Vše včetně parkování, hygienického zázemí, zdravotní služby, velkoplošného přenosu, občerstvení apod. se usilovně připravuje.
Výtvarník a truhláři pracují na dokončení interiéru, kolem kaple vám připravujeme silnici a parkoviště, poté sad, alej a posezení.
Tak 8.5. na viděnou, moc se na vás těšíme!