- kněze, který žil v Paříži a viděl tvář Pána v každém truchlícím člověku
- osvojení si takového přístupu by vydalo za tisíc charitativních projektů