Socha ukřižovaného Krista v Moutnicích

Socha ukřižovaného Krista v Moutnicích

 
 
 
 
 
Milí moutničtí farníci!
 
Zde se můžete podívat na články v médiích o soše ukřižovaného Krista v médiích.
 
 
Socha Krista z Moutnic je zpět u hlavního oltáře, avšak práce ještě nejsou úplně u konce. Na soše Krista je nyní dokončené snímání mladších přemaleb. Původní polychromní úprava byla asi devětkrát přemalována a osm těchto přemaleb bylo při restaurování odstraněno. Reálně socha „zhubla“ o 3-5 milimetrů barevných nátěrů. Pocitově mnohem více. Objevily se krásy a jemnosti původních tvarů, což jde vidět především na vlasech a fousech.
 
 
Nyní je tedy socha prezentována v první přemalbě, která je velmi dobře dochovaná a dosahuje mistrovských kvalit konce středověku. Tuto podobu sochy viděli naposledy naši předci někdy v 16. století. Původní úprava je dochovaná v menší míře, a proto se snímání přemaleb zastavilo na první přemalbě. Také jsou provizorně doplněny chybějící prsty levé ruky a pravé nohy. 
 
 
K dokončení restaurování však ještě zbývá dokončit retuš a částečnou rekonstrukcí chybějících míst barevných vrstev.  Protože jde o velmi vzácný objev, tak je proces restaurování náročný a nákladný. Tento typ restaurátorského zásahu je konec konců jen jednou v historii vaší sochy. A aby se nám zachovalo i kulturní dědictví otců, tak stát dává na kulturní památky dotační příspěvky.
 
 
Jelikož se ale zatím nepodařilo ministerstvu kultury zapsat sochu do seznamu kulturního dědictví, tak není možné o příspěvek žádat. A pokud by byly práce dokončené před zapsáním, tak by se zřejmě nepodařilo příspěvek dostat vůbec. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o pozastavení restaurátorských prací, do té doby, než bude socha prohlášena za památku. To pak umožní farnosti zažádat o dotační příspěvek na nemalé náklady za restaurování.
 
 
Dokončení restaurátorských prací se předběžně plánuje na rok 2023. Prozatím si tedy můžete užít pohledu na to, co se dochovalo bez výrazných restaurátorských zásahů. Socha se bude po dokončení jevit čitelněji, méně poškozeně, bez rušivých míst a bude působit více jako celek.
 

MgA. Dominik Fiala se svým týmem