Náš Ježíši!
Prosíme aspoň o touhu po Touze, když už jsme k Tvé lásce tak apatičtí a tupí a řítíme se do nebezpečí.
Prosíme dej, co přikazuješ, a přikaž, co chceš, když už jsme tak slabí.
Nezasloužíme se Tvoji dobrotu, ale jsme za ni vděční.