Blog farnosti

;-)

;-)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ

NEDĚLE SVATODUŠNÍ

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladový, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznivý, přijď a osvěž mě.
Jsem slepý, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudý, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomý, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.
Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našel pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.

LETNICE

LETNICE

Krásné symboly Ducha Svatého: Oheň, který dává světlo, teplo lásky nejen rodinného krbu a očištění vzácných materiálů od špíny, Jazyk jednoty, Holubice míru a pokoje, Prst Boží pomoci, Světlo a Voda jako podmínky života na naší planetě, uzdravující Olej apod.

Kéž znovu o letošních Letnicích přijde a naplní vás!

/Celou událost vám aspoň trošku může přiblížit video níže./

Přijďte tedy do moutnického na svatodušní svátky léta Páně 2022!

  • sobota 4.6. v 18 hodin svatodušní vigilie
  • neděle 5.6. v 7:30 a 10:30 h slavnostní bohoslužby ze slavnosti Seslání Ducha Svatého.

https://www.youtube.com/watch?v=GhHEF6NhbmA

3. června: SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

3. června: SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

V 19. století byla Uganda zalita hojnou krví štědrých křesťanů, kteří nebyli ochotni dělat kompromis s hříchem a kacířstvím. Karel byl mimo jiné prohlášen za patrona africké katolické mládeže.

„Pane Ježíši Kriste,

Ty jsi úžasně posiloval svaté mučedníky z Ugandy v těžkém boji a dáváš nám je jako příklad víry a síly, cudnosti, dobročinnosti a věrnosti;

prosíme tě, aby na jejich přímluvu stejné ctnosti přebývaly v našem srdci.

Amen

 

SPOJENÍ

SPOJENÍ

"A přece: který muž modlitby kdy vyznal, že jej modlitba zklamala?" /Louis-Émile-Clément-Georges Bernanos/

 VRÁTILY SE NÁM POSLEDNÍ RESTAUROVANÉ OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY

VRÁTILY SE NÁM POSLEDNÍ RESTAUROVANÉ OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY

"Ať nikdy nedozní zpěv díků / v životě všech tvých učedníků. / I když tě ztrácí pohled náš, / ty s námi, Pane, zůstáváš / a dáš nám sílu světu nést / nejradostnější zvěst."

/Kancionál 522/

31.5.: NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

31.5.: NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

...její tety Alžběty: žádné propírání známých, ale slova chvály na Boží adresu. Radost z Hospodina je naší silou!

30.5.: SVATÉ PANÍ ZDISLAVY

30.5.: SVATÉ PANÍ ZDISLAVY

svatá Zdislavostmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou!

/Sv. Zdislava s rodinou, olejomalba sestry Česlavy Jany Talafantové z České kongregace sester dominikánek. Snímek archiv kongregace sester dominikánek/

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě, je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře.

Číst dál
Ránu duše uzdraví láska.

Ránu duše uzdraví láska.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Už se to blíží... Moc každého z vás i vaše rodiny a známé zveme a děkujeme za sdílení!
/z portálu Noc kostelů 2022/

NOVÝ BRNĚNSKÝ BISKUP

NOVÝ BRNĚNSKÝ BISKUP

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně - Církev.cz (cirkev.cz)

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Číst dál
ŘEČ UMĚNÍ V TICHU

ŘEČ UMĚNÍ V TICHU

Stojan na paškál a ambón společně s mlýnským kamenem ve svatostánku budou taková působivá čtveřice artefaktů. Již nyní tvoří zátiší.

!

!