Srdce apoštola Tomáše je sevřené bolestí ze ztráty milovaného Pána.
Vzkříšený Ježíš vychází vstříc pochybujícímu apoštolovi právě tam, kde se nachází.
A co na toto gesto lásky on? Vyznává: „Pán můj a Bůh můj!“
S jiným Tomášem - z Akvina - prosíme (Kancionál 712):
„Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám,
že jsi Pán a Bůh můj vroucně vyznávám.
Rač mé chabé víře větší sílu dát,
více v tebe doufat, víc tě milovat.“