...něco velkého. Ze soboty na neděli Pán zvítězí.
"Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?" (Iz 43.19)
A ze soboty na neděli se posouvá čas o hodinu dopředu. Tak ať jsme zavčas na přeslavné liturgii Zmrtvýchvstání Páně. ;-)