Blog farnosti

NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ

Tak už se to blíží. Třeba si poznačíte do svých diářů a my vás rádi přivítáme: https://www.nockostelu.cz/kostel/8696/

 

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

NÁMĚSTÍ SV. MARKA V BENÁTKÁCH

Dozrál - Marka nezajímalo nic jiného než Ježíšovo evangelium. Apoštol Petr jej nazýval svým synem - opravdová víra totiž dává rodinné vztahy. S apoštolem Pavlem měli složitý vztah - nakonec chtěl, aby Marek byl u něho před jeho smrtí. Dal kdysi Markovi novou šanci - umíme dávat nové a nové šance a umíme a máme pokoru o novou šanci poprosit...?
 

Fotografie z letošních Velikonoc

Fotografie z letošních Velikonoc

Vážení farnici,

zde se můžete podívat na fotografie z letošních Velikonoc. 

Číst dál
Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Jako Samuel: "Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá." ;-)

Fotografie z Květné neděle 2022

Fotografie z Květné neděle 2022

Vážení farníci,

zde si můžete prohlédnout fotografie z letošní Květné neděle.

Číst dál
KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM

„A tak skončil Nero. Stejně jako končívá vichřice, bouře, požár, válka nebo mor. Ale Petrova bazilika vládne dosud z vatikánských výšin městu i světu.“ – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Náš Král!

Náš Král!

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Žádný strach. Vždyť je to vyzkoušené. ;-)

Když Bohu dáš něco, na čem Mu záleží, dostaneš zpátky to, na čem záleží tobě.

NEJVĚTŠÍ MUŽ V HISTORII

NEJVĚTŠÍ MUŽ V HISTORII

Neměl žádné sluhy, přesto mu říkali mistře.
Neměl žádný titul, přesto mu říkali učitel.
Neměl žádné léky, přesto mu říkali léčitel.
Neměl žádnou armádu, přesto se ho králové báli.
Nevyhrál žádné vojenské bitvy, přesto dobyl svět.
Nespáchal žádný zločin, přesto ho ukřižovali.
Byl pohřben v hrobce, přesto dnes žije.
Jmenuje se Ježíš.
/Restaurovaný kříž za Moutnicemi směrem k Telnici/

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

Mladý člověk: "Překvapuje mě, že Ježíš svůj odchod připravoval. Nezmocnili se ho překvapeného."

Matka rodiny: "Pro mne je Zelený čtvrtek velký den. Zařídím si to, abych mohla jít večer na mši. Myslím na to, co se stalo tehdy a co se stalo od té doby."

Nově pokřtěný: "Když nejdu na mši, cítím se podvyživeně."

SPÁSONOSNÉ A UŽITĚČNĚJŠÍ NEŽ SEDĚT U TELEVIZE! NAMÍSTO VEČERNÍHO FILMU ;-)

SPÁSONOSNÉ A UŽITĚČNĚJŠÍ NEŽ SEDĚT U TELEVIZE! NAMÍSTO VEČERNÍHO FILMU ;-)

**** ČTVRTEK A PÁTEK V 18.30 H – SOBOTA V 20:30 H – NEDĚLE V 7:30 A 10:30 H ****

Celý Ježíšův velikonoční příběh v Jeruzalémě nejen procházíme a připomínáme si jej, ale stává se přítomným setrváváním u díla záchrany a její aktualizace v našem životě.

Číst dál
USMÍŘENÍ SE S BOHEM

USMÍŘENÍ SE S BOHEM

Tak co – připraveni na Velikonoce? Na svátky Tvé záchrany? Milosrdný Otec stále s láskou čeká, jako je ztvárněno na zpovědnici na obrázku.

PRO VÁS SLÍBENÉ ZDE – STUDIO 6 – VÝZNAM OBŘADŮ VELIKONOC

PRO VÁS SLÍBENÉ ZDE – STUDIO 6 – VÝZNAM OBŘADŮ VELIKONOC

OD 1,24 minuty DO 1,27 minuty:

Odkaz na vysílání ČT zde.

:-)

:-)

Další hrací prvek pro naše milé děti na farní zahradě. Člověk i v duchovním životě potřebuje někoho, kdo jej rozhoupá. Jen takový příměr.

KVĚTNÁ NEDĚLE...

KVĚTNÁ NEDĚLE...

Opravdu každý z nás dnes může říci, že Ježíši není lhostejný. Ježíš na sebe vzal život každého jednoho z nás. Nikoliv život všech obecně, nýbrž život každého jednoho z nás osobně jménem a příjmením! Ježíš ví, co prožívám! Ježíš ví, co se děje ve tvém srdci! A platí pro každého jednoho z vás: Ježíš zemřel za mne! Za každého jednoho z vás!" - papež František