O víkendu proběhlo soustředění schóly a ministrantů. Velké díky těm, kdo se jim věnují!
Těm, kdo slouží Pánu, přísluší speciální požehnání.
"Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá." Ž 3,5