Túžim priniesť na oltár,

život, čo v sebe mám,

tvojou láskou zlomený,

chcem Ťa chváliť, môj Pán.

 

Chcem Ti vydať práve dnes

každú časť života, 

viem, že prijmeš každý dar

zlomeného srdca. 

 

Ježiš, viac nemám slov,

pieseň doznieva tiež, 

aj keď nehodný som,

chcem Ti niečo priniesť. 

 

Možno len tichý plač,

len bolesť, čo mám, 

svoju hĺbku srdca Ti dám,

môj láskavý Pán.     

 

Kvôli Tebe dýchať smiem,

môj dlh splatil si sám,

život svoj si za môj dal,

bol to víťazný plán.

 

Vzal si hanbu z mojich pliec,

bol to posledný boj, 

otvoril si bránu nebies,

dnes som iba tvoj.