Přeji Ti milostiplné Velikonoce! Je to radost více dní, za nimiž stojí strhující příběh. + žehnám, otec René

 

Až uvidíš bouřku,
která tříští les,
zemětřesení,
které mává zemí,
řekni si:
„Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí
do své nehybnosti."

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“

Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení!

  • Carlo Carretto

 

 

K Velikonocům: https://medium.seznam.cz/clanek/rene-strouhal-velikonoce-nejsou-jen-vyprask-za-vajicko-vse-od-puvodu-po-zvyky-ve-svete-53255