Blog farnosti

JAKÁ CHYBA NEBO JAKÝ ROZDÍL MEZI NAŠIMI CÍRKVE NÁM MŮŽE ZABRÁNIT V TOM, ABYCHOM SE MĚLI RÁDI?

JAKÁ CHYBA NEBO JAKÝ ROZDÍL MEZI NAŠIMI CÍRKVE NÁM MŮŽE ZABRÁNIT V TOM, ABYCHOM SE MĚLI RÁDI?

Jaká chy­ba nebo jaký roz­díl mezi na­ši­mi církve­mi nám může za­brá­nit v tom, abychom se měli rádi?

Číst dál
OTEC A DÍTĚ

OTEC A DÍTĚ

Nikdo není sirotek - Bůh je Otec. A rozdávat milost Jej nikdy neunaví. To jenom my se s Ním moc nebavíme. K naší škodě...

POKORNÝ ČLOVĚK SI DARU VÁŽÍ. VÍRA JE NAŠÍ SILOU...

POKORNÝ ČLOVĚK SI DARU VÁŽÍ. VÍRA JE NAŠÍ SILOU...

SYNODNÍCI – DAR

SYNODNÍCI – DAR

(Závěry a plody práce synodních skupinek vám dodáme.)

„Drazí bratři a sestry, mějte dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc se svou láskou.“ – papež František

JAK REAGOVAT...

JAK REAGOVAT...

Ještě to vydržte: musíme promodlit, protrpět a promilovat, co je třeba. Výsledek – vzkříšení – bude stát za to!

ZMĚNA ČASU – HODINKY ZE SOBOTY NA NADĚLI DOPŘEDU! ⏩

ZMĚNA ČASU – HODINKY ZE SOBOTY NA NADĚLI DOPŘEDU! ⏩

„A ničemu ať nedávají přednost před Kristem. Ten kéž nás všechny dovede do věčného života.“ – sv. Bernard, Prologus

Bohoslužby v moutnickém kostele sv. Jiljí:

  • sobota 26.3. v 18 h mše svatá (s nedělní platností)
  • neděle 27.3. v 7,30h a 10,30h mše svatá, v 14,30h pobožnost křížové cesty

25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ...

25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ...

Eva se uzavře. X Maria zůstává otevřená.
Eva je přitahována věcmi. X Marii jde o vztahy.
Eva vezme ovoce. X Maria nabídne sebe.

NIKDO NENÍ KŘESŤANEM NÁHODOU

NIKDO NENÍ KŘESŤANEM NÁHODOU

NOVINKY

NOVINKY

K PODSTATĚ DOBY POSTNÍ...

K PODSTATĚ DOBY POSTNÍ...

JEN PRO BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ A NAŠI POKORU BUDEME PŘIJATI DO NEBE, JEN A POUZE PRO NĚ

JEN PRO BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ A NAŠI POKORU BUDEME PŘIJATI DO NEBE, JEN A POUZE PRO NĚ

Zita Bourbonsko-Parmská a poslední rakouský císař a český a uherský král Karel I. byli morálně silní a duchovně krásní lidé. Měli krásné manželství posilované silnou vírou v Boha.

Číst dál
SUPER ZÁŽITEK: CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ

SUPER ZÁŽITEK: CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ

Stránky zde: Celostátní setkání mládeže 2022 (celostatnisetkanimladeze.cz)

Přihláška zde: přihláška CSM 2022 HK (celostatnisetkanimladeze.cz)

K DNEŠNÍ SLAVNOSTI SV. JOSEFA JEDEN VTIP A JEDNO POZVÁNÍ :-)

K DNEŠNÍ SLAVNOSTI SV. JOSEFA JEDEN VTIP A JEDNO POZVÁNÍ :-)

1) Jednotlivé řády poslaly své zástupce do Betléma, aby vzdali hold Božskému dítěti. Dominikán položí k jeslím své dary se slovy: "Náš Pane, přináším ti zlato vědy." Benediktýn při předávání daru pronese: "Zde je kadidlo našich modliteb." Františkán říká: "Tady je, Pane, myrha naší chudoby." Mezitím si jezuita vezme stranou sv. Josefa a potichu říká: "Až povyroste, tak ho dejte do našeho gymnázia, my už z něho něco uděláme."

2) Mše svaté o tomto víkendu budou standardně v sobotu 19.3. v 18 h /ke sv. Josefovi s nedělní platností/ a v neděli 20.3. v 7,30 a 10,30 h. Pobožnost křížové cesty bude rovněž v neděli, a to v 14.30 h.

URČITĚ SE NĚCO ZLOMÍ, JAKO  TOMU BÝVALO V DĚJINÁCH O MARIÁNSKÝCH SVÁTCÍCH

URČITĚ SE NĚCO ZLOMÍ, JAKO TOMU BÝVALO V DĚJINÁCH O MARIÁNSKÝCH SVÁTCÍCH

Dobrou zprávou je, že „v pátek 25. března“, uvádí se v prohlášení vatikánského tiskového střediska, „papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ve třetím fatimském zjevení totiž se říká, co udělá Rusko, když nebude zasvěceno jejímu Srdci: "Rusko podnítí nové války a vyhubí celé národy." Celý citát zní: "Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování Církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.‘“

Sportovní tábor v Osové Bítýšce

Sportovní tábor v Osové Bítýšce

Tábor bude.

Orel jednota Moutnice pořádá sportovní tábor pro děti v Osové Bítýšce. 

Číst dál