Blog farnosti

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

„Lidé dobročinní podobají se kvetoucím stromům, z jejichž květů včely opětovně sbírají med, ale kterým proto ovoce nechybí.“

PRO JEŽÍŠE A PRO FARNÍKY

PRO JEŽÍŠE A PRO FARNÍKY

„V Ježíšových rukou se práce mění v božské poslání, ve výkupnou činnost, v cestu spásy.“ /J. Eskrivá/

Dnes v pátek 6.1. obraz Piety a sousoší Křtu Páně byly odvezeny k restaurování. Místo za místem se v našem kostele renovuje a mění k lepšímu.

Ohledně kaple se dodělává věž na dílně, jsou hotovy kameno-dřevěné lavice do jejího presbytáře, od pondělí se budou dokončovat stěny kůru, začne se s vysáváním tubusu a montáží světel s následným rozsvícením.

VŠE K VĚTŠÍ CTI A SLÁVĚ BOŽÍ! – O.A.M.D.G.!

JAK NÁS JEN MÁ BŮH RÁD...!

JAK NÁS JEN MÁ BŮH RÁD...!

Tak nám Bůh projevil svou lásku - 1 Jan 4,10: "V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život."

Číst dál
INFO

INFO

V souvislosti úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI.:

Číst dál
3.1.: PAMÁTKA JMÉNA JEŽÍŠ

3.1.: PAMÁTKA JMÉNA JEŽÍŠ

Na fotografii z římského kostela Il Gesù (kostela Jména Ježíš) stojí latinský nápis z listu apoštola Pavla Filipským 2,10: "Ve jménu Ježíše se má sklonit každé koleno".

Číst dál
Novoroční promluva arcibiskupa Jana Graubnera

Novoroční promluva arcibiskupa Jana Graubnera

Novoroční promluva arcibiskupa Jana Graubnera v České televizi pro zde:

Číst dál
POKORNÝ SLUŽEBNÍK ODEŠEL K PÁNU, NA NĚHOŽ SE TĚŠIL

POKORNÝ SLUŽEBNÍK ODEŠEL K PÁNU, NA NĚHOŽ SE TĚŠIL

"Děkujeme ti, Bože, za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe."

Číst dál
MÝM MILÝM FARNÍKŮM

MÝM MILÝM FARNÍKŮM

Moji milí,

přeji vám vše dobré do nového kalendářního roku 2023, kopec Božího požehnání, Boží láska ať vás zahrne jako lavina! ;-)

váš René

Číst dál
MARIA...

MARIA...

V noci z 28.12. na 29.12. někdo lanem strhnul sochu Panny Marie z exteriéru brněnské katedrály. Nám věřícím je to opravdu líto. Socha reprezentuje náš citový vztah k této osobě vyznávané víry. Mohlo to mít náboženský podtext, ale mohla to být i sázka dezolátů či nějakých výrostků nebo se mohlo jednat o dílo psychicky narušené osoby a podobně.
Je to i jistá příležitost, abych některé z vás, v nichž to rezonuje, potěšil komentářem pro aplikaci iZIDOOR k svátku o 1. lednu.

Číst dál
POZOR, ZMĚNA

POZOR, ZMĚNA

Plánovaná mše svatá 31.12.2022 večer se ruší. 

30.12.2022 v 11:00 - pohřeb Jana Holečka

31.12.2022 v 10:00 - Pohřeb pana Jiřího Novotného

Číst dál
LAVICE

LAVICE

Číst dál
27.12.: SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

27.12.: SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

Jan si velice dobře zapamatoval první slova, která jemu a Ond­řejovi řekl Pán Ježíš: „Pojďte za mnou a uvidíte!“ 

Číst dál
Malíř Petrus Paulus Rubens: Ukamenování svatého Štěpána

Malíř Petrus Paulus Rubens: Ukamenování svatého Štěpána

Dnešní oslavenec diakon Štěpán se modlí za své mučitele - to je vyjádření patrně heroické formy odpuštění.

Číst dál
DÍKY A ÚČET FARNOSTI (čti níže)

DÍKY A ÚČET FARNOSTI (čti níže)

Drazí farníci,
již včera jsem každému z vás popřál milostiplné vánoční svátky a požehnaný nový rok 2023. Děkuji vám za spoustu zpráv s vánočním přáním! Velmi si toho vážím.

Číst dál
Přesvědčení lidí respektujeme. Ale naše Vánoce  - to je Ježíš. On přišel kvůli nám a On je náš život. Milostiplné svátky vánoční léta Páně 2022!

Přesvědčení lidí respektujeme. Ale naše Vánoce - to je Ježíš. On přišel kvůli nám a On je náš život. Milostiplné svátky vánoční léta Páně 2022!