Blog

12.9.: JMÉNA PANNY MARIE

12.9.: JMÉNA PANNY MARIE

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení.

Číst dál
! ;-)

! ;-)

Bůh odmítá hříchy. Hříšník se však může kdykoli vrátit k Bohu jako marnotratný syn k milosrdnému otci. Boží láska k němu nikdy nepřestává. Jen musíš vyjít. A to hned.

Číst dál
9.9.: DNEŠNÍ SVATÝ PETR KLAVER - ZASTÁNCE OTROKŮ

9.9.: DNEŠNÍ SVATÝ PETR KLAVER - ZASTÁNCE OTROKŮ

Z jeho strhujícího dopisu:
Včera, 30. května roku 1627, o svátku Nejsvětější Trojice, vystoupilo z ohromné lodi množství černochů přivlečených od afrických řek. Běželi jsme k nim a každý ve dvou koších jsme jim přinášeli kdoulová jablka, citrusové plody, sladké pečivo a všelicos jiného. Přišli jsme k jejich chatrčím a připadalo nám, že jsme vstoupili do nějaké druhé Guineje. Museli jsme se prodírat středem zástupu, abychom se dostali k nemocným. Těch bylo obrovské množství a leželi na vlhké, vlastně spíš blátivé zemi. Aby to mokro nebylo příliš velké, měl kdosi nápad posypat zemi úlomky tašek a cihel. Tam tedy byli nemocní nadmíru nepohodlně uloženi; nepohodlně nejen pro vlhkost, ale především proto, že byli nazí a nechránil je žádný šat.

Číst dál
EUCHARISTICKÝ PŮST

EUCHARISTICKÝ PŮST

V knize "O Karlu IV. a jeho době" stojí citace Otce vlasti o jeho pobytu ve městě Pavii. Otrávila se tam jeho družina jedem v jídle, který tam poručil přimíchat milánský náměstek Azza Visconti. Karel IV. otráven nebyl, neboť nechtěl pozřít jídla před bohoslužbou.

Číst dál
KŘÍŽ NA VĚŽ ČEKÁ JEŠTĚ ZLACENÍ A NA VŠEM OSTATNÍM SE PRACUJE

KŘÍŽ NA VĚŽ ČEKÁ JEŠTĚ ZLACENÍ A NA VŠEM OSTATNÍM SE PRACUJE

Vážení a milí farníci, co nejsrdečněji zveme na
 
poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné
v Nesvačilce u Brna
11. září 2022 v 10:30 hodin
* Celebruje biblista SSLic Peter Olas
* Zazní Lukášova Missa Brevis v podání Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
* Po bohoslužbě bude možné zhlédnout věž, zvon i prostor kaple s artefakty mobiliáře.

Srdečně zveme!! :-)

Srdečně zveme!! :-)

Číst dál
DNES 1. ZÁŘÍ JE SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ

DNES 1. ZÁŘÍ JE SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA STVOŘENÍ

Je to dnes dobrý podnět k jeho ochraně, angažovanosti (třeba výsadbě stromů a keřů či třídění odpadů) i modlitbě ve společenství s milovníkem přírody sv. Františkem z Assisi:

Číst dál
"Mé štěstí však je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu." Žalm 73,28

"Mé štěstí však je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu." Žalm 73,28

 

Číst dál
29.8.: UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE & CHARAKTER VERSUS MSTA S INTRIKAMI

29.8.: UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE & CHARAKTER VERSUS MSTA S INTRIKAMI

Karel Kryl:
"Něžná i proradná,
krutá i bezradná,
plamen i červánek,
ďábel i beránek,
cukr i sůl.

Číst dál
27.8.: SV. MONIKY Mnoho let se modlila, než vyprosila obrácení své rodině. Její syn Augustinus Aurelius se nejen nechal pokřtít, ale stal se z něho biskup a zejména světec. Žádná modlitba, ani jedna, není zbytečná. Každou Bůh požije k našemu dobru.

27.8.: SV. MONIKY Mnoho let se modlila, než vyprosila obrácení své rodině. Její syn Augustinus Aurelius se nejen nechal pokřtít, ale stal se z něho biskup a zejména světec. Žádná modlitba, ani jedna, není zbytečná. Každou Bůh požije k našemu dobru.

Číst dál
Zjevení sv. Jana 3:20

Zjevení sv. Jana 3:20

  • "Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou."
  • "Vejdi, Ježíši, a zůstaň u nás ne jako host, ale jako Přítel a Pán. Navždy."

Číst dál
ZA DVA TÝDNY...

ZA DVA TÝDNY...

Milí farníci a poutníci, co nejsrdečněji zveme na
 
poutní mši svatou u přírodní kaple Panny Marie bolestné
 
v Nesvačilce u Brna
 
11. září 2022 v 10:30 hodin
 
* Celebruje biblista SSLic Peter Olas
 
* Zazní Lukášova Missa Brevis v podání Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
 
* Po bohoslužbě bude možné zhlédnout věž, zvon i prostor kaple s artefakty mobiliáře.
 
Těšíme se na viděnou! farníci a stavitelé kaple

https://www.facebook.com/KapleNesvacilka/videos/611981407158597

Číst dál
24.8.: SV. BARTOLOMĚJE

24.8.: SV. BARTOLOMĚJE

Dnes slaví církev svátek sv. Bartoloměje, apoštola a mučedníka, který z úst samotného Krista obdržel chválu za to, že je čestný muž a Izraelec bez podvodu a pochybností.

Číst dál
Srdečně zveme, přijďte!

Srdečně zveme, přijďte!

Číst dál
Drazí farníci, zdravím vás z nemocnice a prosím, zapište si do diářů a zvěte dále. Díky moc! ;-)

Drazí farníci, zdravím vás z nemocnice a prosím, zapište si do diářů a zvěte dále. Díky moc! ;-)

Číst dál