irinika; Cařihrad, asi 5. století)
Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se.

Číst dál
SVĚTLO VE SVĚTLÍKU STROPU KAPLE A VYSOKÉ SCHODIŠTĚ NA JEJÍ KŮR

SVĚTLO VE SVĚTLÍKU STROPU KAPLE A VYSOKÉ SCHODIŠTĚ NA JEJÍ KŮR

Děkujeme za podporu naší přírodní kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce na periférii Brna, která má se svým parkem sloužit a dělat radost širokému okolí!
Podporovat k jejímu dokončení se dá:
- brigádou;
- sebemenším přímým finančním darem na veřejný účet monitorovaný krajským úřadem: 2300338440 / 2010;
- koupí knihy glos Proudem času vhod i nevhod René Strouhala s fotografiemi Daniela Žáka na el. adrese: [email protected];
- modlitbou.
Ještě jednou ze srdce obrovitánské díky!! Velmi si toho vážíme!

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

MY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

MY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

I toto po nás může Ježíš chtít: "Opusťte své sítě a následujte mě!"