* Největší rozkoš pro anděla strážného: jde-li s námi k přijímání.
* Po přijímání: nesu si domů nebe. Člověk je nositelem Boha.
* Svaté přijímání je doslovně koupel lásky.