Zita Bourbonsko-Parmská a poslední rakouský císař a český a uherský král Karel I. byli morálně silní a duchovně krásní lidé. Měli krásné manželství posilované silnou vírou v Boha.


Plný titul Zity nyní zněl:

Zita, císařovna rakouská, korunovaná královna uherská, královna česká, dalmatská, chorvatská, slavonská, haličská, vladiměřská a illyrská, královna jeruzalémská, arcivévodkyně rakouská, velkovévodkyně toskánská a krakovská, vévodkyně lotrinská a barská, salcburská, štýrská, korutanská, kraňská a bukovinská, velkokněžna sedmihradská, markraběnka moravská, vévodkyně Dolního a Horního Slezska, Modeny, Piacenzy a Guastally, osvětimská a zatorská, těšínská, friulská, raguská a zarská, okněžněná hraběnka habsburská a tyrolská, kyburská, gorizijská a gradišská...

Kněžna tridentská a brixenská, markraběnka Horní a Dolní Lužice a na Istrii, hraběnka hohenemská, feldkirchská, bregenzská a sonnenberská, paní z Terstu, z Kotoru a na Vindické marce, velkvojvodkyně Vojvodiny Srbské.

Infantka španělská, princezna portugalská a parmská.

Po její smrti rakouská vláda umožnila, aby byla dne 1. dubna 1989 slavnostně pohřbena v Císařské hrobce ve Vídni. Dodržen byl tradiční rituál, při němž je postupně třikrát zaklepáno na dveře. Kapucínský mnich se zeptá, kdo přichází. V prvním a druhém případě jsou vyjmenovány všechny Zitiny tituly, včetně toho, že byla českou královnou. Mnich odpoví: „Tu neznáme,“ a neotevře. V třetím případě herold na otázku odpoví: „Zita – smrtelný a hříšný člověk.“ Teprve potom se vstup otevře.

Zde máte z tohoto rituálu o jejím pohřbu video: https://www.youtube.com/watch?v=aG3QbsOiHf8