Blog farnosti

PRVNÍ

PRVNÍ

Na cestě životem musí mít On první místo v našem srdci. Když On sedí na trůnu srdce, neriskujeme. Nikdo jiný nám totiž nedokáže tak dobře kralovat, nikdo nám tak nerozumí, nikdo nás nemá tak rád.

Číst dál
...

...

Ježíši, Ty jsi byl chudý a ubohý, zajatý a opuštěný. Ty znáš všechnu bídu člověka. Ty zůstáváš se mnou, i když se mnou není žádný člověk, nezapomínáš na mne a hledáš mne. Chceš, abych Tě uznal a přijal. Slyším Tvé volání a jdu za ním, pomoz mi.

Číst dál
NEBOJTE SE, NEBOJTE, BŮH JE NAŠÍ SILOU!

NEBOJTE SE, NEBOJTE, BŮH JE NAŠÍ SILOU!

"Strach jsou těžké dveře,
se kterými mnohdy
sotva dovedeme pohnout.

Číst dál
NON EGO, SED TU (Ne já, ale Ty)

NON EGO, SED TU (Ne já, ale Ty)

Malý Ježíš přeskakuje svého příbuzného Jana (Křtitele), který se před Ním rád skloní. Hezký podnět pro náš duchovní život: ne já, ale Ty!

Číst dál
ZHMOTNĚNÁ NADĚJE

ZHMOTNĚNÁ NADĚJE

Dnes večer (vigilie ze slavnosti následujícího dne) a zítra si připomínáme narození Jana Křtitele.

Číst dál
Tak přijďte, vše nachystáno. Těšíme se! :-)

Tak přijďte, vše nachystáno. Těšíme se! :-)

21. ČERVEN: SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA

21. ČERVEN: SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA

Z dopisu svatého Aloise matce
Vyprošuji Vám v modlitbách, jasná paní, milost a stálou útěchu Ducha Svatého. Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha v zemi živých. Doufal jsem, že v tuto chvíli už budu mít onu cestu za sebou. Jestliže podle slov svatého Pavla láska pláče s plačícími, raduje se s radujícími, pak se musíte, drahá máti, velice radovat, neboť Bůh mě z dobroty a milosti vůči Vám volá do pravé radosti a ubezpečuje mě, že ji nikdy neztratím.

Číst dál
MARIA, JSI LÍPA ZA BZUKOTU VČEL

MARIA, JSI LÍPA ZA BZUKOTU VČEL

V tyto dny se mohutné koruny lip u moutnické fary rozezvučily bzukotem stovek včel a jejich květy provoňují celé okolí.

Číst dál
NEPLAČTE NAD TÍM, KOLIK MÁTE ROKŮ ;-)

NEPLAČTE NAD TÍM, KOLIK MÁTE ROKŮ ;-)

VDĚČNOST

VDĚČNOST

 
Posiluje, pomáhá, očišťuje, chrání, spojuje. Učí nás myslet, jednat, milovat jako On.
Jsme za Něj šťastní.

Číst dál
TAK NA ZÍTŘEJŠÍ SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ VŠE PŘICHYSTÁNO & S DĚTMI I MY S VELKOU DŮVĚROU OTEVŘME DVEŘE SVÉHO SRDCE KRISTU

TAK NA ZÍTŘEJŠÍ SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ VŠE PŘICHYSTÁNO & S DĚTMI I MY S VELKOU DŮVĚROU OTEVŘME DVEŘE SVÉHO SRDCE KRISTU

"OTVÍRÁM TI SRDCE SVÉ. PŘIJĎ KE MNĚ, PANE JEŽÍŠI, A POSVĚŤ MNE, PŘIJĎ KE MNĚ, PANE JEŽÍŠI, A POSILNI MNE, PŘIJĎ KE MNĚ, PANE JEŽÍŠI, A ŽIV MNE K ŽIVOTU VĚČNÉMU. AMEN."

Číst dál
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Se srdcem máme spojeno mnoho vyjádření typu: ruku na srdce, srdce na pravém místě, srdce na dlani, srdečné pozdravení apod.

Číst dál
ZBOŽNÍ BERNARDINI? :-)

ZBOŽNÍ BERNARDINI? :-)

Dnešní světec starověku sv. Vít je jeden z patronů českých zemí a je mu zasvěcen chrám na Pražském hradě. Zemřel jako mučedník v mladistvém věku. Jeho odvaha se stala inspirací pro mnohé mladé lidi.

Číst dál
DOTKNI SE RAN

DOTKNI SE RAN

Blaise Pascal: Ježíš po svém vzkříšení dovolí pouze dotknout se jeho ran. Otázka tedy zní: kde jsou dnes Ježíšovy rány? Zůstávají na tomto světě: chudí, hladoví, společensky nešťastní. Tam musíme dát ruku, pokud chceme nalézt Ježíše.

Číst dál
K SVATÉMU ANTONÍNU PADOVSKÉMU

K SVATÉMU ANTONÍNU PADOVSKÉMU

Svatý Antoníne Padovský, útočiště duší, který jsi z prohlášen za zvláštního ochránce, těch, kteří tebe důvěrně a v úzkostech vzývají.

Číst dál